STO LET UPLYNULO
lumendelumine.cz
snakee
111.4K

Exorcismus Lva XIII. | Lumen de Lumine

13. října 1884 měl papež Lev XIII. v době, kdy celebroval mši svatou, zvláštní vidění. Když papež popisoval hrůzu tohoto vidění, které se týkalo …
snakee
modernističtí biskupové
Samson1
Věřím, proto se modlím. Problém je větší v tom, že tuto povinnou modlitbu po mši někdo zrušil.
Zedad
Proč tak asi nevěřit papeži Lvu XIII.
Zedad
Duch svatý vane kam chce a nikdo ho nespoutá.
Samson1
ceskoslo, působení Ducha svatého se přiznává i u nekatolíků, viz katechismus, ovšem není plná jednota. Potom, když se nebudeš snažit a prosit, tak se nic nestane. Ono jde vždy o polupráci, kdo prosí dostává a ty to dopředu vylučuješ a odsuzuješ. Že jsou různé charismatické spolky ujeté, tak to je pravda. O to se nepřu. Duch svatý je osoba a když se něco děje a má dít, tak jsou potom na to dva. …More
ceskoslo, působení Ducha svatého se přiznává i u nekatolíků, viz katechismus, ovšem není plná jednota. Potom, když se nebudeš snažit a prosit, tak se nic nestane. Ono jde vždy o polupráci, kdo prosí dostává a ty to dopředu vylučuješ a odsuzuješ. Že jsou různé charismatické spolky ujeté, tak to je pravda. O to se nepřu. Duch svatý je osoba a když se něco děje a má dít, tak jsou potom na to dva. Iniciovat osobu můžeš k jednání oslovením, prosbou atd. ze strany člověka, stejně může působit na člověka prvně Duch svatý, jak chce.
Samson1
Jinak řečeno, mše trvá hodinu a den 24 hodin. Tedy ne jen mší svatou, ale celým životem a společentví modlitby je krok navíc. Ve společenství modlitby se uskutečňuje milost spásy a není konkurentem liturgie. Jám mám srdce pro obě věci, protože je působí Pán. Charismata nikoho nemohou odvádět s církve, ale působit k budování a dokonce k hlubšímu chápání i mše a svátostí. To se vůbec nezastávám …More
Jinak řečeno, mše trvá hodinu a den 24 hodin. Tedy ne jen mší svatou, ale celým životem a společentví modlitby je krok navíc. Ve společenství modlitby se uskutečňuje milost spásy a není konkurentem liturgie. Jám mám srdce pro obě věci, protože je působí Pán. Charismata nikoho nemohou odvádět s církve, ale působit k budování a dokonce k hlubšímu chápání i mše a svátostí. To se vůbec nezastávám všelijakých charismatických vůdců, kteří se rozběhli špatným směrem, kterým jednou Pán řekne, že je nikdy neznal, přestože púsobili mnohé, dokonce vyháněli zlé duchy. Charismata nejsou vůbec cílem, pouze prostředek, cílje vždy obnovení spojení s Pánem.
One more comment from Samson1
Samson1
Věřit v charismata, no to značí rozlišovat, dobrého se držet, hned nevěřit všemu, to jo. Tak pokud je CHOC působeno Duchem svatým, tak to nepopírej. Kdybys chtěl stavět na hodnosti člověka, nemokl bys ani věřit v eucharistii a svátosti, které vysluhují někdy i moc hříchy zatížení služebníky, třeba praktikovanou homosexualitou. Když Ježíš ustanovil svátost kněžství a sloužil první mši, našel se …More
Věřit v charismata, no to značí rozlišovat, dobrého se držet, hned nevěřit všemu, to jo. Tak pokud je CHOC působeno Duchem svatým, tak to nepopírej. Kdybys chtěl stavět na hodnosti člověka, nemokl bys ani věřit v eucharistii a svátosti, které vysluhují někdy i moc hříchy zatížení služebníky, třeba praktikovanou homosexualitou. Když Ježíš ustanovil svátost kněžství a sloužil první mši, našel se tam i zrádce. Kdo prorokuje, promlouvá slovo Boží a s Bohem nejsou žerty. Kdo přijímá proroka, protože je prorok, dostane jeho odměnu. Jinak svatý Pavel toho napsal o charismatické bohoslužbě hodně, dokonce, že máme o dary Ducha horlit a ne je odmítat. Za to si ponesete svoji odpovědnost.
snakee
ten Dohnalův démon tě neustále ovládá, na tradici si jen hraješ
snakee
Ládíku, jsi úplně mimo
Samson1
Lev XIII byl zřejmě charismatik snakeee. Toto vidění musí zavrhnout i ceskoslo. No, ale my se tu modlitbu modlíme po mši svaté, někdy i v latině. Mike 84 je v tom směru též dobrý odpůrce působení Ducha svatého. Duch svatý stejně působí jak v úřadech církve, dogmatech, stejně v charismatech a působí kde chce. Člověk nemá právo omezovat jeho působení. Člověk nemůže říci, Ježíš je Pán, než v Duchu …More
Lev XIII byl zřejmě charismatik snakeee. Toto vidění musí zavrhnout i ceskoslo. No, ale my se tu modlitbu modlíme po mši svaté, někdy i v latině. Mike 84 je v tom směru též dobrý odpůrce působení Ducha svatého. Duch svatý stejně působí jak v úřadech církve, dogmatech, stejně v charismatech a působí kde chce. Člověk nemá právo omezovat jeho působení. Člověk nemůže říci, Ježíš je Pán, než v Duchu svatém. Zavrhnout charismatickou oblast církve je jako by někdo tvrdil, že se skáče jen po jedné noze,nebo pracuje jen jednou rukou. Správné je charisma i úřady, nejde vyloučit ani jedno a ani druhé, působí to jeden a týž Duch. Když se vyloučí charismatický rozměr církve, tak to vypadá tak, jak kdysi u Tridentu, jak popsala henta. Kněz se nesrotumitelně modlí, jeden dělá to a druhý to a chlapi postávají u vchodu do kostela, po mši do hosody a proto přišlo to, co přišlo. Proste věřící nehorlili o dary Ducha svatého, nescházeli se k modlitbám kde platí, kde jsou dva a nebo tři, já jsem uprostřed. Na náboženském životě je nejhorší vlažnost, která v podstatě hodně dávno církev zachvátila. Chyběl ji charismatický rozměr, který byl i potlačován. Skupiny modlitby byly žádané Piem XII : Skupiny modlitby jsou církví, protože byly nastíněné, vyžádané Piem XII....Skupiny modlitby jsou prorocká instituce, které se zrodily v mysli PIA XII Evangelijní základnu mají skupiny modlitby v textu sv. Matouše (Mt 18,19-20) Skupiny modlitby mají apoštolskou základnu. Apoštolské obce se vyznačovaly svatostí, hrdinstvím víry, vše pramenilo z jeich heroické modlitby, Písmo je představuje jako "jednomyslně setrvávajících na modlitbách" Sk1,14 což znamená, že to byly Skupiny neustálé modlitby.