Hiszpański biskup oskarża Pismo Święte o "pogaństwo"

Nie ma nic bardziej "pogańskiego i antychrześcijańskiego" niż uznanie koronawirusa za karę boską, biskup Girony (Hiszpania), Francisco Pardo (73), napisał w liście duszpasterskim z 31 maja. Zastanaw…
wacula25wp.pl
No najłatwiej jest zawsze za swe plugawe czyny grzeszne obwiniać Boga
Doktor wiee
Ślepi przewodnicy ślepych Oto główne prawdy wiary które powinno znać każde dziecko przystępujące do Pierwszej Komunii 1. Jest jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. …More
Ślepi przewodnicy ślepych Oto główne prawdy wiary które powinno znać każde dziecko przystępujące do Pierwszej Komunii 1. Jest jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, tzn. nigdy nie umiera.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.