Langue Contact

VilémCo jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením

TOŽ MĚJME SE RÁDI VE SPOLEK :-)
OSOBNĚ JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE BY Z NÁS MĚL KRISTUS UPŘÍMNOU RADOST ...
NENÍ DOBRÉHO DÍLA NA SEBE NEGATIVNĚ POŠILHÁVATI :-)
NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV TVOŘÍME JEDNU VELKOU RODINU:-)
A OSOBNĚ ZDE NALÉZÁM SVŮJ DRUHÝ TO DOMOV:-) OSOBNĚ SI TAKTÉŽ MYSLÍM, ŽE KDYBY ZDE MIREK NEBYL OSOBNĚ PŘÍTOMEN, CHYBĚL BY MI :-) TROCHA SE ZDE ZAJISKŘÍ, HROMY, BLESKY, ALE POTÉ OPĚT ONA POTŘEBNÁ MODRÁ OBLOHA BEZ MRÁČKU, SLUNCE ... NENÍ TO VLASTNĚ BEZVA :-)

Co jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením

BRATŘE HEBELI TÉŽ SRDEČNĚ ZDRAVÍM ...
OSOBNĚ JSEM PRO, ABYCHOM SE UPŘÍMNĚ TOMU VŠEMU ZE SRDCE ZASMÁLI :-)
BEZ OSOBNÍCH URÁŽEK, PONIŽOVÁNÍ, JÍZLIVOSTI, POHRDÁNÍ ...
JE TO VLASTNĚ VŠECHNO JEDNA DIVADELNÍ FRAŠKA, JÍŽ JSME OSOBNĚ PŘÍTOMNI A TO I BEZ ZAPLACENÍ ONOHO VSTUPNÉHO:-)
SOUHLASÍŠ :-) SMÍCH JEST LÉKEM:-) PS : MIRKA NELZE BRÁTI JINAK, NEŽLI S POTŘEBNOU DÁVKOU ONOHO HUMORU :-)


Co jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením

UŽIVATEL MIREČEK MNE OSOBNĚ PÍSEMNĚ KONTAKTOVAL, ANIŽ BYCH O TUTO POZORNOST OSOBNĚ ŽÁDAL :-)
NEVÍTE, PROČ TOMU TAK BYLO :-)
NICMÉNĚ JSEM OSOBNĚ RÁD, ŽE MI ONEN MIREČEK DAL ZA PRAVDU A TO OSOBNÍM OHODNOCENÍM 100% :-)
NYNÍ JEŠTĚ OSOBNĚ POHLEDĚT DO ONOHO " ZRCADLA, COŽ BUDE NEPOCHYBNĚ CELOŽIVOTNÍ OSOBNÍ PROBLÉM :-)
BYLO BY MOŽNÉ :-) MU DOMLUVIT S POTŘEBNÝM UPOZORNĚNÍM, ŽE JEŠTĚ NEDÁVNO ZDE PÍSEMNĚ VKLÁDAL ONO VEŘEJNÉ UPOZORNĚNÍ, ŽE SE MNOU OSOBNĚ … [Plus]

Co jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením

BRATŘE LUBOŠI SRDEČNĚ ZDRAVÍM ...
V PRAVDĚ JSOU TOTIŽ LIDÉ A TO AŤ JIŽ VĚŘÍCÍ, NEBO ATEISTÉ, JENŽ SI PLNĚ ZASLOUŽÍ ONU POTŘEBNOU, CELOŽIVOTNÍ IGNORACI, ONU IGNORACI O KTERÉ JSEM JIŽ NEDÁVNO OSOBNĚ HOVOŘIL A TAKTÉŽ V DOBRÉM TO DÍLE DOPORUČIL ...
NENÍ NAD TO TAKOVÉ TYPY LIDÍ OSOBNĚ BRÁT POUZE S NÁDECHEM POTŘEBNÉHO HUMORU A ZE SRDCE SE UPŘÍMNĚ ZASMÁT - NATOŽ JE BRÁT VÁŽNĚ :-) I TYTO USMĚVAVÉ SMAJLÍKY LZE OSOBNĚ POUŽÍT JAKO ONU POTŘEBNOU NÁZO… [Plus]


Co jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením

CELOŽIVOTNÍ OSOBNÍ IGNORACE = Vědomé přehlížení, pomíjení, osobní nezájem o negativní osobu ve vašem životě a to jak cestou písemné korespondence tak i v osobním náhodném setkání ...
COŽ VYTVÁŘÍ ONEN " OBRAZ " VE VAŠEM OSOBNÍM POTŘEBNÉM ZÁJMU POSLATI DEFINITIVNĚ ONU NEGATIVNÍ OSOBU Z VAŠEHO ŽIVOTA DO ONOHO HÁJE ZELENÉHO :-)
VÁŠ ŽIVOT BUDE VÍCE OBOHACEN, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OCHUZEN ... [Plus]

