54:14

ks. Piotr Natanek - 31.05.2020r

ChristusVincit-Tv Youtube
pmichal shares this
255
ks. Piotr Natanek - 31.05.2020r