Boží slovo na den 23.5. A.D.2020

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám. Dosud jste o nic neprosili ve jménu mém. Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila. To …
Theodorá-Máriá
Ještě petice to je jak takové svinstvo roznést
všude. Lidi kdy dostanete rozu.
Nedivím se ,že Pán Ježíš si povzdechl:
"Jak douho vás mám ještě snášet?"
Takové ovce bez vlastního rozumu., to
mě bere dech. 🤕 🥺
Roberto 55
Musim reagovat na tie hluposti o Stalinovi, kedze tam sa pre istotu neda.
Stalin bol podla overenych dokumentov masovy vrah a nenavidel krestanov.
To co tam tvrdis o Stalinovi by nikto nepovedal v triezvom stave....
Theodorá-Máriá
😇 prďulo 😇
Theodorá-Máriá
Dám nahoru tvůj nick a toto mi to dělá co vidíš níže.
Kdo tebou vládne??????????????Ani tovje jméno
nedá napsat?
One more comment from Theodorá-Máriá
Theodorá-Máriá
🥺Poslyše Dane22 není toto náhodou těžký hřích
přenášet takové věci o Synu Božímu Ježíši Kristu?
To dělají satanisti. Ty máš svědomí jak vytaháná
guma od gatí. 🥺 🤕
Dana22
Hollywood,so svojimi satanskými maniermi,špiní Najsvätejšieho Pána JEŽIŠA KRISTA:

Nový film s názvom „Habit“ poskytne obraz Ježiša Krista, ktorého hrá žena. Paris Jackson, „bisexuálny“ muzikant a dcéra zosnulého Michaela Jacksona, hrá úlohu Krista „ohýbajúceho sa pohlavím“ s nosovým krúžkom. Natáčanie pre výrobu sa skončilo a je v súčasnosti vo vývoji. Podľa správ:
petícia proti filmu TU:

More
Hollywood,so svojimi satanskými maniermi,špiní Najsvätejšieho Pána JEŽIŠA KRISTA:

Nový film s názvom „Habit“ poskytne obraz Ježiša Krista, ktorého hrá žena. Paris Jackson, „bisexuálny“ muzikant a dcéra zosnulého Michaela Jacksona, hrá úlohu Krista „ohýbajúceho sa pohlavím“ s nosovým krúžkom. Natáčanie pre výrobu sa skončilo a je v súčasnosti vo vývoji. Podľa správ:
petícia proti filmu TU:

