Jozef M. Rydlo: Vystúpenie v rozprave k návrhu zákona NR SR na ochranu nedele, ktorý vypracoval v …

Jozef M. Rydlo: Vystúpenie v rozprave k návrhu zákona NR SR na ochranu nedele, ktorý vypracoval v spolupráci s AZN v roku 2009: alianciazanedelu.sk/archiv/5942 Slovenská štátna moc je taká impotentn…More
Jozef M. Rydlo: Vystúpenie v rozprave k návrhu zákona NR SR na ochranu nedele, ktorý vypracoval v spolupráci s AZN v roku 2009: alianciazanedelu.sk/archiv/5942
Slovenská štátna moc je taká impotentná, že nie je schopná zaručiť, aby sa dodržiaval Zákonník práce, ktorý v § 93 stanovuje „nepretržitý
odpočinok v týždni“

Slávna snemovňa, politické rozhodnutia zákonodarcov nemôžu byť hodnotené len z legislatívneho, ekonomického či administratívneho pohľadu, musia mať aj ľudský, a najmä mravný rozmer, pretože len to, čo je mravné, slúži človeku.
Dovoľte mi preto niekoľko myšlienok o hodnote nedele, o tom, čo nariaďuje tretie Božie prikázanie ako v židovskom Dekalógu, tak v kresťanskom Desatore: „Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil.“
V Európe je sviatočný charakter nedele chránený zákonom prakticky vo všetkých členských štátoch Európskej únie i mimo nej. Sú to napríklad štáty: Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko či Dánsko alebo štáty Beneluxu. Podobne je to aj vo Švajčiarskej …More
Rosario33
rozhodne odporúčam pozrieť
ac24.cz/…/prezident-tanza…