Language Contact

judyta.anna

judyta.anna

O przyjść, Emmanuel

Nalegam o podawanie źródła, z którego pani ten utwór skopiowała.
On nie wziął się z powietrza ale stanowi własność tego właśnie zespołu ThePianoGuys wylansowanego nie gdzie indziej ale na kanale You.Tube.
Proszę zachować się po chrześcijańsku i zamieszaczać linki do kopiowanych teledysków. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że stworzenie tego wymagało ogromnego nakładu a podanie linku nie jest karą, ale obowiązkiem pani i każdego kto chce zwać się chrześcijaninem a nie jego karykaturą.
Apeluję o uczciwość. Brawa dla zespołu ale nie dla pani.

judyta.anna

Patrzcie na Baranka (Watch the Lamb)

Przy każdym klipie jest link.
Kopiując link należy go podać na forum.
Biniobil wykaż się kreatywnością i generalnie zastosuj 7. przykazanie "nie kradnij".


judyta.anna

Ostatnie Orędzie z Medziugorje, 2. kwiecień 2013r. - Orędzie dla Mirjany „Drogie dzieci, wzywam was do jedności w duchu z moim Synem. Wzywam was, abyście przez modlitwę i przez Mszę świętą, kiedy mój Syn w szczególny sposób jednoczy się z wami, starali się być jak On: abyście jak On zawsze byli gotowi pełnić wolę Bożą, nie żądając by spełniła się wasza. Albowiem, dzieci moje, jesteście – istniejecie z woli Bożej, a bez Bożej woli niczym jesteście. Ja, jako Matka żądam od was, abyście swoim … [More]

judyta.anna

MESSAGGIO DEL 02 APRILE 2013 (MIRJANA) Cari figli, vi invito ad essere tutt’uno nello spirito con mio Figlio. Vi invito, attraverso la preghiera e la Santa Messa, quando mio Figlio in modo speciale si unisce a voi, a provar...e ad essere come Lui. Per essere come Lui, siate sempre pronti a vivere la volontà di Dio e non a realizzare la vostra, perché, figli miei, esistete secondo la volontà di Dio, senza la volontà di Dio voi siete nulla. Io, come Madre, cerco da voi che parliate con la vostra … [More]


judyta.anna

Messaggio straordinario del 18 Marzo 2013 (MIRJANA)

Doroczne objawienie dla Mirjany 18 marca 2013 r.
Kilka tysięcy wiernych zgromadziło się na modlitwie różańcowej. Objawienie trwało 6 minut, od 13:52 - 13:58.
„Drogie dzieci, wzywam was, abyście z pełnym zaufaniem i radością błogosławili imię Pana, a każdego dnia z serca dziękowali za Jego wielką miłość. Mój Syn przez tę miłość, objawioną na krzyżu, dał wam możliwość odpuszczenia wszystkiego, abyście nie musieli wstydzić się i ukrywać, a ze strachu zamykać drzwi swojego serca przed moim Synem. … [More]
judyta.anna

Messaggio del 02 febbraio 2013 (MIRJANA)

Orędzie dla Mirjany - 02 lutego 2013 r.
„Drogie dzieci! Miłość sprowadza mnie do was, ta miłość, której i was pragnę nauczyć – miłość prawdziwa. Miłość, którą Syn mój wam objawił umierając na krzyżu z miłości do was. Miłość, która jest zawsze gotowa wybaczyć i prosić o wybaczenie. A jak wielka jest wasza miłość? Smutne jest moje matczyne serce szukające miłości w waszych sercach. Nie jesteście gotowi z miłości poddać swojej woli, woli Bożej. Nie możecie mi zatem pomóc, aby ci, którzy nie … [More]
judyta.anna

"Szatan wyczuł relikwię Jana Pawła II i zawył: weź tego Janka!"

Danielu, odnosząc się do Twojego artykułu o. Amorth taką oto wypowiedź zamieścił w swojej najnowszej publikacji:
"Wzywam zawsze Ojca Pio, ojca Candido, również Jana Pawła II; jego wstawiennictwo jest bardzo mocne. Diabeł udzielił mi paru odpowiedzi. Przypominam sobie zwłaszcza dwie. Zapytałem któregoś razu: "Dlaczego tak bardzo nie znosisz Jana Pawła II?". Pierwsza odpowiedź była taka: "Ponieważ zniszczył moje plany". Myślę, że chodzi tutaj o komunizm. Innym razem powtórzył mi kilkakrotnie: "… [More]