Prieskum verejnej mienky: Strach z korony sa zmocnil kňazov

Španielski kňazi, ktorí stratili strach z Boha, sú teraz v zovretí paniky spôsobenej pandémiou. Podľa štúdie uverejnenej na webovej stránke ComunidadBernabe.com chce 74% z nich po víruse špecifikovať…
ľubica
DOMINUS EST = JE TO PÁN www.corpus-christi.cz/dominus-est/
PRIJIMANIE NA RUKU – HISTORICKÁ STÚDIA

www.corpus-christi.cz/prijimani-na-ruku/
Joske
Strach z korony. Poodstupte, zdvihněte hlavu a sami uvidíte. Korona, nástroj strachu, nástroj Satanovy matrice. Kněz spoután strachem, na ústech roušku, na ruce rukavici.
Marian7
Je veľmi smutné, že ľudia majú väčšiu vieru ako biskupi Slovenska. Veď to znamená že žiak je múdrejší ako učiteľ !
ekans
víru v co?
2xs
@ekans ---třeba víru v Boha? Protože je Jeho slovo (a je psáno), že člověk si neprodlouží život ani o píď, bude-li se strachovat. Jinde je psáno, že náš život je vyměřen, ne že si jej libovolně natáhneme pomocí nějakých strachů (strach je vždy od ďábla) nebo pomocí nějakých zákazů, "hygienických" předpisů, vitamínů nebo zdravého životního stylu.
Přesto někteří kněží měli takový strach o svůj …More
@ekans ---třeba víru v Boha? Protože je Jeho slovo (a je psáno), že člověk si neprodlouží život ani o píď, bude-li se strachovat. Jinde je psáno, že náš život je vyměřen, ne že si jej libovolně natáhneme pomocí nějakých strachů (strach je vždy od ďábla) nebo pomocí nějakých zákazů, "hygienických" předpisů, vitamínů nebo zdravého životního stylu.
Přesto někteří kněží měli takový strach o svůj živůtek, že ani nevycházeli z fary a věřícím nakázali nákup zavěsit na kličku okna, aby s nikým nepřišli do styku a nenakazili se. Takovou "důvěru" v Boha mají, takovou "znalost" jeho Slova. Někteří se naopak nebáli a chovali se, jako by ani omezení nebyla. Někteří naštěstí přijímali i na faře (bez roušky) nebo navštěvovali věřící u nich doma, poskytovali jim svátosti. Někteří (jako jistý veletlustý děkan) raději uprděně poslouchali světské vládce a Boha ignorovali... zřejmě se báli, jakožto obézní, údajně riziková skupina. A raději mi udělal přes internet přednášku, že "je čeho se bát" a že už jsme od epidemií cholery a moru, kdy kupodivu církev fungovala a nenechala se zastavit, postoupili, a "díky vědě naštěstí už víme o virech mnohem víc než ve středověku". Víme sice prd, a to prd je nám asi jen k tomu, abychom ustrašeně zalezli... a aby se církev nechala zastavit, poprvé v historii. I v dobách krutého pronásledování se to Diokleciánovi nepodařilo (katakomby, bohoslužby, večeře Páně, i přes riziko smrti). Dnes nevěřící kněží neplnili svou roli, úlohu, smysl své existence. K čemu sůl, která pozbyla solivosti? "...jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali."
Kallistratos
Inu, je to kus od kusu :) A mimochodem, kdo je to veletlustý děkan co uprděně poslouchal... 😂
2xs
@Kallistratos Chceš titul, jméno, příjmení a adresu? Nemáš nárok. Sám jsi jen špicl bez férové schopnosti přistupovat ke druhým stejně rovně a statečně nést svou kůži na trh.
Kallistratos
😂Jsi zábavný.
2xs
@Kallistratos Ty moc ne. Ještě jsem nepotkal někoho tak uhýbavého a kluzkého. Chlapa už vůbec ne. Až se vzchopíš, zkus i něco k věci, ne jen ad personam.
forgione
Kallistratos
Představ si, že já jsem tě také nepotkal.😁
2xs
@Kallistratos já nepsal, že jsem nepotkal tebe. Napsal jsem "někoho tak uhýbavého a kluzkého". Ale je fajn, že ses tam našel a přičlenil jsi k tomu svou osobu.
