Weronika-S.
Szatan już się nie musi posługiwać ludźmi z zewnątrz Kościoła, ma swoich wewnątrz, i tak im wyżej, ty ma ich więcej, kończąc na Watykanie.