z knihy: sv.Edita Steinová, Myšlenky a meditace

Copak si člověk ráno opravdu nemůže vyšetřit aspoň hodinu, kdy se nerozptyluje, ale naopak usebere, kdy se neopotřebovává, ale získává sílu, aby s ní mohl vystačit na celý den? Je však samozřejmě …
Dana22
TH-M,neviem aké je Tvoje vierovyznanie.
Láskavo sa staraj o seba a svoju dušu.
Mňa láskavo vynechaj.
Theodorá-Máriá
Od sebeuspokojení „dobrého katolíka", který „plní své povinnosti", čte „dobré noviny", „správně volí" atd., ale koneckonců dělá pořád jen to, co se mu líbi

Jak vypadá v praxi takový katolík?
Anton Čulen - tento např. zápasí jak může o volnou neděli-čili protiřečí Desateru přikázání
Dana22 - tato katolička, kde může zápasí s petýcemi možnými i úsměvnými a kdečím možným
i nemožným co kde okopír…More
Od sebeuspokojení „dobrého katolíka", který „plní své povinnosti", čte „dobré noviny", „správně volí" atd., ale koneckonců dělá pořád jen to, co se mu líbi

Jak vypadá v praxi takový katolík?
Anton Čulen - tento např. zápasí jak může o volnou neděli-čili protiřečí Desateru přikázání
Dana22 - tato katolička, kde může zápasí s petýcemi možnými i úsměvnými a kdečím možným
i nemožným co kde okopíruje tak plní svou povinnost dobré zbožné katoličky
Dana22
modlitba.sk

Korunka k úcte Ducha Svätého a jeho siedmim darom

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11, 13)
Na krížiku: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, Amen Modlitba: Verím v Boha
Prvé zrnko po krížiku:
HYMNUS
Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
príď svojich verných navštíviť;
naplň nám srdcia milosťou,
More
modlitba.sk

Korunka k úcte Ducha Svätého a jeho siedmim darom

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11, 13)
Na krížiku: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, Amen Modlitba: Verím v Boha
Prvé zrnko po krížiku:
HYMNUS
Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
príď svojich verných navštíviť;
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.
Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených;
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú;
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas;
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.


Modlitba za 7 darov v 3 opakujúcich sa zvolaniach (7x po 3 zrnká)
1. Buď oslávený, Bože, Duch Svätý, a príď k nám ako dar múdrosti.
Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …
2. Buď oslávený Bože, Duch Svätý a príď k nám ako dar rozumu.
Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …
3. Buď oslávený Bože, Duch Svätý a príď k nám ako dar rady.
Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …
4. Buď oslávený, Bože, Duch Svätý a príď k nám ako dar sily.
Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …
5. Buď oslávený Bože, Duch Svätý a príď k nám ako dar poznania.
Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …
6. Buď oslávený Bože, Duch Svätý a príď k nám ako dar nábožnosti.
Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …
7. Buď oslávený Bože, Duch Svätý a príď k nám ako dar bázne voči Bohu.
Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …

Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. (Ž 104)
Na záver:
Modlime sa: Bože, ty si daroval srdciam veriacich svetlo Ducha Svätého, daj nám v tomto Duchu poznávať čo je pravdivé a radovať sa z jeho útechy. Skrze Krista nášho Pána, Amen.
Nepoškvrnená nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás.

Denné obetovanie sa Duchu Svätému
Bože, Duchu Svätý, sladká láska Otca i Syna. Aby som ti úplne patril, odovzdávam ti teraz navždy moje srdce, moje telo a dušu, moju silu a schopnosti, moje utrpenie a radosť, môj život i smrť. Zverujem ti všetkých, ktorí sú mi drahí, všetko, čím som a čo mám, aby si ty sám nad všetkým panoval a viedol ma svojou láskou a milosťou teraz i vo večnosti. Amen. (Svätý Arnold Janssen, SVD)

Modlitba k Duchu Svätému (Môže sa modliť na záver Korunky)
Najmilosrdnejší Bože, nakloň svoj sluch k hlasu našej modlitby a osvieť naše srdcia milosťou Ducha Svätého, aby sme mohli byť hodní tvojich tajomstiev a milovali ťa večnou láskou. Skrze Krista nášho Pána, Amen.
Bože, pred tebou je každé srdce otvorené, každá túžba je ti známa a žiadne tajomstvo nie je skryté pred tebou; očisti, skrze dary Ducha Svätého naše myšlienky, aby sme ťa mohli dokonale milovať a dôstojne chváliť. Skrze Krista nášho Pána, Amen.
Pane, očisťuj ohňom Ducha Svätého naše svedomie a srdcia, aby sme ti slúžili v čistote tela a nevinnosti duše. Skrze Krista nášho Pána, Amen.
Pane, prosíme ťa, nech Tešiteľ, ktorý vychádza z Teba, osvieti našu myseľ a v zhode s obetou Tvojho Syna nás vedie k plnej pravde. Skrze Krista nášho Pána, Amen.
Prosíme ťa Pane, nech na nás zostúpi moc Ducha Svätého, aby očistila naše srdcia a chránila nás pred všetkými nepriateľmi. Skrze Krista nášho Pána, Amen.
Bože, ktorý si daroval srdciam veriacich svetlo Ducha Svätého, daj nám v tom istom Duchu, rozlíšiť, čo je správne a tešiť sa v jeho úteche. Skrze Krista nášho Pána, Amen.
Milosrdný Pane, keď je naše svedomie zašpinené, očisti ho prosíme, aby náš Pán a tvoj Syn Ježiš Kristus mohol prísť k nám a byť prijatý do čistého srdca. Skrze Krista nášho Pána, Amen.
Zdroj: Mirosław Piątkowski SVD, 2001, 2008. Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 30 października 2006 r., nr 1941(K). Preklad: Mgr. Bc. Ivana Paúrová, obrázok: Pixabay,
Theodorá-Máriá
...k životu, který je veden Bohem a který je žit z Božích rukou, v prostotě dítěte a pokoře celníka, vede dlouhá cesta. Kdo však touto cestou už jednou prošel, ten se už po ní nevrátí nazpátek.
K tomuto je pěkný příběh vody která teče proti produ k prameni:
Když něco teče jedním směrem…..