Páter R. Balek: Patriarcha Kiril rozposlal svojim podriadeným do vnútorných štruktúr cirkvi dokumen…

Páter R. Balek: Patriarcha Kiril rozposlal svojim podriadeným do vnútorných štruktúr cirkvi dokument o tom, že majú právo v blízkej dobe neprijať pripravovaný čip na svoju ruku, ktorý pravdepodobne …More
Páter R. Balek: Patriarcha Kiril rozposlal svojim podriadeným do vnútorných štruktúr cirkvi dokument o tom, že majú právo v blízkej dobe neprijať pripravovaný čip na svoju ruku, ktorý pravdepodobne bude nanútený všetkým bez rozdielu.
Asi toto mala Panna Mária na mysli, keď hovorila, že sa treba modliť za Rusko
Dostal som dôveryhodnú zatiaľ oficiálne nezverejnenú informáciu priamo zvnútra ruskej Pravoslávnej cirkvi, že patriarcha Kiril rozposlal svojim podriadeným do vnútorných štruktúr cirkvi dokument o tom, že majú právo v blízkej dobe, ak k tomu dôjde, neprijať pripravovaný čip na svoju ruku, ktorý pravdepodobne bude nanútený všetkým bez rozdielu, a pripraviť na to potom svojich veriacich, keď k tomu dôjde.
Môžu byť za to prenasledovaný, no pravoslávnym odporúča nesúhlasiť s čipom. Akurát bola vytvorená komisia, ktorá prešetruje všetky možnosti pre a proti a akurát vedie rozhovory zo strany pravoslávnej cirkvi so štátom, aby bolo možné vynechať z čipovania ruských pravoslávnych …More
Kallistratos
💤💤💤
Barbarin
Pohyb v kruhu je vlastní nesvobodným. Jsou jak dobytče zapřažené k mlácení. Chodí a chodí, neví proč.
Barbarin
Hoki-hooki, pro tebe je důležitější pochopit, že opakovaně prorokuješ, co plnit nechceš. Tedy lžeš. Pohybuješ se v kruhu a nutně se musíš vracet do bodu, ve kterém oznamuješ odchod z Glorie. Je to začarovaný kruh notorických lhářů.
Kallistratos
Kdo je to Barbarin, komentátor Kallistrata? 😂
Barbarin
Hoki-hooki, tolik let za námi a zatím se nenaplnilo ani jedno ze tvých proroctví o tom, že se SKUTEČNĚ nebudeš vracet. Stále jen píšeš, že jsi něco pochopil. Vždy se ale ukáže, žes nepochopil vůbec nic. A znovu devastuješ prostor, protože nic jiného neumíš.

Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně …More
Hoki-hooki, tolik let za námi a zatím se nenaplnilo ani jedno ze tvých proroctví o tom, že se SKUTEČNĚ nebudeš vracet. Stále jen píšeš, že jsi něco pochopil. Vždy se ale ukáže, žes nepochopil vůbec nic. A znovu devastuješ prostor, protože nic jiného neumíš.

Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy jsem tento slib dodržel vím...😁 Chtělo to asi čas pochopit k čemu to zde směřuje a kdo to diriguje. Pokojné dny a zvláště v modlitbě myslím na ty zde, kteří svůj život žiji upřímně a hodnotně. Přeji každému z vás dobrý život a život požehnaný. +M
Kallistratos
Co to je za hloupost? 11 let za námi a čipování je kde LH? A jak to souvisí s vírou?
Libor Halik
Plán budúceho povinného čipovania ruských ľudí do tela oficiálne podpísali, ak si dobre pamatám, tak v r.2009 Putin i Medvedev. To znamená, že doba sa priblížila a plán sa začína realizovať. Verím, ako plynie z proroctiev atoského Josifa Vatopedského, že Boh tomu však zabráni tým, že bude 3. svetová vojna, ktorá sa započne vojnou Ruska proti Turecku. V tej vojne sa Antikristovho ľudia vzájomne …More
Plán budúceho povinného čipovania ruských ľudí do tela oficiálne podpísali, ak si dobre pamatám, tak v r.2009 Putin i Medvedev. To znamená, že doba sa priblížila a plán sa začína realizovať. Verím, ako plynie z proroctiev atoského Josifa Vatopedského, že Boh tomu však zabráni tým, že bude 3. svetová vojna, ktorá sa započne vojnou Ruska proti Turecku. V tej vojne sa Antikristovho ľudia vzájomne vyvraždia, a tak čipovanie a svetovláda Antikrista nezapočne tak rýchlo, ako si satan naplánoval. Pre @ľubica
Anton Čulen
Modlitba k Matke Eucharistie. Prosíme, aby sa v kostoloch obnovil pokornejší a biblickejší spôsob prijímania Eucharistie do úst
obyčajná veriaca žena
no určite!Žeby sa bol patriarcha obrátil?
apredsasatoci
Určite elita urobí výnimku. Pretože elita je milosrdnna. 🥱