@forgione Troll
Kallistratos
😂
Svätý Malachiáš(prorok)
Vidno,že slabé individum pod nickom 2xs nevie prijať skutočnosť,že prijímanie na ruku je svätokradež a hriech. Si len obyčajní nevzdelanec,ktorý si neváži úctu k eucharistii čiže k Ježišovi Kristovi. To čo si napísal,že Ježiš Kristus dával svojim učeníkom a apoštolom do ruky je totálny blud a hereza. Dával im priamo do úst a vypiť z kalicha lebo povedal,že majú prijímať jeho sväté telo v podobe …More
Vidno,že slabé individum pod nickom 2xs nevie prijať skutočnosť,že prijímanie na ruku je svätokradež a hriech. Si len obyčajní nevzdelanec,ktorý si neváži úctu k eucharistii čiže k Ježišovi Kristovi. To čo si napísal,že Ježiš Kristus dával svojim učeníkom a apoštolom do ruky je totálny blud a hereza. Dával im priamo do úst a vypiť z kalicha lebo povedal,že majú prijímať jeho sväté telo v podobe eucharistie svätého prijímania kvaseny alebo nekvaseny z pšenice a piť jeho krv v podobe hroznového vína,ktorý je premenený a nič iné ani nijak inak.
forgione
31.5. 2020 v Trutnově mi bylo knězem odmítnuto přijmout svaté přijímání do úst. Velmi, velmi bolestné. Moje první zkušenost v 57 letech.
ekans
co by jste jiného čekal od slovenského modernisty www.farnosttrutnov.cz/kontakty/
Přítel
To asi nebude pravda.
maryas
forgione
Takže nová naděje. Děkuji
maryas
NADĚJE - jedna z Božských cností. Přidej VÍRU a LÁSKU - tři Božské cnosti vždy zvítězí!
Kallistratos
Kéž by lidé v kostele co si tak ochotně navlékli náhubky stejně tak ochotně poslouchali slova Boží...
2xs
Kéž by sis, Kallistrate, uvědomil, že i zde jsi nekomentoval k věci. Floskule. Jistě, i já s tou větou souhlasím, skoro každý člověk by souhlasil... ale k věci nic podstatného.
2xs
@forgione ---i já jsem přešel k přijímání na ruku, jakkoliv se nějaké korony nebojím a nefunkční i škodlivou roušku odmítám nosit (stejně tak i používat vnucované desinfekce). Ježíš nedával dvanácti učedníkům oplatku do úst, ale lámal, dával jim a oni si brali (rukama). Na nějakou tu drobinku nebral nikdo z nich ohled... Bůh má větší tolerance, než si myslíme (jen zlý úmysl zneužívat tělo Páně …More
@forgione ---i já jsem přešel k přijímání na ruku, jakkoliv se nějaké korony nebojím a nefunkční i škodlivou roušku odmítám nosit (stejně tak i používat vnucované desinfekce). Ježíš nedával dvanácti učedníkům oplatku do úst, ale lámal, dával jim a oni si brali (rukama). Na nějakou tu drobinku nebral nikdo z nich ohled... Bůh má větší tolerance, než si myslíme (jen zlý úmysl zneužívat tělo Páně vadí, a ten Bůh pozná).
MNOHEM podivnější je, že církevní elitáři (kněží) si usmysleli a pro plebs ustanovili, že jim musí stačit jen tělo Páně, zatímco Jeho krev jim upírají prakticky po celý rok. Prý z praktických, časových důvodů. Jen jaksi ignorují jasné Ježíšovo slovo: "Vezměte a pijte z něho všichni: toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku." - Jak si může nějaký drzoun dovolit porušovat jasný příkaz svého Pána, instrukci "To konejte na mou památku"? Jak si pak vysvětluje slova: "Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život"? To se Boha nebojí? že lidem odpírají život i znak jednoty v Kristu a znamení jednoho společenství?
Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
Kallistratos
Netrap se 2xs tím, že lidé nepíší tak, jak si zrovna přeješ :) Popřej jim zkrátka svobodu volby a svobodu vyjadřování. 😉
2xs
@Kallistratos Je hezké, že utěšuješ, ale podstata toho sdělení je, že člověk nemá říkat / psát plytké věty bez významu, a domnívat se, že vše se má uhladit, ututlat a se vším má být spokojenost, i se špatnostmi. Špatnost (lež) je doména ďáblova, a kdo v té jeho bublině setrvává (spokojeně, navíc ještě konejší jiné a svádí je k lhostejnosti), nejspíš v ní i skončí. Víra je aktivní snaha o …More
@Kallistratos Je hezké, že utěšuješ, ale podstata toho sdělení je, že člověk nemá říkat / psát plytké věty bez významu, a domnívat se, že vše se má uhladit, ututlat a se vším má být spokojenost, i se špatnostmi. Špatnost (lež) je doména ďáblova, a kdo v té jeho bublině setrvává (spokojeně, navíc ještě konejší jiné a svádí je k lhostejnosti), nejspíš v ní i skončí. Víra je aktivní snaha o vymanění se ze zla, z omylů, a snaha o stále pravdivější a živější poznávání Boha... o co nejčistší spojení s ním. Není všechno jedno.
