Vatikán: Ďalší jezuit šalie

„Pandémia“ koronavírusu nebola zoslaná Bohom, „Ježiš však súhlasí s touto prirodzenou explóziou“ a „svet nemôže pokračovať ďalej ako predtým“. Napísal na VaticanNews.va (26. mája) španiel José Luis …
Strážce
@2xs
--Bůh není zachmužený stařík číhající na člověka a čekající, až jej bude moci potrestat. Bůh je Láska, a ta netouží milovanému stvoření působit bolesti a těžkosti

Bůh to tak neprožívá, není slaboch, aby ho od trestání odvrátila představa, že pokažené stvoření bude mít bébí. Člověk je jenom nádoba z prachu země, když je naplněna zlem, pryč s ní. Jaké pak milované stvoření, kam na to chodíš?…More
@2xs
--Bůh není zachmužený stařík číhající na člověka a čekající, až jej bude moci potrestat. Bůh je Láska, a ta netouží milovanému stvoření působit bolesti a těžkosti

Bůh to tak neprožívá, není slaboch, aby ho od trestání odvrátila představa, že pokažené stvoření bude mít bébí. Člověk je jenom nádoba z prachu země, když je naplněna zlem, pryč s ní. Jaké pak milované stvoření, kam na to chodíš? Ke Kalisrátovi? 🤪🤪🤪
2xs
Ne, nechodím na to k nikomu. Je to moje poznání. A tvé pojetí určitě taky nepřevezmu - je cynické a tvrdé, bez lásky. Zatímco my víme, že Bůh je Láska, nekonečně milující, soucitný a milosrdný. Takže kecáš, že to neprožívá. Asi máš blbý život, v samotě a domnění, že Bůh s tebou není.
apredsasatoci
Ž5,5-7
To len, aby si vedel aký je Trojjediny Bohl
Joske
18Hospodin je pomalý k hněvu a hojný v milosrdenství, odpouští vinu a přestoupení. Jistě však nenechá viníka bez trestu, ale navštěvuje s trestem vinu otců na synech, na třetí i čtvrté generaci. Nu 14:18
2xs
Přesně to koresponduje s tím, co píšu níže... že Bůh už na počátku dokonale správně i spravedlivě zařídil svět a vztahy věcí a bytostí v něm, takže těmi zákonitostmi zařídil i to, že se vlivem vyrovnání všeho se vším dosáhne "karmického" co zaseješ, to sklidíš. Ano, i do třetího a čtvrtého pokolení.
Joske
Slova Písma svatého čteme s klidnou myslí, tak pomalu, jak jen je to možné, abychom udrželi pozornost a neztratil se nám význam slov.
18Hospodin je pomalý k hněvu a hojný v milosrdenství, odpouští vinu a přestoupení. Jistě však nenechá viníka bez trestu, ale navštěvuje s trestem vinu otců na synech, na třetí i čtvrté generaci. Nu 14:18
V textu se píše, že Hospodin, nikoliv "svět, vztahy věcí a …More
Slova Písma svatého čteme s klidnou myslí, tak pomalu, jak jen je to možné, abychom udrželi pozornost a neztratil se nám význam slov.
18Hospodin je pomalý k hněvu a hojný v milosrdenství, odpouští vinu a přestoupení. Jistě však nenechá viníka bez trestu, ale navštěvuje s trestem vinu otců na synech, na třetí i čtvrté generaci. Nu 14:18
V textu se píše, že Hospodin, nikoliv "svět, vztahy věcí a bytostí", ani "zákonitosti" a už vůbec ne "karma". Hospodin navštěvuje s trestem vinu otců na synech, na třetí i čtvrté generaci.
2xs
>Tí, ktorí hovorili o koronavíruse ako o treste Božom, „nikdy nestretli Ježiša a sú stále v Starom zákone“
---Bůh není zachmužený stařík číhající na člověka a čekající, až jej bude moci potrestat. Bůh je Láska, a ta netouží milovanému stvoření působit bolesti a těžkosti. Bůh jen ustanovil přírodní zákony, které samy o sobě stačí k vyrovnání hříchů už zde na Zemi (a zbytek na věčnosti). V tom …More
>Tí, ktorí hovorili o koronavíruse ako o treste Božom, „nikdy nestretli Ježiša a sú stále v Starom zákone“
---Bůh není zachmužený stařík číhající na člověka a čekající, až jej bude moci potrestat. Bůh je Láska, a ta netouží milovanému stvoření působit bolesti a těžkosti. Bůh jen ustanovil přírodní zákony, které samy o sobě stačí k vyrovnání hříchů už zde na Zemi (a zbytek na věčnosti). V tom spravedlivém a funkčním mechanismu není nic zlého, není to právě vymyšlený trest, ale je v tom předem vložený dobrý Boží řád a Boží Spravedlnost. Že si lidé natlučou hubu, znovu a znovu (špatným chováním k bližním, vymýšlením lži, neexistujících pandemií, podvodů, krádeží, zneužívání, v důsledku i mrtvol), to je jejich volba a tedy jen zákonitý důsledek lidského jednání. Dokud bude člověk jednat zle, mimo doménu lásky a bude koketovat se lží a satanovou doménou, bude se setkávat s bolestí, nemocí, sám na sebe bude přivádět různá neštěstí.
