Language Contact

nicka
nicka

O vkladaní rúk

Paní ľubica děkuji moc za ten odkaz...
Bůh Vám žehnej +++

nicka

O vkladaní rúk

Já myslím ten oficiální dokument...
Předem děkuji, bude-li někdo vědět, kde ho najdu...
+++


nicka

Chvála Kristu!
Pro všechny, kteří cítí také tuto touhu žít s Bohem, v Bohu a pro Boha...
+++
www.youtube.com/watch

nicka

Bol som mimo - svedectvo

Chvála Kristu!
Děkuji za upřímné svědectví o veliké Boží lásce a milosti.
Ať Bůh stále žehná bratru Petrovi na jeho životní cestě a kéž se z něj stane svatý kněz! +++

nicka

Aleluia

Děkuji... tento zpěv proniká nejen do srdce, ale oblažuje i duši...


nicka

Večer chval..

Je to nádhera! Nezbývá, než své srdce připojit k těmto chválám.
Děkuji moc!