Langue Contact

Gábi

Gábi
24:45
7  11  6,2k

o. Petr Piťha Rozhovor

27. 1. Lidé uvěřili penězům, je to náboženství konzumu, omezuje svobodu člověka, moci konzumních řetězců nelze odolat, říká katolický kněz Petr Piťha. Tvrdí, že každý má svého boha, neexistuje prý člověk, který by nevěřil. Podle Piťhy žijeme ve …

Gábi
Ostrik

Jeanne d Arc píše do Čech

Nemůžeme z pokleslých blogů čerpat solidní informace. To jsem ukázal na +Josephově+ dezinformační zkušenosti s údajným Cerberiem. Pravda byla … [Plus]


Gábi

Křesťanský rap a svědectví..."live" Václavák

Někdy naše vidění,jak by co mělo být je dost zkreslené.Ta píseň nemusí nadchnout hned pro víru,ale může někomu pomocí začít přemýšlet o smyslu života a smrti.Jde o ten prvotní dotek.Startovní čára.Nikdo nejsme ještě v cíli.Někde v nějakém úseku našeho života jsme takový dotek dostali a pomohl nám třeba hnout se z místa.Pro někoho něco může být banalita pro druhého zásadní věc,která mu pomohla.Tak to může být i toto.

Gábi
Ostrik

Kde nalezneme pro zrno dobrou zemi?

13A řekl jim: „Nerozumíte tomuto podobenství; jak budete chápat všechna ta podobenství? 14Rozsévač rozsévá Slovo. Bez lásky v srdci nemůže nikdo rozu… [Plus]









Gábi

Otec James Manjackal - kam spěje svět

Reaguji na předešlý komentář.Páter James Manjackal je služebník Boží!Dar uzdravení dostal i on sám,neboť celý rok 2013 sám byl na pokraji smrti.Nyní ho Bůh opět posílá sloužit a slouží a nabízí ke službě druhým své hřivny.Má dar uzdravování a je to v moci Ducha svatého.Já děkuji za P.Jamese a co napsal diskutující předemnou beru právě jako útok na otce Jamese.Dostala se mi do rukou kniha P.Jamese o jeho ochrnutí a utrpení v nemoci,které prožil minulý rok.V tomto období,kdy málem umřel měl … [Plus]

Gábi

Jak prosté, ústa mluví, čím srdce přetéká

Obdivuji a děkuji za aktvní křesťany.Ten mladý muž to má prožité své obrácení a ví o čem mluví.Pěkná misionářská činnost.
Moc se mi líbí citát.,,Postav se za to, co je správné, i kdyby si tam měl stát sám".Tak to možná bude platit i pro evangelizaci.



Gábi

Slovenští biskupové a kultura smrti (1. část)

ottovonzittau 11.1.2014 18:15:13
Zase lhal. Žádný důkaz o tom, že by sestra Gábi rozšiřovala hoax nepřinesl.
Pouze tu parazituje.
Jednou jsem do diskuze okopírovala článek o pronásledovaných křestanech a prosbu o modlitbu.Byl to hoax.Po upozornění na něj jsem se v tom vlákně omluvila za nepravdivou zprávu.Byl to můj nedostatek a omyl.
Děláme chyby a to i já.Důležité je si to přiznat a omluvit se.


Gábi

Násilná sexualizace dětí

Dostala jsem meilem.
Srdečně zdravím. Toto jsem napsal Kat. týdeníku, pokud chcete, můžete tento
můj příspěvek rozeslat dalším lidem, komukoliv, dávám Vám právo naprosto
volné dispozice s tímto textem. RM
Vážená redakce! S hlubokým zármutkem jsem si přečetl v 1. čísle letošního roku Vaši informaci o podpisové akci českých a slovenských intelektuálů proti pastýřskému listu slovenských biskupů, který odmítá současnou genderovou ideologii, z níž vychází i dnešní perverzní homosexuální a promiskuit… [Plus]