Co jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
NENÍ DOBRÉHO DÍLA SE NECHATI CÍLEVĚDOMĚ VYPROVOKOVAT KE ZBYTEČNÝM OSOBNÍM DISKUZÍM, ČASTO OSOBNĚ PRAKTIKOVANÝMI ONÍM DOTYČNÝM UŽIVATELEM A TO PO ONU DOBU 5 LET ...
V PRAVDĚ K NIČEMU POZITIVNÍMU TO TOTIŽ NEVEDE ...
POKUD JSEM OSOBNĚ PÍSEMNĚ ZAZNAMENAL A POTÉ VLOŽIL ONU ZMÍNKU O POTŘEBNÉ IGNORACI, JENŽ JSEM V DOBRÉM TO DÍLE TAKTÉŽ OSOBNĚ DOPORUČIL JAKOŽE TOMU TAK BYLO - ZÍSKÁTE MNOHÉ Z ONOHO DAROVANÉHO, BOŽÍHO POKOJE A DOBRA ...


Co jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením

BRATŘI MENHIRE, PEPÍKU, KOSTELNÍKU, HEBELI A BENO - SRDEČNĚ ZDRAVÍM
OSOBNĚ SE DIVÍM, ŽE S DOTYČNÝM, POCHYBNÝM UŽIVATELEM MIREČKEM VE ZCELA ZBYTEČNÝCH OSOBNÍCH DISKUZÍCH I NADÁLE ZTRÁCÍTE VÍCE MÉNĚ SVÉHO, OSOBNÍHO, DRAHOCENNÉHO ČASU :-)
ONO TO TOTIŽ NEVEDE K NIČEMU :-) NENECHTE SE OSOBNĚ ZBYTEČNĚ VYPROVOKOVAT A NECHAT SE ZATÁHNOUT DO ONÉ, ZBYTEČNĚ DISKUZE O NIČEM ...
TO JEST TOTIŽ ONA VODA NA MIREČKŮV " MLÝNEK " :-)))
NENÍ NAD TO SI VZÍTI ZE MNE OSOBNÍHO PŘÍKLA… [Plus]


Modlitba Papeža Františka

MIREČKU A ZDA -LI SI OSOBNĚ VZPOMÍNÁŠ NA SESTRU EVELÍNU :-)
TEHDY JAKOŽTO UŽIVATEL MIROS JSI SE K TÉTO UŽIVATELCE WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV VE SVÝCH OSOBNÍCH PÍSEMNÝCH PROJEVECH CHOVAL PONĚKUD NERYTÍŘSKY:-)
JÍZLIVOST, ZESMĚŠŇOVÁNÍ A URÁŽKY A TO POUZE Z ONOHO OSOBNÍHO, PROSTÉHO DŮVODU, ŽE SI OSOBNĚ DOVOLILA MÍTI ODLIŠNÉ OSOBNÍ NÁZORY A NEVZHLÍŽELA K TOBĚ JAKO K " RYTÍŘI " SE ZBOŽNOU ÚCTOU :-)
A NIC NA TOM NEMĚNÍ, ŽE JSI OSOBNĚ … [Plus]

Modlitba Papeža Františka

SESTRO MONIKO
OSOBNĚ JSTE UČINILA MOUDRÉ TO ROZHODNUT OHLEDNĚ UKONČENÍ ONÉ DISKUZE S DOTYČNÝM UŽIVATELEM, JENŽ SE SICE OSOBNĚ VEŘEJNOU CESTOU POVAŽUJE ZA ONOHO RYTÍŘE A " LAMAČE " DÍVČÍCH SRDCÍ ( TO JEST MŮJ PÍSEMNÝ DODATEK :-) ), ALE V POTŘEBNÉ TO DANÉ ÚCTĚ K ŽENĚ, PONĚKUD VÍCE MÉNĚ OSOBNĚ, NEPŘEHLÉDNUTELNĚ ZAOSTÁVÁ ...:-)
Osobně bych řekl, že písemné komentáře téhož dotyčného uživatele k vám Moniko začínají míti onen nádech jisté osobní jízlivosti a posměchu… [Plus]

„Evropané nechtěli křesťanství, tak mají Alláha!“ Polská aktivistka odhodila politickou korektnost …

