Weronika-S.
Znamiona obecności antychrysta to niestety czasy nam obecne, a przemawia on przez ludzi, którzy głoszą antyewangelię. Maska na twarz w kościele przed ołtarzem i inne represje antykatolickie, także i u nas w Polsce, to jego dzieło.