Kallistratos
Nejde milý 2xs v životě vše tak hladce a svižně jako jde psát na monitor, že? 😉 A další věcí je to, že zkušenost forgione je bolestná a jednání kněze necitlivé... Tak to vnímám. To ostatní co uvádíš není až tak podstatné, už je to dávno vy/řešeno a mimochodem podávání do úst spojeno s přijímáním i vína/Krve bývá někdy běžně dostupné.
forgione
2xs
@Kallistratos Ale jde to hladce i svižně, v životě, v praxi... Jde to úplně stejně snadno jako psát. Ale tobě ne, tobě chybí jasné odhodlání a statečnost, takže jsi asi komplikovaný, změkčilý. Proto i změkčile vnímáš a píšeš o bolestné zkušenosti, přičemž jde o jednoduchou situaci kohosi podobně ufňukaného. Může přijat tělo Páně jako mnozí jiní, ale má trauma z toho, že mu ho někdo nepoloží na …More
@Kallistratos Ale jde to hladce i svižně, v životě, v praxi... Jde to úplně stejně snadno jako psát. Ale tobě ne, tobě chybí jasné odhodlání a statečnost, takže jsi asi komplikovaný, změkčilý. Proto i změkčile vnímáš a píšeš o bolestné zkušenosti, přičemž jde o jednoduchou situaci kohosi podobně ufňukaného. Může přijat tělo Páně jako mnozí jiní, ale má trauma z toho, že mu ho někdo nepoloží na jazýček, jak on chtěl a jak on jedině uznává za přípustné. Přiměřená otužilost dospělého chlapa chybí, jakož i schopnost vyrovnat se s normálními situacemi života. A proto asi píšeš i o necitlivosti, když v době pseudo-pandemie si mnozí kněží ustanovili i mnohem větší omezení v oblasti poskytování svátostí. - Kdyby ti nějaký kněz (jako zde) zcela zrušil svátost oltářní a svátost smíření vyhradil pouze pro lidi v ohrožení života, pak by ses z toho asi podělal nebo by ses usedavě rozplakal (spolu s forgione byste se u toho drželi za ruce). Já jsem si místo toho našel jiného kněze, který byl mnohem statečnější, ochotnější, méně ustrašený a více kněz Kristův, kněz pro věřící.
No a to ostatní, co jsem psal, a co si dovoluješ označit za nepodstatné, je naopak dost podstatné a dost k věci - aby se hošánci neposírali z něčeho, co tak od dob Ježíše prostě bylo. Ježíšem ustanoveno, a drzými relativisty jako jsi ty ignorováno a změněno, proti jasné vůli Boha. - Jen ignorant takovou drzost prohlásí za cosi nepodstatného.
A přijímání s lámáním těla a s pitím krve z kalicha samozřejmě pro lid vyřešeno uspokojivě není, to bych o tom asi z praxe nemusel psát vytýkacím způsobem, že? Nebo-li ukazuješ se navíc jako lhář, nebo jako člověk, který vůbec nezná praxi v katolické církvi. Nebo co je to tvoje "někdy"? 2x do roka přijímání s maličko omočenou hostií?
Kallistratos
Promiň ale tento komentář jsem ani nedočetl, takovéto typy znám, potřebuji jen nálepkovat,kritizovat a nic nového nepřináší do života sobě ani jiným... Vzpomínám, jak si jeden člověk dokonce zřídil několik registraci a kladl sám sobě otázky aby byl dostatečně "evangelizační". Ale už není mezi živými. Takže bych doporučoval spíše než rozvášněnost, rozvážnost. A jak se říká na Valašsku že? Nehoň …More
Promiň ale tento komentář jsem ani nedočetl, takovéto typy znám, potřebuji jen nálepkovat,kritizovat a nic nového nepřináší do života sobě ani jiným... Vzpomínám, jak si jeden člověk dokonce zřídil několik registraci a kladl sám sobě otázky aby byl dostatečně "evangelizační". Ale už není mezi živými. Takže bych doporučoval spíše než rozvášněnost, rozvážnost. A jak se říká na Valašsku že? Nehoň koňa.😁
2xs
@Kallistratos No, že se zrovinka tobě, tak slabému čajíčkovi, nezdá býti možným to, co jsem psal předtím, to nikterak nepřekvapuje. O to víc ale u tak povrchního člověka překvapí pokus o předstírání, že znáš "takovéto typy" a víš, co "jen" potřebují, co kritizují a co přinášejí do života. Vzhledem k tomu, že ty jsi nepředstavil zhola nic, co bys ukázal jako svůj přínos pro kohokoliv (ve farnosti …More
@Kallistratos No, že se zrovinka tobě, tak slabému čajíčkovi, nezdá býti možným to, co jsem psal předtím, to nikterak nepřekvapuje. O to víc ale u tak povrchního člověka překvapí pokus o předstírání, že znáš "takovéto typy" a víš, co "jen" potřebují, co kritizují a co přinášejí do života. Vzhledem k tomu, že ty jsi nepředstavil zhola nic, co bys ukázal jako svůj přínos pro kohokoliv (ve farnosti i mimo ni), score zůstává stále minimálně 10:0, a jelikož se natolik stydíš za tu svou "hodnotu", zůstane to patrně tak.