www.citizengo.org/en-us/179563-hollywoo…
Stylita
sv. Desiderius
Desiderius, ep. Lingonen
23. května, připomínka
Úmrtí: asi 355
Pocházel z Autunu ve Francii a stal se biskupem Langres v Champagni. Roku 343 se zúčastnil koncilu v Sardice (dnešní Sofii v Bulharsku). Když barbarská vojska, údajně germánů, napadla Francii a dobyla Langres, byl Desiderius zajat i se svými kněžími. Nepřátelskému vůdci se nabídl k zabití jakýmkoliv způsobem, jen aby …More
sv. Desiderius
Desiderius, ep. Lingonen
23. května, připomínka
Úmrtí: asi 355
Pocházel z Autunu ve Francii a stal se biskupem Langres v Champagni. Roku 343 se zúčastnil koncilu v Sardice (dnešní Sofii v Bulharsku). Když barbarská vojska, údajně germánů, napadla Francii a dobyla Langres, byl Desiderius zajat i se svými kněžími. Nepřátelskému vůdci se nabídl k zabití jakýmkoliv způsobem, jen aby propustil jeho kněze. Ten mu však nevyhověl, neboť bojoval obzvlášť proti církvi, a kněze popravil i s ním. Přesto je připomínáno jeho gesto lásky, podobné slovům Ježíšovým v Getsemanské zahradě: "Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít!"(Jan 18,8) Desideriova hrdinská slova svědčí o tom, že si vzal k srdci, co učil Ježíš o vzájemné lásce i se slovy: "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele."(Jan 15,13) Desiderius tuto největší lásku, se kterou nabídl k mukám své tělo, měl.
www.catholica.cz
Stylita
sv. Lucius, Montán, Julián, Viktorik, Viktor a Donacián
Lucius, Montanus
23. května, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: asi 259
Jedná se o skupinu afrických mučedníků z Kartága, kteří patřili k sv. Cypriánu, jenž byl popraven o rok dříve. Na základě falešného obvinění ze spoluviny na vzpouře proti prokurátorovi v Kartágu jich bylo osm uvězněno za císaře Valeriána. Kněz Viktor byl hned po …More
sv. Lucius, Montán, Julián, Viktorik, Viktor a Donacián
Lucius, Montanus
23. května, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: asi 259
Jedná se o skupinu afrických mučedníků z Kartága, kteří patřili k sv. Cypriánu, jenž byl popraven o rok dříve. Na základě falešného obvinění ze spoluviny na vzpouře proti prokurátorovi v Kartágu jich bylo osm uvězněno za císaře Valeriána. Kněz Viktor byl hned po výslechu odsouzen k smrti. Ostatní byli pro víru a náboženství dáni do tvrdé vazby, v níž velmi trpěli hladem a žízní. Po několika měsících utrpení byly duchovní osoby odsouzeny k smrti. Jako první šel napřed k místu popravy Lucius, který byl nejvíce zesláblý a obával se, že by ostatním nestačil. Montán byl nejsilnější a vyzýval přihlížející pohany k pokání a své spolubratry povzbuzoval k věrnosti ve víře. Jáhen Flavián byl u lidí hodně oblíben a prý ho zprvu osvobodili, ale pak byl za pár dnů popraven také.
www.catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/06_06.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Po krátkém pobytu (v Antiochii) Pavel odtamtud odešel a po pořádku procházel galatský kraj a Frýgii a utvrzoval všechny učedníky. Mezitím přišel do Efesu jeden Žid, jmenoval se Apollos a pocházel z Alexandrie. Byl to dobrý řečník a výborně se vyznal v Písmu. Byl poučen v nauce Páně, mluvil …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/06_06.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Po krátkém pobytu (v Antiochii) Pavel odtamtud odešel a po pořádku procházel galatský kraj a Frýgii a utvrzoval všechny učedníky. Mezitím přišel do Efesu jeden Žid, jmenoval se Apollos a pocházel z Alexandrie. Byl to dobrý řečník a výborně se vyznal v Písmu. Byl poučen v nauce Páně, mluvil nadšeně a uměl přiléhavě vykládat o Ježíšovi, ačkoli znal jen křest Janův. Začal tedy neohroženě mluvit v synagoze. Když ho slyšeli Priscilla a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladněji mu vyložili Boží nauku. Když pak chtěl jít do Achaje, bratři mu to schvalovali a napsali tamějším křesťanům, aby ho přijali. Když tam přišel, prokázal svými schopnostmi obdrženými od Boha vynikající služby věřícím, neboť pádně usvědčoval židy a veřejně jim dokazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš.
Sk 18,23-28

Žalm:
Bůh je králem celého světa.
Nebo: Aleluja.

Všechny národy, tleskejte rukama,
jásejte Bohu radostným hlasem,
protože Hospodin je vznešený, hrozný,
je to veliký král nad celou zemí.

Protože Bůh je králem celého světa,
zpívejte mu chvalozpěv!
Bůh vládne národům,
Bůh zasedá na svém svatém trůnu.

Knížata národů se přidružují
k lidu Abrahámova Boha.
Vždyť Bohu patří vládcové země,
je nadmíru vznešený.
Zl 47

Evangelium:
Jan 16,23b-28

Církevní kalendář:
sv. Jan Křtitel de Rossi
Ioannes Baptista de Rossi
23. května, připomínka
Postavení: kněz
Úmrtí: 1764
Pochází z Voltaggiu. Studoval v Římě, vynikal pilností, zbožností a mravností. Žil až přespříliš sebezapíravě na úkor zdraví. Stal se knězem a učil katechismu na veřejných prostranstvích. Ač nechtěl, byla mu udělena hodnost kanovníka. Kde mohl, konal skutky milosrdenství. Působil hlavně mezi chudými, nemocnými a hříšnými.
více: www.catholica.cz
Theodorá-Máriá
Pro toho kněze de Rossi od jeho jmenovce a také malou kytičku.
www.youtube.com/watch