POUZE PRO DOPLNĚNÍ PAŘEZY ...
CO TY ZDE OSOBNĚ PÍSEMNĚ NAZÝVÁŠ PŘÍVALEM ONOHO HNUSU A ŠPÍNY, TO NAOPAK JÁ OSOBNĚ NAZÝVÁM PROKAZATELNOU PRAVDOU Z POHLEDU HISTORIE I DANÉ SOUČASNOSTI ...
OSOBNĚ POSTAČÍ ZALISTOVAT A TÉŽ ZAVZPOMÍNAT :-)
A TO I PŘESTO, ŽE MNOHÉ OSOBNÍ REGISTRACE I VLOŽENÉ PÍSEMNOSTI TVÉHO OSOBNÍHO KAMARÁDA BYLI NA OSOBNÍ JEHO ŽÁDOST POTÉ ODMÁZNUTY :-)
TAKŽE PAŘEZY BYLO BY VÍCE MÉNĚ VHODNÉ, ABY JSI UKLIDNIL TVOU OSOBNÍ CHYBNOU AKTIVITU A DRŽEL SE DOBRÉHO VĚTRU :-)

„Evropané nechtěli křesťanství, tak mají Alláha!“ Polská aktivistka odhodila politickou korektnost …

PAŘEZY, JAKOŽTO MNOHALETÝ UŽIVATEL TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY JSI BYL VŽDY A TO ZCELA PROKAZATELNĚ POCHYBNOU, NESPOLEHLIVOU OSOBOU, KTERÁ TO TÁHLA ZA ONEN KONEC LANA, KTERAK SE TO DLE SITUACE HODILO DO ONOHO TVÉHO KRÁMKU :-)
OSOBNĚ MI TO TAKTÉŽ PŘIPOMÍNÁ ONU TVOU MORÁLNÍ KOCOVINU :-)
V NÁVAZNOSTI NA TO TAKTÉŽ NÁZORNÁ UKÁZKA TVÉHO LIDSKÉHO, KŘESŤANSKÉHO POKRYTECTVÍ ...
NENÍ NAD TO SI UDĚLAT V SOBĚ POTŘEBNÝ TO OSOBNÍ PŘEHLED :-)
NENÍ DOBRÉHO DÍLA JEDNOHO DNE BÝTI S MIREČKEM NA DANÉ KORDY A … [Plus]

„Evropané nechtěli křesťanství, tak mají Alláha!“ Polská aktivistka odhodila politickou korektnost …

MIREČKU TY MÁŠ OSOBNĚ ZKRÁTKA NA MNE OSOBNÍ TO CELOŽIVOTNÍ SMŮLU :-)
NEBÝT TOTIŽ MÉ MALIČKOSTI :-) OSOBNĚ NEPOCHYBUJI O TOM, ŽE BY SE TI OTEVŘELO TVÉ POLE PŮSOBNOSTI DOSLOVA DOKOŘÁN :-)
ONO OSOBNÍ TO SETKÁNÍ SE MNOU PŘED VÍCE NEŽ -LI 20 LETY U KOSTELA SV. VÁCLAVA V LA. ZA OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI MARTINA B. NEBYLO V PRAVDĚ ŠŤASTNOU VOLBOU:-)
HRÁT ONU HRU UPŘÍMNÉHO ČLOVĚKA SE SRDCEM NA DLANI JSEM OSOBNĚ V KOSTELE V LA. NAŠEL V LIDECH POMĚRNĚ DOST :-)

„Evropané nechtěli křesťanství, tak mají Alláha!“ Polská aktivistka odhodila politickou korektnost …

MIREČKU TO ŽE OSOBNĚ NENÍ VE TVÉ OSOBNÍ DANÉ TO MOCI PLNIT TVÉ VEŘEJNÉ SLIBY, NENÍ NIC NOVÉHO :-)
RODIČE TĚ TOMUTO SKVOSTU NEUČILI A V KOSTELE PATRNĚ TAKTÉŽ NE :-)
ALE TO NENÍ MŮJ OSOBNÍ CELOŽIVOTNÍ PROBLÉM A HÁZET ZÁCHRANNÉ TO LANO ODE MNE OSOBNĚ TÉŽ NEČEKEJ :-)
A JEŠTĚ NĚCO :-)
ONA ZÁVISLOST NA DISKUZNÍM VLÁKNU JEST TAKTÉŽ U TEBE OSOBNĚ NOČNÍ MŮROU:-) V NÁVAZNOSTI NA TO VYPOVÍDÁ DLE PROKAZATELNÉ PRAVDY TVÉ PĚTILETÉ OSOBNÍ TO ANGAŽMÁ ZA VYDATNÉ POMOCI NEJMÉNĚ 8 OSOBNÍCH PŘEZDÍVEK A … [Plus]

