43:41
mysowa
958

5000 policjantów zadedykowanych na Manewry Hell Angels PDO 337 abo PANDEMIA PSYCHOZY FO von …

PDF: www.scribd.com/…/5000-Policjanto… PDO 337 abo PANDEMIA PSYCHOZY CANTO DCCXXIX Fascynacja Obledem von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistosc 20160604 Magazyn Europejski SOWA 5000 …More
PDF: www.scribd.com/…/5000-Policjanto… PDO 337 abo PANDEMIA PSYCHOZY CANTO DCCXXIX Fascynacja Obledem von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistosc 20160604 Magazyn Europejski SOWA
5000 policjantów zadedykowanych na Manewry Hell Angels PDO 337 abo PANDEMIA PSYCHOZY FO von Stefan Kosiewski ZR CANTO DCCXXIX
Napisał sowa.blog.quicksnake.pl/autor_ sowa.blog.quicksnake.pl dzisiaj w 17:09 w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 4×
Czy jest pani/ panna (niepotrzebną skreślić) Karolina Borkowska partnerem dialogu publicznego, czy jeno robi za takiego/ partnerkę dialogu publicznego nie przyjmując do wiadomości m.in. głosu takiego, jak vox populi w debacie publicznej Polaków i Katolików, że syjonistyczny bojówkarz marcowy roku 1968 Bogdan Borusewicz wypłacił sobie bżydko w ub. r. 200 tys. zł. z kasy Senatu RP tytułem tzw. odprawy emerytalnej, natomiast nie spełnił zasadniczego, wymaganego Ustawą warunku: nie przeszedł na zapowiadaną emeryturę, ponieważ uznał, że skasować …More