Libor Halik
1481

Nový polský prezident zachránil eucharistického Krista odhozeného člověkem či větrem

7.6.2015 Andrzej Duda zachraňuje v Krista proměněnou hostii během mše svaté. Prezidentem bude inaugurován 6.8.2015. Je to dobré znamení dle kněze Malkowského (spolupracovníka blahoslaveného …
Libor Halik
Zvolený prezident Polska se v předvolební kampani nevyjařoval jednoznačně za křesťanské konzervativní hodnoty. Je logické, že jeho zvolení podpořili Rockefelleři v boji proti Rothschildům. Netušili však, že se z něj může vyklubat ochránce sv. eucharistie, jak nám Bůh sám nečekaně ukázal při pádu sv. eucharistie.