„Evropané nechtěli křesťanství, tak mají Alláha!“ Polská aktivistka odhodila politickou korektnost …

SESTRO MONIKO
NENÍ VÁM DIVNÉ, ŽE ONEN DOTYČNÝ UŽIVATEL, JENŽ SE OPAKOVANĚ PROHLÁSIL ZA ČLOVĚKA KŘESŤANSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY NEVÁHAL VEŘEJNOU CESTOU OSOBNĚ ZPOCHYBNIT NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV 2 KRISTOVA PODOBENSTVÍ :-)
POTÉ HRADBY JERICHA A STVOŘENÍ SVĚTA :-)
SESTRO MONIKO, BUĎTE PROSÍM VELICE OPATRNOU V KONTAKTU S POCHYBNÝMI DUCHOVNÍMI BRATŘÍMI ...NENÍ NAD TO ZALISTOVAT A PODROBNĚ SE SEZNÁMIT S PÍSEMNOSTMI TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE ...
KRISTOVO VAROVÁNÍ : " NE VŠICHNI, KDO MI ŘÍKAJÍ PANE, PANE ...


„Evropané nechtěli křesťanství, tak mají Alláha!“ Polská aktivistka odhodila politickou korektnost …

SESTRO MONIKO
OSOBNĚ SE DIVÍM, ŽE PŘISTUPUJETE NA ONU DISKUZI ...
OSOBNĚ JSEM SE NAUČIL POUZE JEDNO, JEDINÉ ...
OSOBNĚ BRÁT ONOHO DOTYČNÉHO UŽIVATELE CESTOU POTŘEBNÉHO HUMORU, NEBOŤ ONA VÁŽNOST POSTRÁDÁ SVÉHO POŽADOVANÉHO VÝZNAMU A TAKTÉŽ OSOBNÍ PŘÍSTUP ...
COŽ ONEN DOTYČNÝ ZA CELOU ONU DOBU NEBYL OSOBNĚ SCHOPEN POCHOPIT ... A TO I PŘES ONEN POCHYBNÝ KULT NÁBOŽENSKÉ OSOBNOSTI, JENŽ SI O SOBĚ CELOŽIVOTNĚ VYTVOŘIL :-) VLASTNĚ JE MI HO UPŘÍMNĚ LÍTO ...

Nebeské ptactvo

ŽE BY OSOBNĚ MIREČEK MYSLEL SEBE :-)
JEST TO MOŽNÉ:-) POKUD ZALISTUJEME A SPOLEČNĚ V DOBRÉM TO DÍLE TÉŽ ZAVZPOMÍNÁME TAK I TĚCH NEJMÉNĚ 8 OSOBNÍCH PŘEZDÍVEK BYL DOCELA SLUŠNÝ VÝKON:-)
13. KOMNATA NEMÁ HRANIC :-)

Nebeské ptactvo

MIREČKU, ZÍTRA JE VŠEDNÍ DEN :-)
NIC OSOBNÍHO, ALE CO TAKHLE OSOBNĚ V DOBRÉ TO VŮLI ZAVÍTAT DO ONÉ ORDINACE OD VEDLE:-) MÁŠ TO PÁR KROKŮ SMĚR DOLEVA :-)
PODAL BYCH TI POMOCNOU RUKU, ALE JSEM OSOBNĚ ZADÁN:-)
TOŽ NEMOHU OSOBNĚ PŘIJET:-) TAK SE NEZLOB :-)
ALE TY TO ZVLÁDNEŠ:-) UŽ JSI V PRAVDĚ VELKÝ KLUK :-)

Nebeské ptactvo

BRATŘE PAŘEZY SRDEČNĚ ZDRAVÍM ...
ONU SNAHU VYŘÍDIT SI ÚČTY SE SVÝM ZNÁMÝM KTERAK JSI SE PÍSEMNĚ NA MOJI ADRESU VYJÁDŘIL - TAKTO BYCH TO OSOBNĚ NEVIDĚL ...
NAOPAK SE ZDE STÁLE Z MÉ STRANY JEDNÁ O ONU OSOBNÍ SNAHU, NASTAVIT V DOBRÉ TO VŮLI ONO POTŘEBNÉ " ZRCADLO " K OSOBNÍMU NAHLÉDNUTÍ DOTYČNÉHO UŽIVATELE ...
A JEŠTĚ JEDNA VĚC ...
NENÍ DOBRÉHO DÍLA OSOBNĚ DRŽET ONU OCHRANOU PRAVICI A " OPIČÍ LÁSKOU " ZAHRNOVATI ONOHO DOTYČNÉHO UŽIVATELE, JENŽ SE BUĎ LITUJE, JAKO MALÝ … [Plus]

