vi.news
37

Thị trưởng thánh hiến thị trấn cho Đức Mẹ, gặp rắc rối

Cảnh sát đã báo cáo Thị trưởng Jwan Costantini của Giulianova, Ý, tới văn phòng công tố viên, RadioSpada.org (27 tháng 3) viết. Tội ác của Costantini: vì đã thánh hiến của thị trấn của mình cho Đức …