Jdi do zelené přírody

"Chceš-li mít duchovní útěchu, nechoď po zábavách, ale jdi do zelené přírody, k řekám, k jezerům, věnuj se zahradničení, v tom je zdraví těla a růst duše." sv. Jan ZlatoústýMore
"Chceš-li mít duchovní útěchu, nechoď po zábavách, ale jdi do zelené přírody, k řekám, k jezerům, věnuj se zahradničení, v tom je zdraví těla a růst duše."
sv. Jan Zlatoústý
Kallistratos
Ano ano, Jan to napsal velmi dobře. Ale i čas na zábavu je třeba... 😁. Včera jsme zdolali cestou z LBC kopec Zebín. Vřele doporučuji - úžasný západ slunce... Příroda je překrásná.🌄
Ladislav Bajza
"Duša hodná útechy Svätého Ducha je tá ,ktorá nehľadá iného utešiteľa okrem Boha."
Dana22
www.christianitas.sk/francuzsko-laic…

29. mája 2020
Rozhodnutím vlády sa vo Francúzsku obnovili náboženské obrady. Vláda, ktorá otvorila od 11. mája obchody a školy, sa pôvodne rozhodla kostoly neotvárať, pretože nepovažovala náboženské potreby občanov za naliehavé. Právne kroky katolíkov však viedli k zmene tohto rozhodnutia.
Vylúčenie náboženstva z procesu uvoľňovania krajiny po karanténe vyvo…More
www.christianitas.sk/francuzsko-laic…

29. mája 2020
Rozhodnutím vlády sa vo Francúzsku obnovili náboženské obrady. Vláda, ktorá otvorila od 11. mája obchody a školy, sa pôvodne rozhodla kostoly neotvárať, pretože nepovažovala náboženské potreby občanov za naliehavé. Právne kroky katolíkov však viedli k zmene tohto rozhodnutia.
Vylúčenie náboženstva z procesu uvoľňovania krajiny po karanténe vyvolalo vlnu kritiky. Niektorí biskupi hovorili dôrazne, dokonca tvrdým tónom, ale nechceli príliš dráždiť republikánske úrady. Nakoniec vzali obyčajní veriaci veci do vlastných rúk. Prvú sťažnosť podalo združenia Civitas.
Na obranu viery sa postavili skupiny francúzskych tradicionalistov. Potvrdzuje to chronológia udalostí. 1. mája podalo združenie Civitas na Štátnu radu odvolanie proti rozhodnutiu vlády. 2. mája k rovnakému kroku dospelo Bratstvo sv. Petra, ďalej francúzska pobočka Inštitútu Krista Kráľa a tradiční dominikáni z Bratstva sv. Vincenta Ferreriu. 3. mája boli zaslané ďalšie sťažnosti od verných katolíkov z Metz. V utorok 5. mája sa pripojil šéf Strany kresťanských demokratov Jean – Fréderic Poisson. O týždeň neskôr sa pridala organizácia AGRIF Bernarda Antonyho, ako aj Bruno Gollnisch z Aliancie európskych národných hnutí. V ten istý deň bola doručená sťažnosť Bratstva sv. Pia X.
Pod tlakom laikov sa vláda 23. mája rozhodla uverejniť 23. mája v úradnom vestníku dekrét o „uvoľnení“ liturgie. Francúzska biskupská konferencia (CEF) vyjadrila radosť v tlačovej správe, ale nepodporila nevyhnutné okamžité obnovenie bohoslužieb. CEF sa rozhodla pridŕžať „vládneho odporúčania nezačínať liturgické zhromaždenia pred 2. júnom.“ Biskupi si vybrali možnosť rozšíreného „obnovenia spoločenských slávnosti budúci týždeň“, z udaním dôvodu, že to „pripadne na sviatok Turíc“. Biskup Matthieu Rougé síce „víta odhodlanie združení, ktoré získali súhlas Štátnej rady v otázke slobody náboženského vyznania“, ale zároveň dodáva: „Biskupská konferencia zvolila cestu dialógu s vládou.“
Tento nedostatok odhodlania biskupov a zvláštna aliancia oltára so sekulárnou vládou, vyvolali u niektorých katolíkov vlnu kritiky. O pastieroch sa dokonca hovorilo ako o „správcoch konkurznej podstaty.“ Každopádne podobné kroky nepridávajú biskupom medzi horlivými katolíkmi na dôveryhodnosti. Biskupi by mali pochopiť, že to sú práve tí, o ktorých sa Cirkev môže oprieť. O nehorlivých sa netreba obávať. Tí nikdy nebrali biskupov vážne a čoskoro sa možno po horlivosti zbavia aj svojej viery.
BM
Zdroj: PCH24
Theodorá-Máriá
Je dobře, že zde Stylita připomněl, co je pro člověka přirozeně i duchovně dobré,
chodit do přírody. A netrávit čas u pc/hlavně to píši sobě/ či televizi.
www.youtube.com/watch
Zde v tomto filmu, už staršího data, je popsané jak
televize vlastně i pc vysílá signál ,který nám mění myšlení.
Jsou to vlastně ti satanisté bažin /to co víme z jiných zdrojů/.
Ty vysílače mi přišli jako 5G.