Nebeské ptactvo

MIREČKU TO NENÍ VĚDOMÁ TO HLOUPOST, ALE PROKAZATELNÁ PRAVDA :-)
OSOBNĚ JSI POMĚRNĚ ČASTO PÍSEMNĚ DOPORUČIL SVÝM OPONENTŮM VYHLEDAT ONOHO DOKTORA :-)
NYNÍ JSEM SI OSOBNĚ VE VŠI SLUŠNOSTI DOVOLIL TĚ VÍCE MÉNĚ V DOBRÉM TO OSOBNÍM ÚMYSLU NAPODOBIT :-)
TOHO OSOBNÍHO DANÉHO PRÁVA NEMÁŠ SNAD POUZE TY :-)
NEBO SNAD ANO :-) TAKOVÝ " SILNĚ " NÁBOŽENSKY ZALOŽENÍ LIDÉ SE V PRAVDĚ STANOU ONOU HROZBOU PRO SVÉ OKOLÍ ... A TO I PŘES OSOBNÍ UPOZORNĚNÍ NA ONO OBTĚŽOVÁNÍ ...

Pastorace znovusezdaných

MIREČKU NENÍ TO TAK DÁVNO, CO BYL UŽIVATEL PAŘEZ NA STEJNÉ TO LODI :-)
POKUD S TEBOU OSOBNĚ VÍCE MÉNĚ SOUHLASIL, VŠE BYLO DOBRÉ :-)
OD TÉ DOBY, CO TĚ PŘESTAL UZNALE PLÁCATI PO RAMENOU, JE ZLE :-)
MIREČKU, ALE TAKHLE TO V ŽIVOTĚ NEFUNGUJE :-)
POTOM SI OSOBNĚ PŘIPOMEŇ ONU TEBOU VLOŽENOU IKONKU S LODIČKOU A VESLAŘEM :-) BUDEŠ SÁM JAKO TEN KŮL V ONOM PLOTĚ :-)

Nebeské ptactvo

MIREČKU TO NENÍ V PRAVDĚ OTÁZKA ONOHO BÍLÉHO PLÁŠTĚ, JENŽ SE NEUMÍ ŽIVIT POCTIVĚ RUKAMA, ALE O POTŘEBNOU POMOC :-)
OD TOHO ZDE ONEN DOKTOR NEPOCHYBNĚ FUNGUJE A NABÍZÍ SVÝCH OSOBNÍCH SLUŽEB CO TO JEN DÁ :-)
ALE ANO , JEST TO TAKTÉŽ OSOBNÍ POVINNOSTÍ , ABYCH TÉŽ PÍSEMNĚ DOPLNIL :-)

Nebeské ptactvo

MIREČKU NEBER TO OSOBNĚ, ALE MOJE OSOBNÍ POMOC JEST VÍCE MÉNĚ ZAPOTŘEBÍ :-)
VEDLE BIOCHEMICKÉ LABORATOŘE JEST TAKTÉŽ JEDNA ORDINACE :-) JEST TO SICE NA ONU OBJEDNÁVKU, ALE ONÉ POTŘEBNÉ OSOBNÍ POMOCI SE LIDEM DOSTANE A TAKTÉŽ DOBRÉHO SLOVA A POVZBUZENÍ :-)
BER TO OSOBNĚ JAKOŽTO ONU DOBROU RADU :-)
TOTIŽ ONA UMĚLE VYTVOŘENÁ OSOBNÍ , NÁBOŽENSKÁ PŘEDSTAVA S JISTÝMI ÚKOLY ZAPŘÍČINILA VÍCE ŠKODY, NEŽ -LI ONOHO POTŘEBNÉHO UŽITKU :-) A TO JEST V PRAVDĚ TVŮJ OSOBNÍ PŘÍPAD :-)
DĚJINY I SOUČASN… [Plus]

