MementoMori+++ shares this
781
Triumf masonerii kościelnej... Pomimo że będzie chwilowy, to przykre ile ludzi się złamie i przyjmie te praktyki...
www.youtube.com/watch