Co se týše tvých asociací na kohosi, kdo si zřídil několik registrací, tak vzhledem k tomu, že to buď nemůžeš vědět, nebo jsi u těch registrací osobně byl (pokud jsi mu to neregistroval ty osobně)... pak musím říct, že máš buď bujnou fantazii nebo podivné přítelíčky.
Až se odhodláš jednat fér, přesuň se jinam a napiš něco o svých aktivitách a svatosti. Na rozdíl od tebe nezvolím kluzké úniky ani tě nebudu zpochybňovat. Nejsem totiž méněcenný, a tedy nemám komplexy, jako zřejmě ty.
forgione
2xs
Proč na diskusích ponižujete druhé?
Kallistratos
2xs klidně si napiš cokoli... Pokud bys měl poctivý zájem vést vážný hovor o tématech, jistě víš, že se to dělá jinak. Slovní ekvilibristika není cestou. 😎
2xs
@Kallistratos ---debata o tématech se neprovádí kecy o formě. Ta je nepodstatná (každý má jinou, a mně taky nemusí imponovat ta tvá kluzká, podlá, jako Had se kroutící). Tragédie ale je, že tyhle pindy jsou to jediné, co máš... k věci nic. Kdybys měl co rozumného říci, mohl jsi to už dávno napsat, ale místo toho produkuješ jen desítky prázdných štěků.
ľubica
Kňazi a biskupi sa už tradične prikláňajú k pasci médií
-------------------------------------------------------------
ANO. VID AJ SLOVENSKI BISKUPI SKLONILI CHRBAT PRED SVETOM.....Výzva pripojiť sa k modlitbám a pôstu za biskupov od 4.6.2020
Theodorá-Máriá
VARUJTE SE PŘED DEMONSTRACÍ SED´TE DOMA.
Na celé planetě Zemi vznikají demonstrace a jsou soustředěny na zítřek na 6.6.2020 na 14 hodin, což je odpoledne 2 hodiny po poledni. S datem roku 2+2+2 máme další číslici, což dává číslici °6°6°6. Jsou ve velkém placeny SOROSEM po celém světě. Ve Francii hoří spousta měst, v Belgii také a dokonce se na zítřejší sobotu organizují i nějaké demonstrace…More
VARUJTE SE PŘED DEMONSTRACÍ SED´TE DOMA.
Na celé planetě Zemi vznikají demonstrace a jsou soustředěny na zítřek na 6.6.2020 na 14 hodin, což je odpoledne 2 hodiny po poledni. S datem roku 2+2+2 máme další číslici, což dává číslici °6°6°6. Jsou ve velkém placeny SOROSEM po celém světě. Ve Francii hoří spousta měst, v Belgii také a dokonce se na zítřejší sobotu organizují i nějaké demonstrace placené ZLOČINCEM SOROSEM v Rusku.
Dle KARDINÁLA JUDASE, potřebují vyvolat WWIII, nic jim už nezbývá, vylámali si na všem zuby a tohle jsou poslední pokusy KABALY.

Nedoporučuji v tento den chodit na jakékoliv demonstrace a raději zůstaňte doma. Na četné mejlíky, které jsem od Vás dostal s dotazem, jak je to Q7.Q6.2Q2Q s demonstrací v Praze na Václaváku, Vám nemohu říci nic. Nevím, kdo za ní stojí, kdo ji zorganizoval a jaký má mít účel.

Není také vyloučeno, že může být placena ZLOČINCEM SOROSEM. Nevím, byl bych ale velice opatrný. Zjistěte si sami více a doporučte, když tak se datovat v diskuzi. Až do nedělní noci nejsem k dispozici…..
V Německu v některých prodejnách potravin, v Mnichově, se objevily otrávené nápoje. Policie vyšetřuje případ jako pokus o vraždu: epochtimes.de

tadesco.org/marneho-okenko-…