Boží slovo na den 30.5. A.D.2020

Petr se obrátil a viděl, jak za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval a který ležel při večeři na jeho prsou a zeptal se: „Pane, kdo tě zradí?“ Když ho tedy Petr viděl, zeptal se Ježíše: „Pane, a …
Dana22
petícia
www.podpisem.sk/…/pani-prezidentk…

blog.hlavnespravy.sk/20755/falos-prezidentky/

Faloš prezidentky
Publikované 29.05. 2020

Istanbulský dohovor pre Slovensko nekončí. Pani prezidentka si z ľudí, vrátane poslancov NR SR, urobila bláznov. Poslala list bez právnych účinkov a možno očakávala, že nikomu nenapadne zisťovať to na Rade Európy. Keď sme tak urobili, jej hovorca priznal farbu.
More
petícia
www.podpisem.sk/…/pani-prezidentk…

blog.hlavnespravy.sk/20755/falos-prezidentky/

Faloš prezidentky
Publikované 29.05. 2020

Istanbulský dohovor pre Slovensko nekončí. Pani prezidentka si z ľudí, vrátane poslancov NR SR, urobila bláznov. Poslala list bez právnych účinkov a možno očakávala, že nikomu nenapadne zisťovať to na Rade Európy. Keď sme tak urobili, jej hovorca priznal farbu.
Aliancia za rodinu vyzvala petíciou pani prezidentku, aby list doplnila o právne účinky. Kým sa nevyjadril jej hovorca, prisudzovali sme jej radšej lepšie úmysly. Veď mýliť sa je ľudské. Vyjadrenie jej hovorcu znamená, že nešlo o omyl, ale o úmysel.
Reakcia Rady Európy je pochopiteľná. Kontroverzný dohovor je ich „vizitkou“. Asi nebudú s otvorenou náručou vítať oznámenie o zrušení právnych účinkov podpisu. Dohovor sme v roku 2011 podpísali, to je fakt. Nikto od nich nežiada, aby prepisovali historickú realitu a „zmizíkovali“ náš podpis. Práve naopak, žiadame ich, aby historickú realitu rešpektovali aj ďalej. Teda, aby zverejnili na stránke podpisov a ratifikácií aj oznámenie, ktorým podpis stratí právne účinky.
Načo vôbec prezidentka žiadala od parlamentu tretie rozhodnutie? Aj tak nemohla Dohovor ratifikovať a parlament dvakrát jasne povedal, čo chce! Chce, aby sa Rade Európy oznámilo, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. To je tá „magická formulka“, ktorá neumožňuje, aby sa Rada Európy z nej vyvliekala a zároveň zbavuje náš podpis právnych účinkov.
Falošnosť patrí medzi najhoršie vlastnosti. Načo prezidentka posielala list bez právnych účinkov? Načo tvrdila, že bude rešpektovať vôľu parlamentu? Načo nás všetkých klamala? Informáciu bez právnych účinkov predsa dávno pred ňou posielalo Ministerstvo zahraničných vecí SR.
Vraj by to bol precedens, lebo sa to nikdy nestalo v Rade Európy. No a? Malé dieťa tiež bezprecedentne vykríklo ako prvé, že kráľ je nahý! A aj tak je to zavádzanie! Rada Európy nie je jediná medzinárodná organizácia. Túto právnu situáciu neupravujú „precedensy“, ale Viedenský dohovor o zmluvnom práve. Ten hovorí, čo máme urobiť, ak Dohovor nemienime ratifikovať a nemienime plniť jeho účel. Proste máme použiť potrebnú formulku.
A je to precedens vo význame, že sa táto formulka uplatňuje prvýkrát v histórii? Nie je! Takýto postup uplatnila listom vláda USA pri Rímskom štatúte, zakladajúcej zmluvy Medzinárodného trestného súdu: „V súvislosti s Rímskym štatútom Medzinárodného trestného súdu prijatým 17. júla 1998 Vás informujeme, že Spojené štáty sa nezamýšľajú stať zmluvnou stranou. Spojené štáty preto nemajú žiadne právne záväzky, ktoré vyplývajú z jej podpísania 31. decembra 2000. Spojené štáty americké požadujú, aby sa ich zámer nestať sa stranou, vyjadrený v tomto liste, odrazil v zoznamoch štatútov depozitára týkajúcich sa tejto zmluvy.“ A OSN to riadne akceptovala.
Pani prezidentka nás zavádzala aj v tom, že z podpisu nám nevyplývajú žiadne záväzky. Vyplývajú! Nemôžete konať proti predmetu a účelu Istanbulského dohovoru, a to mi pri všetkej úcte budeme. Bulharský ústavný súd napríklad potvrdil, že Istanbulský dohovor nie je v súlade s ich Ústavou aj preto, lebo ak chceme chrániť ženy, musíme vedieť, kto ženou je. Je predmetom Dohovoru zavádzanie vyučovania o „nezvyčajných“ rodových roliach na všetkých stupňoch škôl? Je predmetom Dohovoru odstraňovanie zvyčajných úloh mužov a žien? Je predmetom zmluvy zavádzanie „rodu“ oddeleného od pohlavia? Je! A plánujeme proti tejto veci bojovať? Určite.
Odporúčam podpísať našu petíciu, aby sme vyjadrili svoj postoj a aby s nami rokovala. Osobne neverím, že sa pani prezidentka ľuďom ospravedlní. Aliancia za rodinu v priebehu budúcich dní navrhne politikom riešenie a pani prezidentke odporúčam, aby zo svojho slovníka vypustila slovíčko „úprimne“. Znie falošne!
Stylita
sv. Jana z Arku
Ioanna d'Arc
30. května, připomínka
Postavení: panna, zachránkyně Francie
Úmrtí: 1431
Patron: Francie; telegrafie a rozhlasu
Atributy: dívka v brnění, korouhev,kůň, meč
Pocházela z francouzské obce Domrémy. Hlasy svatých byla od Boha povolána, aby přijala tři úkoly: dodat slabému francouzskému následníku trůnu odvahy, osvobodit z moci Angličanů obležený Orleans a dát pomazat …More
sv. Jana z Arku
Ioanna d'Arc
30. května, připomínka
Postavení: panna, zachránkyně Francie
Úmrtí: 1431
Patron: Francie; telegrafie a rozhlasu
Atributy: dívka v brnění, korouhev,kůň, meč
Pocházela z francouzské obce Domrémy. Hlasy svatých byla od Boha povolána, aby přijala tři úkoly: dodat slabému francouzskému následníku trůnu odvahy, osvobodit z moci Angličanů obležený Orleans a dát pomazat následníka trůnu Karla v Remeši na krále. Přitom postupovala velmi obdivuhodně, se zbožností, statečností a neochvějnou důvěrou v Boha. Dosáhla vítězství, ale jako nevítaná byla souzena coby čarodějnice a upálená ve věku 19 let.
více: catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_06.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal. Za tři dni potom svolal si tamější židovské přední muže. Když se sešli, řekl jim: „Bratři, já jsem neudělal nic proti (izraelskému) lidu ani proti zvykům přijatým od předků. Přesto však jsem …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_06.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal. Za tři dni potom svolal si tamější židovské přední muže. Když se sešli, řekl jim: „Bratři, já jsem neudělal nic proti (izraelskému) lidu ani proti zvykům přijatým od předků. Přesto však jsem byl z Jeruzaléma v poutech vydán do moci Římanům. Ti mě po výslechu chtěli propustit, protože jsem se nedopustil žádného provinění, za které bych zasluhoval smrt. Když se však židé proti tomu stavěli, byl jsem nucen odvolat se k císaři, ale ne proto, že bych chtěl na svůj národ něco žalovat. Kvůli tomu jsem si přál, abych vás mohl uvidět a promluvit s vámi. Vždyť pro naději Izraele (v Mesiáše) nosím tenhle řetěz.“ Celá dvě léta zůstal pak ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kdo k němu přicházeli. Zcela otevřeně a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu.
Sk 28,16-20.30-31

