Language Contact

sarius


6 page(s)
17.2k

Poselství Varování 406 - 410

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 406 - 410 406. Ne milióny, ale miliardy duší se obrátí 407. Až se vám doba bude zdát těžká a bolestivá, vždy volejte Mě 408. Pomozte Mi připravit svět na můj druh…

6 page(s)
3.6k

Poselství Varování 401 - 405

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 401 - 405 401. Moje zbytková Církev, dva svědci, na které se odkazuje Kniha Zjevení 402. Já, váš milovaný Ježíš, bych nikdy nemohl uškodit své vlastní Církvi 403.…

7 page(s)
3.8k

Poselství Varování 396 - 400

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 396 - 400 396. Éra míru, o které jsem mluvila ve Fatimě, byla zapomenuta 397. Můj čas, abych rozdrtila hada, se blíží 398. Nenávist vůči tobě bude narůstat - řekn…

5 page(s)
3.2k

Poselství Varování 391 - 395

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 391 - 395 391. Prosím, na Velký pátek se začněte modlit moji Novénu k Božímu milosrdenství 392. Přeji si, aby Velký pátek, zejména v tomto roce, byl připomínán …

4 page(s)
4.6k

Poselství Varování 386 - 390

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 386 - 390 386. Naléhavè vás prosím - nekřižujte mě znovu 387. Já jsem přímluvkyně. Mým prostřednictvím přinesu vaše modlitby před mého drahého Syna 388. Mé nové …

6 page(s)
2.5k

Poselství Varování 381 - 385

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 381 - 385 381. Odpor proti mému druhému příchodu bude urputný 382. Nemáte mnoho času, než přijdu, abych soudil 383. Dokonce ani Varování neobrátí všechny nevěřící …

5 page(s)
2.2k

Poselství Varování 376 - 380

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 376 - 380 376. Manželství osob stejného pohlaví je těžký hřích 377. Přijdu v oblacích obklopen všemi anděly a svatými v nebi 378. Modlete se za papeže Benedikta …

5 page(s)
1.9k

Poselství Varování 371 - 375

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 371 - 375 371. Modlete se růženec napříč všemi národy ode dneška do Velikonoční neděle 372. Až se války rozšíří, přijde čas k otevření druhé pečetě 373. Nikdy …

5 page(s)
2.4k

Poselství Varování 366 - 370

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 366 - 370 366. Kniha pravdy je odhalovaná tobě, sedmému poslu konce časů 367. Pozorujte, jak se člověk míru sám představí světu 368. První pečeť představuje odpad…

6 page(s)
4.2k

Poselství Varování 361 - 365

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 361 - 365 361. Nevěděli jste, že Duch Svatý nemůže vstoupit - a nevstoupi do duší těch, kteří mají zatvrzelá srdce? 362. Sjednoťte se, když budeme vchádzet do …

6 page(s)
2.5k

Poselství Varování 356 - 360

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 356 - 360 356. Volání ke katolické Církvi, aby přijala novou éru míru na Zemi 357. V novém ráji nebude smrt, ani nemoc, ani hřích 358. Nikdy neodmítejte proroky …

6 page(s)
2  3.4k

Poselství Varování 351 - 355

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 351 - 355 351. Nyní povstaňte a přijměte moji pečeť, pečeť živého Boha 352. Buď jste se Mnou, nebo proti Mně. Je to vaše volba. 353. Proč odmítáte má varování, …

7 page(s)
3.3k

Poselství Varování 346 - 350

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 346 - 350 346. Europa bude prvním cílem Rudého draka, následovaná USA 347. Zlovolné skupiny páchají největší lež, aby se zmocnily vlády nad zeměmi 348. Zaveďte v …

4 page(s)
3.9k

Poselství Varování 341 - 345

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 341 - 345 341. Pocítíte zemětřesení jako část malého trestu před Varováním 342. Můj nebohý Svatý vikář, papež Benedikt XVI., bude vypuzen ze svatého stolce v Římě …

5 page(s)
3k

Poselství Varování 336 - 340

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 336 - 340 336. Modlete se, aby mohla být odvrácena atomová válka, která by smetla jednu třetinu lidstva 337. Tajemství tak dlouho ukrytá v archivech Boží sféry …

6 page(s)
2.4k

Poselství Varování 331 - 335

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 331 - 335 331. Mysleli jste si, že bych si vás až do soudného dne nevšímal? 332. Nenávist je nenávist. Nejsou dva druhy nenávisti, je jenom jedna 333. Dojde k …

5 page(s)
2.8k

Poselství Varování 326 - 330

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 326 - 330 326. Modlete se z celého srdce za papeže Benedikta 327. Mé Boží Milosrdenství se má uskutečnit tak, jak bylo odhaleno sv. Faustině 328. Volám vás k modl…

5 page(s)
2.1k

Poselství Varování 321 - 325

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 321 - 325 321. Slyšte Moji naléhavou prosbu k modlitbám za duše ateistů 322. Dobrá zpráva - Bůh, Můj Věčný Otec, dal souhlas k záchraně velké části lidstva 323. …

6 page(s)
6  2.5k

Poselství Varování 316 - 320

Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 316 - 320 316. Posvěcení služebníci budou vedeni k Falešnému proroku 317. Zlé plány ve Vatikánu ke zničení katolické Církve 318. Antikrist, který se ukrývá za …