Langue Contact

LadislavZelinka


LadislavZelinka

Nebojte se

Strach je důležité téma. Proto Ježíš ukazuje na své srdce, jakoby říkal: zde, tudy vede cesta, tam jděte

LadislavZelinka

O oběti Ježíše Krista - co dělají krvavé oběti v křesťanství?

Jinak: Mše svatá obřadně zpřítomňuje krvavou oběť Krista na kříži - t.j. rituálního způsobu umučení praktikovaného kdysi Židy, podle Mojžíšova návodu, z krvácejícího srdce na očištění hříchů člověka, který krev přijímá a jí se pomazává. Chudák Ježíš. Co někteří neudělají proto, aby ze sebe smyli vlastní špínu...
1  225

Z Knihy Moudrosti

1. Blahoslavení ti, kteří uchovávají přikázání Boha: ti jsou ode všech Božích trestů chráněni; nad těmi je Boží ruka jako zástěna, nad nimi jeho milosrdenství trvá, když bezbožní jsou kovovými pruty mrskáni za své hříchy. 2. Tak spravedlivý žije v …12 page(s)
240

Kniha Moudrosti (Moudrost Šalamounova)

Kniha moudrosti Šalamounovy aneb jak Bůh trestá hříšné a bezbožné a zahrnuje spravedlivé a svaté svým milosrdenstvím, vždy jich před zlem a utrpením ochraňuje.

1 page(s)
335

Zabít nebo nezabít?

Neplynou problémy a nepřízně věřících z toho, že svědomitě plní boží zákony? Nemají být lidé zmatení, když dostávají rozporuplné příkazy?

290

Dobro a spravedlnost se vyplácí

To, že ideály nejsou jen prázdné pojmy, ukazuje nespočet špatných příkladů ve světě, kde správné fungování společnosti je narušováno deformovaným chováním, rozvratnou činností a osobní nezodpovědností. Na případu Ukrajiny můžeme vidět, k čemu může …