Žena preberá oferu biskupskej omše (video)

Biskup zo San Diega, Robert McElroy, 66 rokov, USA, predsedal Turíckej omši pred veľkou počítačovou obrazovkou, ktorá spájala ľudí prostredníctvom videa. Týmto sa Eucharistia McElroyovej zmenila na …
Dana22
www.lifenews.sk/28812/banky-zastavili…

Banky zastavili štipendijnú podporu kvôli LGBT normám kresťanských škôl

catholicnewsagency.com

Dve veľké banky pozastavili podporu floridskému štipendijnému programu po tom, ako sa rozhodli, že normy niektorých zúčastnených kresťanských škôl neboli dostatočne "inkluzívne" pre LGBT študentov.
23. januára zverejnil časopis Orlando Sentinel investigatívny…More
www.lifenews.sk/28812/banky-zastavili…

Banky zastavili štipendijnú podporu kvôli LGBT normám kresťanských škôl

catholicnewsagency.com

Dve veľké banky pozastavili podporu floridskému štipendijnému programu po tom, ako sa rozhodli, že normy niektorých zúčastnených kresťanských škôl neboli dostatočne "inkluzívne" pre LGBT študentov.
23. januára zverejnil časopis Orlando Sentinel investigatívny článok, v ktorom sa uvádza, že 156 kresťanských škôl s "anti-LGBT" normami malo prospech zo štátneho štipendijného programu "Step Up for Students" (Postavte sa za študentov).
Normy, na ktoré časopis upozornil, sa líšili od "škôl, ktoré odmietajú prijať LGBTQ študentov", po tvrdenia, že študent bol vylúčený, keď sa škola dozvedela o jeho homosexuálnej identifikácii. Sedemdesiattri škôl, informoval časopis, "hovorí, že byť homosexuálom alebo transgender osobou znamená biblický hriech".
V editoriáli z 28. januára, s ktorým prišla redakčná rada časopisu Sentinel, sa menuje niekoľko korporácií, ktoré prispeli do štipendijného fondu prostredníctvom daňových dobropisov. Rada uviedla, že korporácie týmto spôsobom "schvaľovali alebo akceptovali diskrimináciu súkromných škôl".
Medzi spoločnosti patrili Wells Fargo, Fifth Third Bank, Geico, Waste Management a Southern Glazer’s Wine & Spirits.
Floridský poslanec Carlos G. Smith, ktorý sa identifikuje ako LGBTQ, napísal na Twitteri príspevok banke Fifth Third: "Pochodovať na @OrlandoPride a zároveň financovať anti-LGBTQ školy NIE JE v poriadku!"
Banka Fifth Third uviedla, že vystúpi zo štipendijného programu.
"Komunikovali sme s predstaviteľmi programu, že už viac nebudeme prispievať," uviedla banka, "pokiaľ všetky zúčastnené školy neprijmú inkluzívnejšie normy na ochranu sexuálnej orientácie všetkých našich študentov."
Banka Wells Fargo následne tiež stiahla svoju podporu pre štipendijný program vyhlásením poskytnutým pre portál NBCNews.com.
"Túto záležitosť sme pozorne preskúmali a rozhodli sme sa už viac nepodporovať program Step Up for Students," uviedla banka. "Každý z nás vo Wells Fargo si vysoko cení rozmanitosť a inklúziu, a sme proti akejkoľvek diskriminácii."
Časopis Sentinel informoval, že jedna katolícka škola, ktorá sa zúčastnila programu, Katolícka stredná škola otca Lopeza v Daytona Beach, získala vlani viac než 1 milión dolárov prostredníctvom štátnych štipendií a "zaviazala sa k nulovej diskriminácií na základe sexuálnej orientácie".
"Táto škola je súčasťou Orlandskej diecézy, podľa ktorej sa 43 škôl pod jej záštitou riadi rovnakými normami," informoval časopis.
Časopis však informoval, že "mnohé katolícke školy, vrátane väčšiny zo spomínanej diecézy, neposkytuje žiadne usmernenie o postoji k homosexuálnym alebo transrodovým študentom."
Jedna katolícka škola, Akadémia Donahue - založená v roku 2007 ako prípravná škola pre Univerzitu Ave Maria - bola v správe označená za školu s údajnými "anti-LGBT" normami.
V školskej príručke, ktorú musia podpísať všetky rodiny, sa uvádza: "Všetci členovia tejto katolíckej školskej komunity sú povolaní k cudnému životu, ktorý zodpovedá ich povolaniu slobodných, ženatých alebo zasvätených veriacich."
"Keďže Katolícka cirkev učí, že príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia je vnútorne neusporiadaná a že sexuálna aktivita je vhodná iba za účelom lásky a života v manželstve, ktoré Cirkev považuje za platné, tí študenti, ktorí prežívajú túto neusporiadanú náklonnosť, ju nemôžu obhajovať alebo vyjadrovať v kontexte našich katolíckych tried, aktivít či podujatí,"
uvádza sa v tejto príručke.
"Cirkev nabáda osoby, ktoré zažívajú príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia, aby sa usilovali o cnosti cudnosti, sebaovládania a priateľstva namiesto toho, aby jednali romanticky alebo sexuálne na základe týchto náklonností."
Vo floridskom parlamente bol predstavený návrh zákona HB 45, ktorý ma zakazovať súkromným školám, ktoré sa zúčastňujú na štátnych štipendijných programoch, aby zapisovali žiakov do tried na základe ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Proti návrhu zákona sa postavila Floridská katolícka konferencia.
Namor
Tato škola mala teda ihned poziadat vatikánsku banku o nastartovánie stipendijního programu...
Samson1
Musel bych být na hlavu padlý, abych se něčeho podobného zůčastnil.
Kallistratos
Inu, nikdo Tě ani nezve. 😂 Žen se neděs Samsone, nicméně své místo mají jinde, nikoli u oltáře.
Samson1
Písmo říká, že žena se zachrání, když bude rodit děti. Ženě prostě není dovoleno. Hotovo, vyřízeno. 😇
Kallistratos
Co ji není dovoleno Samsone? :) Já viděl žen hodně a mám je kolem sebe každý den i když ne za oltářem. Doma i v práci a nebo kdekoli jinde. Respektuji je, jsou jiné, vnímají spíše emocemi než raciem a je třeba s tím počítat. Do kněžské služby se nehodí, to je jasné. Stejně jako za volant bagru nebo kolbiště profesionálního boxu :) Mimochodem Samsone, včera dávali krasobruslení, tuším záznam dva …More
Co ji není dovoleno Samsone? :) Já viděl žen hodně a mám je kolem sebe každý den i když ne za oltářem. Doma i v práci a nebo kdekoli jinde. Respektuji je, jsou jiné, vnímají spíše emocemi než raciem a je třeba s tím počítat. Do kněžské služby se nehodí, to je jasné. Stejně jako za volant bagru nebo kolbiště profesionálního boxu :) Mimochodem Samsone, včera dávali krasobruslení, tuším záznam dva roky zpět, smíšené jízdy.... Tam se mi vážně ženské líbí. 😉 Sex appeal a dřina, elegance a vůle ve finále propojená s mistrovským dílem.... Více nezkoumám a tak ne aby ses unášel tím prvním atributem. 😂