Ladislav Bajza
PetrB- "Já též nemám rád slova o Božích trestech. Slova o Božích trestech považuji za urážku Boha!"
Čo keby si najprv prečítal Bibliu a potom písal svoje mylné vývody???
Deut.28:
15 Ale ak nebudeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa. 16 Budeš prekliaty v meste, …More
PetrB- "Já též nemám rád slova o Božích trestech. Slova o Božích trestech považuji za urážku Boha!"
Čo keby si najprv prečítal Bibliu a potom písal svoje mylné vývody???
Deut.28:
15 Ale ak nebudeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa. 16 Budeš prekliaty v meste, budeš prekliaty na poli. 17 Prekliate budú tvoje humná a tvoje sýpky. 18 Prekliaty bude plod tvojho života a plod tvojej zeme, stáda tvojho dobytka a kŕdle tvojich oviec. 19 Prekliaty budeš, či budeš vchádzať alebo vychádzať. 20 Pán zošle na teba kliatbu, zmätok a hrôzu na všetky práce, ktoré budeš konať, kým ťa neumorí a rýchle nevyhubí pre tvoje ohavné skutky, ktorými si sa mu spreneveril. 21 Pán dopustí na teba mor, kým ťa celkom nevyhubí z krajiny, do ktorej sa uberáš, aby si ju vlastnil. 22 Pán ťa bude biť suchotami, horúčkou, zimnicou, zápalmi, páľavou, nakazeným povetrím a hrdzou a bude ťa prenasledovať, kým nezahynieš. 23 Nebo, čo je nad tebou, bude medené a zem, po ktorej chodíš, bude železná. 24 Pán zošle piesok namiesto dažďa na tvoju zem a z neba bude na teba padať popol, dokiaľ nebudeš zničený. 25 Pán ťa nechá padnúť pred tvojimi nepriateľmi, po jednej ceste proti nim vytiahneš, ale po siedmich budeš utekať a rozprášený budeš po všetkých krajinách zeme. 26 Tvoje mŕtvoly budú za pokrm všetkému nebeskému vtáctvu a divým zverom a nebude toho, kto by ich odohnal. 27 Pán ťa zraní egyptskými vredmi a morovými hľuzami, prašinou a svrabom tak, že sa z toho nevyliečiš. 28 Pán ťa zraní bláznovstvom, slepotou a šialenstvom, 29 takže budeš za jasného dňa matať, ako mace slepý vo svojej tme, ale svoju cestu nenájdeš. Budú ťa ustavične haniť a utláčať a nebudeš mať človeka, ktorý by ti pomohol. 30 Zasnúbiš sa so ženou, ale iný bude s ňou spávať. Vystavíš si dom, lež iný bude v ňom bývať. Vysadíš si vinicu, a nebudeš ju oberať. 31 Tvojho býka pred tebou zabijú, ale jesť z neho nebudeš. Osla ti ukradnú pred tvojimi očami, a nevrátia ti ho. Tvoje ovce dostanú tvoji nepriatelia a nebudeš mať (človeka), ktorý by ti pomoc poskytol. 32 Tvoji synovia a tvoje dcéry sa dostanú ako korisť cudziemu národu; tvoje oči budú na to hľadieť, od stáleho žiaľu budeš hynúť, ale nič proti tomu nezmôžeš. 33 Úrodu tvojej zeme a všetku tvoju námahu zje národ, ktorý nepoznáš, teba však budú stále haniť a potláčať 34 a budeš bez vedomia od hrôzy z toho, čo uvidia tvoje oči. 35 Pán ťa raní jedovatými vredmi na kolenách a stehnách, takže od päty až po temä neostane na tebe nič zdravého. 36 Pán zavedie teba aj tvojho kráľa, ktorého si zvolíš, medzi národ, ktorý nepoznáš a ktorý nepoznali ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameniu. 37 Vyjdeš navnivoč a budeš za príslovie a na zábavku všetkým národom, ku ktorým ťa zavedie Pán. 38 Veľa semena zaseješ na poli, ale málo budeš žať, lebo všetko zožerú kobylky. 39 Vysadíš vinicu a budeš ju okopávať, ale víno piť nebudeš, ani z nej nič oberať, lebo ju zničia červy. 40 Budeš mať olivy po celom svojom kraji, ale olejom sa natierať nebudeš, lebo olivy ti opadajú a zhnijú. 41 Splodíš synov a dcéry, ale nebudeš sa z nich tešiť, lebo ich odvedú do zajatia. 42 Všetky tvoje stromy a úrodu tvojej zeme požerie hmyz. 43 Cudzinec, čo bude s tebou v krajine, prevýši ťa a bude mocnejší ako ty, ty však budeš upadať a budeš mu podriadený. 