Language Contact

johnfrax


johnfrax

Jim Caviezel,predstaviteľ Ježiša Krista vo filme "Umučenie Krista"

Trochu som nad tým uvažoval,od stvorenia sveta duše ľudí po smrti boli teda v pekle a v tom Limbe,niekde som čítal že tam boli všetky duše,ktoré čakali na vykúpenie,je dosť možné že bol Limbus stupňovaný,ako je aj očistec či Nebo,mnohé a mnohé duše museli čakať veľmi dlho na otvorenie Neba,musela to byť pre nich veľmi veľká udalosť.Podľa mňa,Limbus už nie je.Verím,že deti Boh vo svojej nekonečnej Božej láske a Milosrdenstve nenecháva tieto deti čakať alebo žeby potrebovali "prevýchovu" ,pokánie.johnfrax

Jim Caviezel,predstaviteľ Ježiša Krista vo filme "Umučenie Krista"

Čítam v komentároch o Limbuse alebo Limbe,neviem ktorý výraz je správnejší.V knihe od Márie Valtorty "Evanjelium ako mi bolo odhalené "sa Limbus spomína, a to v tom zmysle,že Limbus bol miestom kde duše čakali na vykúpenie.Obetou Pána Ježiša Limbus zanikol. Vo vyznaní viery sa modlíme...zostúpil do podsvetia a tretieho dňa vstal zmŕtvych....Potom už podsvetie stratilo svoju opodstatnenosť.Neviem teraz presnú formuláciu,kniha má 10 dielov, ak na to natrafím,budem citovať presné znenie.


johnfrax

NEZOSMILNÍŠ-JEŽIŠ UČÍ PRIKÁZANIA

Milá Ľubica,ďakujem,prepáč že reagujem neskoro,ale vraj nikdy nie je neskoro,darí sa mi dobre a dúfam že aj tebe,prajem ti to. A nech aj teba a tvojich drahých mocne žehná Pán :-) .Požehnaný čas,všetko dobré a pokoj ti želámjohnfrax

Božské Srdce Ježišovo Dvanáste V E Ľ K É P R I S Ľ Ú B E N I E

Pre koho je veľké prisľúbenie?
1. Spasiteľ hovorí sv. Margite: „Sľubujem...všetkým tým, čo budú...“ Teda veľké
prisľúbenie je pre každého katolíka, čo už môže rozum upotrebiť, lebo každý môže splniť
podmienky. Spasiteľ nikoho nevyníma – všetkých povoláva.
Ako kedysi kážuc v Galilei volal: Poďte ku mne všetci – tak aj tu v zjavení všetkých volá slovami: „Sľubujem...všetkým.“ Obracia sa na všetkých, aby všetci mysleli na to a usilovali sa získať túto veľkú milosť. „Všetkým“, povedal. Teda bohatým… [More]

52 page(s)
1  1  245

Božské Srdce Ježišovo Dvanáste V E Ľ K É P R I S Ľ Ú B E N I E

•Prisľúbenia a ich vysvetlenie •Prvé prisľúbenie: Dám im všetky ich stavu potrebné milosti. •Druhé prisľúbenie: Ich rodinám udelím pokoja. •Tretie prisľúbenie: Vo všetkých protivenstvách ich poteším •Štvrté prisľúbenie: „V živote, ale najmä pri smrt…johnfrax
10:40
5  6  2.4k

Papež František píše věřícím laikům do ČR!

Papež velmi oceňuje iniciativu, která má přinést živou zkušenost s novou evangelizací, a přeje si, aby podnítila obnovené hlásání Božího slova, upevnila přijetí evangelního učení a napomohla autentickému křesťanskému životu. Papež František …johnfrax

„Zobuďte sa, kresťania, pretože ak sa nezobudíte, zhyniete.

Citát Svätého Autora:-Na vás Ja volám: „Späť k tvojmu svätostánku,kresťanský ľud! K tvojej viere! K tvojmu Pánovi Ježišovi Kristovi!K Víťazke nad Satanom! Povstaň! Opäť zažni svetlo a oheň viery a lásky, vyzleč si príliš telesný odev, ktorý ťa robí tupým a lenivým, a obleč si spravodlivosť!"Ty, ty sám sa musíš zachrániť. V tvojej vôli spočíva tvoje víťazstvo.Boh ťa nespúšťa z očí, ale už ťa nezachráni len svojou vôľou. Urobil to toľko ráz, ale ty si si z víťazstva spásy urobil schodík, aby si zostúpil do temnôt, chladu a neresti.

8 page(s)
1  1  944

„Zobuďte sa, kresťania, pretože ak sa nezobudíte, zhyniete.

Zobuďte sa, kresťania, pretože ak sa nezobudíte, zhyniete. Ukazujem vám hore: Nebesia,Boha; ukazujem vám srdce Kresťanstva: vatikánsky Rím;ukazujem vám svätostánok. Bráňte ich, aby ste boli obránení. A dôkladne meditujte nad mojimi slovami. A …