Nebeské ptactvo

MIREČKU A PRO ONU PROKAZATELNOU PRAVDU SE OSOBNĚ NEZLOB :-)
JAK VIDNO JEST PRO TEBE OSOBNÍ, CELOŽIVOTNÍ PROBLÉM POHLÉDNOUTI DO ONOHO " ZRCADLA " TAK NEZBÝVÁ, NEŽ -LI TI ONU PRAVDU PŘIPOMENOUTI PÍSEMNOU CESTOU :-)
A O TO SE OSOBNĚ V DOBRÉM TO DÍLE SNAŽÍM A TO I PŘES VEŠKERÉ, PROKAZATELNÉ " PLZÁKOVSKÉ " ZATLOUKÁNÍ A RŮZNÁ OSOBNÍ PROTIVENSTVÍ :-)

Nebeské ptactvo

MIREČEK BY SE TAKTÉŽ MOHL V DOBRÉ TO VŮLI OBRÁTIT SEM : mobil 731793092
A ŽÁDNÝCH TO OSOBNÍCH OBAV :-)
ODVÁŽNÉMU ŠTĚSTÍ PŘEJE :-)
POMOC V DANÉ TO NOUZI, NIC VÍCE :-)

Nebeské ptactvo

UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV SOBOTNÍHO, PŘÍJEMNÉHO VEČERA ...

Nebeské ptactvo

OSOBNĚ SI TOTIŽ ZAČÍNÁM MYSLET, ŽE " KŘESŤAN " MIREČEK OSOBNĚ POSTRÁDÁ I PO TĚCH MNOHA LETECH CELOŽIVOTNÍHO DUCHOVNÍHO HLEDÁNÍ I KDYŽ VÍCE MÉNĚ " ZAKOTVIL " V ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVI ONU OSOBNÍ POTŘEBNOU VÍRU V KRISTA I DUCHOVNÍ DANÉ UČENÍ ...
NEDÁVNO V DISKUZI SE MNOU TOTIŽ OSOBNĚ NEDOKÁZAL VYSVĚTLIT, CO JEST TO ONA VÍRA A JEJÍ DUCHOVNÍ VÝZNAM ...
POTOM SE TAKTÉŽ NELZE DIVIT, ŽE ONU POTŘEBNOU VÍRU V KRISTA NEDOKÁŽE VE SVÉM ŽIVOTĚ PRAKTIKOVATI A TÉŽ V DOBRÉM TO DÍLE NAPLŇOVATI ...
[Plus]

Nebeské ptactvo

OSOBNĚ MNE TO JIŽ ANI NEPŘEKVAPUJE, ŽE MIREČEK OPĚT PO DELŠÍM ČASOVÉM TO OBDOBÍ SVÉ " KŘESŤANSKÉ " REPREZENTACE NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV PO ONU DOBU 5 LET OSOBNĚ NĚČEHO ZPOCHYBNIL :-)
A OPĚT KRISTOVO PODOBENSTVÍ :-)
COŽ JEST V PRAVDĚ Z ONOHO POHLEDU KŘESŤANA ZA KTERÉHO SE OSOBNĚ VEŘEJNOU CESTIČKOU OPAKOVANĚ ZA POMOCI HLÁSNÉ TO TROUBY Z LA. - PONĚKUD PODIVNÉ:-)
TO PRVNÍ KRISTOVO PODOBENSTVÍ TÉŽ MIREČKEM OSOBNĚ ZPOCHYBNĚNO NAVAZOVALO NA ONU SÍLU VÍRY V PODOBĚ HOŘČIČNÉHO … [Plus]

Kostelník bránil chrám před znesvěcením...

MIREČKU AŽ OPĚT OSOBNĚ ZAVÍTÁŠ DO ČESKÉ TŘEBOVÉ NA SÍDLIŠTĚ LHOTKA JAKO TOMU NEDÁVNO - TAK V JINÉM AUTĚ:-)
ALE NECHCI TOBĚ RADIT:-)
PRO OSOBNÍ RADY TOTIŽ JEZDÍŠ JINDE, JAK NA TOHO VILÉMA:-)


Kostelník bránil chrám před znesvěcením...

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
MIREČEK MÁ POMĚRNĚ JEDNU OSOBNÍ, CELOŽIVOTNÍ SMŮLU :-)
ONA OSOBNÍ, CELOŽIVOTNÍ SMŮLA SPOČÍVÁ V TOM, ŽE TOHOTO ČLOVĚKA OSOBNĚ ZNÁM A TO POMĚRNĚ DELŠÍ ČASOVÉ OBDOBÍ A TO VÍCE NEŽ -LI 20 LET :-)
A PŘES INTERNET JSEM TOHOTO ČLOVĚKA POZNAL NAPROSTO DOKONALE, COŽ MU NEDOPŘÁVÁ KLIDNÉHO ODPOČINKU :-)
OSOBNĚ BYCH ŘEKL, ŽE KDYBYCH ZDE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEBYL, MĚL BY TROCHU LEPŠÍ OSOBNÍ VYHLÍDKY NA ÚSPĚCH:-) DÍKY BOHU TOMU … [Plus]

Kostelník bránil chrám před znesvěcením...