Žalm:
Zbožní uzří tvou tvář, Hospodine.
Nebo: Aleluja.

Hospodin sídlí ve svém posvátném chrámě,
na nebesích má Hospodin svůj trůn,
jeho oči pozorují,
smrtelníky zkoumá jeho zrak.

Hospodin zkouší spravedlivého i bezbožníka,
miluje-li kdo bezpráví, toho nenávidí z duše.
Vždyť Hospodin je spravedlivý,
má rád spravedlivé skutky,
zbožní uzří jeho tvář.
Zl 11

Evangelium:
Jan 21,20-25

Církevní kalendář:
sv. Zdislava
30. května, památka
Postavení: matka a dobroditelka lidu, terciářka OP
Úmrtí: 1252
Patron: rodin, českého národa, kongregace sester dominikánek
Atributy: děti, manžel, kostel, vinná réva a břečťan, erb lvice; rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných
Přes svůj šlechtický stav byla ženou prostého života, dobroditelkou chudých i nemocných. Snažila se co nejvíce ztotožnit s Kristem i jako manželka a matka čtyř dětí. Sjednocení s Kristem upevňovala modlitbou, čtením Písma sv., o kterém rozjímala, účastí na mši svaté a přijímáním svatých svátostí. Radostně snášela oběti každého dne a konala skutky kajícnosti. Svým příkladným životem a vytrvalou modlitbou dovedla získat svého muže pro věc Boží. S jeho svolením vstoupila do třetího řádu sv. Dominika.
více: catholica.cz
rozhlasový cyklus Svatí a blahoslavení našich zemí
Svatá Zdislava
Theodorá-Máriá
Báťuška Libor ,kdysi psal, že sv. Zdislava i mrtvého vzkřísila,
nejen že uzdravovala. Zde se o tom nepíše. Asi to bude tím,
catholika.cz už nevěří zázrakům- nevím.
Svatá Zdislavo, přimlouvej se za svůj ubohý národ Český,
zítra jsou Svatodušní svátky, ať Svatý Duch zavěje na
ty mrtvoly, aby ožily. 😇
Theodorá-Máriá
Bratři, já jsem neudělal nic proti (izraelskému) lidu ani proti zvykům přijatým od předků.

😇 No kdepak se poděly ty zvyky předků. Zřejmě to všechno odnés čas 😎
a to mocí 🥺 klíčů, v.č. svěcení sobot:www.youtube.com/watch