44 On ti bude požičiavať a ty mu nebudeš môcť požičať; on bude hlavou, a ty budeš chvostom. 45 Všetky tieto kliatby na teba doľahnú a dochytia ťa, kým ťa nezničia, pretože si nepočúval hlas Pána, svojho Boha, a nezachovával si jeho príkazy a ustanovenia, ktoré nariadil; 46 a ony budú naveky znameniami a zázrakmi na tebe a na tvojom potomstve, 47 pretože si neslúžil Pánovi, svojmu Bohu, s radosťou a veselým srdcom za všetku jeho štedrosť. 48 Preto o hlade, smäde, nahote a vo všetkom nedostatku budeš slúžiť svojmu nepriateľovi, ktorého na teba pošle Pán; železné jarmo uvalí na tvoju šiju, kým ťa nezničí. 49 Pán dovedie na teba cudzí národ zďaleka, z končín zeme, ktorý priletí ako orol. Národ, ktorého reči neporozumieš, 50 národ ukrutný, čo neušetrí starca, ani sa nezmiluje nad deckom. 51 Pohlce plody tvojho dobytka a úrodu tvojej zeme, takže zahynieš; neponechá ti ani pšenicu, ani olej, ani stáda dobytka, ani čriedy oviec, kým ťa celkom nezničí. 52 Obkolesí ťa vo všetkých tvojich mestách, zničí všetky tvoje vysoké a pevné hradby, na ktoré si sa spoliehal, v celej tvojej krajine. Obkľúčený budeš vo všetkých bydliskách po celej tvojej krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. 53 V stave obkľúčenia z úzkosti a biedy, ktorou ťa bude nepriateľ trápiť, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh. 54 Aj precitlivený a rozmaznaný muž medzi vami bude závidieť vlastnému bratovi, ba aj svojej manželke, ktorá spáva v jeho lone, 55 a synom, čo mu ešte ostali, a nedá z mäsa svojich synov nikomu, lebo nebude mať inšie v obkľúčení a v biede, ktorou ťa budú trápiť tvoji nepriatelia vo všetkých tvojich mestách. 56 Prejemnelá a rozmaznaná žena spomedzi vás, ktorá pre jemnosť a tučnotu ani nechodila po zemi, ba ani len nohu nepoložila na zem, bude závidieť svojmu mužovi, ktorý spáva v jej lone, mäso svojho syna a dcéry, 57 ba aj lôžko maternice, ktoré vyjde z jej života, a narodené decko, lebo budú ich jesť potajomky v nedostatku z obkľúčenia a spustošenia, ktorým ťa bude moriť tvoj nepriateľ. 58 Ak nebudeš zachovávať a plniť všetky slová tohto zákona, ktoré sú napísané v tejto knihe, a ak sa nebudeš báť toho slávneho a strašného mena, Pána, svojho Boha, 59 Pán rozmnoží tvoje rany a rany tvojho potomstva, rany veľké a ustavičné, choroby strašné a trvalé. 60 Dopustí na teba všetky egyptské pohromy, ktorých si sa bál, a budú visieť na tebe. 61 K tomu ešte Pán privedie na teba všetky choroby a rany, ktoré nie sú napísané v tejto knihe, kým ťa nezničí. 62 A zostane z vás len máločo, hoci predtým vás bolo tak mnoho ako hviezd na nebi, lebo si nepočúval hlas Pána, svojho Boha. 63 A ako mal Pán z vás radosť, keď vám preukazoval dobrodenia a keď vás rozmnožoval, tak bude mať radosť, keď vás bude ničiť a hubiť, aby vás vyhubil z krajiny, do ktorej vchádzaš, aby si ju vlastnil. 64 Pán ťa rozoženie medzi všetky národy z jedného konca zeme na druhý koniec a tam budeš slúžiť iným bohom, ktorých nepoznáš a ktorých nepoznali ani tvoji otcovia, drevám a kameňom. 65 Ale ani medzi národmi nebudeš mať pokoja a tvoja noha nebude mať odpočinku, lebo Pán ti dá srdce prestrašené, oko vycivené a dušu utrápenú žiaľom. 66 Tvoj život bude visieť na nitke pred tebou. Nocou i dňom budeš v strachu a nebudeš si istý životom. 67 Ráno budeš vravieť: »Keby už bol večer!« a večer zasa: »Keby už bolo ráno!« pre hrôzu svojho srdca, ktorou sa budeš desiť, a pre tie veci, na ktoré budeš hľadieť svojimi očami. 68 Pán ťa zavedie zasa tou cestou na lodiach do Egypta, o ktorom som ti povedal: »Nesmieš ho viac uvidieť« - a tam budete predaní svojim nepriateľom za otrokov a otrokyne a už sa nenájde nik, kto by si vás kúpil.“