MIREČKU A CO UŽIVATELKA JOVANA:-) OSOBNĚ BYCH ŘEKL, ŽE JSI ZDE KDYSI NOSIL 2 " ŽENSKÉ SUKNĚ " :-)
MIREČKU ANI JSI TEHDY OSOBNĚ DO ČESKÉ TŘEBOVÉ NEZAVÍTAL MI TENTO OSOBNÍ, PÍSEMNÝ VLOŽENÝ ARGUMENT VYVRÁTIT:-)
ŽE BY TREFA DO TERČE:-)
NEBO NEPOJÍZDNÉ TO AUTO:-)
NEBO OSOBNÍ ZBABĚLOST :-)

Kostelník bránil chrám před znesvěcením...

MIREČKU, OSOBNÍ DOTAZ :-)
KTERAK SE V DOBRÉM TO DÍLE MÁ TVŮJ ÚDAJNÝ OSOBNÍ, DOBRÝ KAMARÁD :-)
NIC OSOBNÍHO, ALE PŘÍŠTĚ HODIT NA ONEN PULT KVALITNĚJŠÍ ZBOŽÍ :-)
ZBOŽÍ PONĚKUD ZASTARALÉ SE SICE PRODÁVÁ, ALE I VRACÍ :-)
TAK AŤ SE V DOBRÉM TO DÍLE I NADÁLE DAŘÍ :-)

Kostelník bránil chrám před znesvěcením...

MIREČKU BUĎ ZDRÁV:-)
VYSTUPOVAT JAKOŽTO ŽENŠTINA:-) VĚDĚLA TEHDY O TOMTO TVÉM DOCELA SLUŠNÉM TO VÝKONU TVOJE RODINA :-) TVOJE MANŽELKA :-)
OSOBNĚ BYCH ŘEKL, ŽE TOMU TAK NEBYLO :-)
INU, CO JEST POD POKLIČKOU, JEST POD POKLIČKOU :-)Kostelník bránil chrám před znesvěcením...

MIREČKU OSOBNĚ MI SLIB:-) , ŽE SE BUDEŠ V DOBRÉM TO DÍLE VĚNOVATI ŘÍZENÍ VOLANTU SVÉHO AUTA A NEBUDEŠ NA MNE SKRZE OKNO ZEVLOVATI A POKŘIKOVATI Z POHLEDU POTRHLÉHO DEBILA :-)
TA SITUACE JIŽ JEDNOU NASTALA A TO V ROCE 2015 PO MÉM ODCHODU Z TESCA A V OSOBNÍ POHODĚ SE S POTŘEBNÝM NÁKUPEM SE POTÉ UBÍRAL K DOMOVU :-)
NENÍ TO SLUŠNÉ, NATOŽ KŘESŤANSKÉ :-)
TOŽ TAK ...

Kostelník bránil chrám před znesvěcením...

A JEŠTĚ NĚCO NA ZÁVĚR ...
Mirečku ono tvé osobní písemné prohlášení o ukončení komunikace s uživatelem Vilémem, tudíž tvého osobního daného slibu taktéž nedosáhlo hranic onoho přístavu :-)
JEST V PROKAZATELNÉ TO PRAVDĚ DOLOŽENO, ŽE AČKOLI JSEM SE ZDE OSOBNĚ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE PO NĚKOLIK DNÍ / VEČERŮ PÍSEMNĚ NEANGAŽOVAL, STÁLE JSI MNE SVÝMI PÍSEMNOSTMI OSOBNĚ VYHLEDÁVAL NA COŽ JSI BYL UŽIVATELEM PEPÍKEM TAKTÉŽ PÍSEMNĚ UPOZORNĚN :-)
VE VŠÍ DANÉ TO SLUŠNOSTI NENÍ NAD … [Plus]

Kostelník bránil chrám před znesvěcením...

MIREČKU A V DOBRÉM TO DÍLE SRDEČNÉ POZDRAVENÍ PRO ÚDAJNÉHO OSOBNÍHO, DOBRÉHO TVÉHO KAMARÁDA :-)
TÉŽ OSOBNÍ POTŘEBNÝ ODKAZ NA ONO ZRCADLO :-)
ALE JINÁČ VÍCE MÉNĚ DOBRÁ TO OSOBNÍ HISTORKA :-)
CO SE V TÉ TVÉ HLAVIČCE NENARODÍ :-)))
TO BY MOHL V PRAVDĚ ZÁVIDĚT I ONEN BRATR LANG 025:-) A TO JEST KOPA VESELÁ :-)

Kostelník bránil chrám před znesvěcením...

