Dneska ještě král, zítra umrlec.

Moudrý soudce vychovává svůj lid a dává mu rozumnou a spořádanou správu. Jaký soudce lidu, takoví jeho úředníci, jaký správce města, takoví všichni jeho obyvatelé. Nevzdělaný král uvede svůj lid …
Theodorá-Máriá
KRÁLOVNO PROROKŮ, ORODUJ ZA NÁS
Známe jedno proroctví Panny Marie které se vskutku
naplnilo a to pastýřce v La-Saletě:
"Řím ztratí víru a stane se sídlem antikrista".
Theodorá-Máriá
Pýcha člověka začíná tím, že odpadne od Hospodina

a odvrátí své srdce od toho, kdo je jeho tvůrcem.

Stylito jak na to nahlížíš: je rozdíl mezi odpadnutím
od Vatikánu toho co je s ním spojené a mezi tím
odvráti své srdce od Hospodina.???
Vím, že vatikánské společenství si dělalá nárok na
"není spásy mimo řkc"-globalizaci.