Czujesz się odrzucony przez ten świat, niechciany niekochany, niepotrzebny nikomu?

Przerażająca prawda-Nadzieja. Czasem, życie wydaje się beznadziejne. Czujesz się w środku pusty jakby coś w tobie umarło. Czujesz się niechciany, niekochany, odrzucony, niepotrzebny nikomu. Wypełnia …
MementoMori+++
Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
Jestem roztropniejszy od starców, bo zachowuję Twoje postanowienia. Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, aby słów Twoich przestrzegać.
(Ps 119, 99-101)