Šok! Kardinál Burke videný - bez masky (video)

Kardinál Raymond Burke údajne „vyzýval koronavírus“ tým, že kráčal po uliciach Rímu bez rúška, len s ružencom v rukách, verí tomu Františkova dvorná novinárka Franca Giansoldatiová (IlMessaggero.it, …
Peter(skala)
Pre lepšiu informovanosť:
Članok nie je o tom, žeby mal dokazovať ako kard.Rurke chodil po uliciach bez ruška, lebo rúško má.

Članok je o tom, že istá novinarka obvniňuje kardinala ako nenosi ruško, ale pritom ho má.

Inač povedané, článok informuje o dezinformaciach, ktoré širi novinarka
Franca Giansoldatiová
obyčajná veriaca žena
1. Nevidno mu do tváre. 2. Asi v polovici sklonil hlavu a dal mierne nabok a vidno tam niečo biele na tvári. Tak čo to je?
johanika
Platí v Ríme príkaz nosiť rúška? Ak nie, tak neviem o čo tu ide. Prečo by kardinál Burke nemohol ísť po prázdnej ulici bez rúška. Nech sa radšej všetci zaviažu modliť sa 1. deň v mesiaci ruženec spolu s kardinálom Burkem "Operation Storm Heaven" www.catholicaction.org/v2_storm_heaven_donate