MIREČKU SKLOŇ V POKOŘE SVOU HLAVU A NAUČ SE MLUVIT PRAVDU ...
JAK VIDNO, NENAUČILI TĚ TOMUTO SKVOSTU RODIČE, TAK SE OSOBNĚ NAUČ NASLOUCHAT BOHU A UVEĎ VŠE POTŘEBNÉ DO CELOŽIVOTNÍ OSOBNÍ PRAXE ...
V PRAVDĚ, UŽ JE VÍCE NEŽ -LI NA ČASE :-)
A JELIKOŽ MÁM OSOBNÍ, POTŘEBNÝ TO PŘEHLED A RÁD TOBĚ DÝCHÁM NA ONEN ZÁTYLEK, ČÍMŽ SE NAŠE OSOBNÍ ROLE PO MNOHA LETECH BLAHÉ TO PAMĚTI PONĚKUD VYMĚNILI :-) OSOBNĚ BYCH ŘEKL, ŽE TI TÁHNE NA ONU PADESÁTKU :-)
NENÍ DOBRÉHO DÍLA SE OSOBNĚ VŽÍT DO OSOBNÍ … [Plus]

Kostelník bránil chrám před znesvěcením...

MIREČKU TVOJE OSOBNÍ POCHYBNÁ FAKTA Z 25.3. MIZÍ JAKO TA PÁRA NAD HRNCEM :-)
AŽ OSOBNĚ OPĚT V DOBRÉ TO OSOBNÍ VŮLI PŘIJEDEŠ NA SÍDLIŠTĚ LHOTKA V ČESKÉ TŘEBOVÉ ZEVLOVAT / ŠMÍROVAT:-) CHTĚLO BY TO JINÉ AUTO:-)
PS: A BRÝLE SEBOU, ABY BYLO MOŽNO ROZPOZNATI SPRÁVNÉ OKNO :-)

Kostelník bránil chrám před znesvěcením...

MIREČKU TVOJE OSOBNÍ SMŮLA SPOČÍVÁ V TOM, ŽE ONEN POTŘEBNÝ VZHLED TVÉHO AUTA A TAKTÉŽ STÁTNÍ POZNÁVACÍ ZNAČKA JEST MI NEPOCHYBNĚ TAKTÉŽ PLNĚ ZNÁMA :-)
PLNĚ TO TOTIŽ NAVAZUJE NA TVÉ OSOBNÍ ZEVLOVÁNÍ A SVĚTE DIV SE, POKŘIKOVÁNÍ NA SILNICI V MINULÉM ROCE 2015 NA MNE, KDY JSEM ŠEL Z NÁKUPU :-)
A NEBYL OSOBNÍ PROBLÉM ŘÍDIT ONEN VOLANT A PŘITOM POKŘIKOVAT NA SILNICI, ŽE SE AŽ LIDÉ OTÁČELI, CO TO JEST ZA ONOHO POTRHLÉHO DEBILA ZA VOLANTEM :-)

Dvojí tváře,

MIREČKU, BUĎ ZDRÁV:-)
NENÍ NAD TO POZDRAVOVAT ÚDAJNÉHO, DOBRÉHO KAMARÁDA SE STEJNÝM KSICHTEM A STEJNÉM AUTĚ, ZEVLUJÍCÍHO A POKŘIKUJÍCÍHO NA CELÉ SÍDLIŠTĚ LHOTKA S NÁDECHEM MALÉHO NEVYCHOVANÉHO CHLAPEČKA Z PÍSKOVIŠTĚ:-)

Dvojí tváře,

MIREČKU AŽ OSOBNĚ, JAKO JEST TOMU OBVYKLE, POŽÁDÁŠ O ONU POTŘEBNOU RADU CO DÁLE, NĚCO HEZKÉHO A HLAVNĚ V POTŘEBNÉ TO PRAVDĚ:-) POTÉ NAPIŠ A V DOBRÉM TO DÍLE " KŘESŤANA " A " RYTÍŘE " VLOŽ :-)
MIREČKU, KDE ŽE TVÁ OSOBNÍ PŘÍTOMNOST SE NALÉZÁ :-)
ONA POTŘEBNÁ TO RADA, CO DÁLE NENÍ K MÁNÍ JAKO TA JABLÍČKA NA STROMĚ:-)
OSOBNĚ CHÁPU :-)