Langue Contact

VilémVilém

Zprávy z Ruska 1930

A TO SE INFORMUJE KDO PO MNOHA LETECH :-)
PO UPLYNUTÍ SAMETOVÉ REVOLUCE UPLYNULO JIŽ 26 LET :-)

Vilém

Zprávy z Ruska 1930

MIREČKU MÁŠ SNAD OSOBNÍHO ÚMYSLU NAPROSTO POPŘÍT ONU PROKAZATELNOU PRAVDU, JENŽ TAKTÉŽ OSOBNĚ ZASTÁVÁ VĚTŠINA ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ GLORIA.TV, KDY JSEM TĚ OSOBNĚ ZAŘADIL MEZI LHÁŘE, INTRIKÁNA, MANIPULÁTORA, PROVOKATÉRA, JENŽ VYHROŽUJE, NEBO OSOBNĚ JEST ZALIT SEBELÍTOSTÍ :-)
OSOBNĚ NEPOCHYBOVAT :-)
CO ZDE JAROSLAV OSOBNĚ POHLEDÁVÁ ?
TO JEST PRÁVĚ ONA 13. KOMNATA :-)

Vilém

Zprávy z Ruska 1930

MIREČKU A CO TAKHLE V PRAVDĚ OSOBNĚ ZAVÍTAT DO ČESKÉ TŘEBOVÉ:-)
NEBOJ SE, OSOBNĚ TĚ NEPOŽENU SVINSKÝM KROKEM, MOŽNÁ TĚ OSOBNĚ POHOSTÍM, KTERAK SE SLUŠÍ A PATŘÍ :-)
POUZE V TOM PŘÍPADĚ, POKUD BY JSI BYL V CHOVÁNÍ PONĚKUD NESLUŠNÝ :-)

Vilém

Zprávy z Ruska 1930

MIREČKU AŽ SPLNÍŠ OSOBNÍ SLIB, ŽE ZAVÍTÁŠ DO ČESKÉ TŘEBOVÉ, JAKO TOMU BYLO V PROSINCI 2015 TAK SE BUDU OSOBNĚ BAVIT NA TEBOU POŽADOVANÉ TO ÚROVNI :-)
TO NENÍ RYTÍŘSKÉ NEPLNIT SLIB :-)
TAKHLE NEBUDEŠ OSOBNĚ SYMBOLEM RYTÍŘSKÝCH CTNOSTÍ :-)
PS: JÁŘKU SNAD JSI DNEŠNÍHO DNE NEPROPADL OSOBNÍM STÍŽNOSTEM V LANŠKROUNĚ ZA ZASLOUŽENÝ VYHAZOV :-)


Vilém

Zprávy z Ruska 1930

MIREČKU A TO V PRAVDĚ OSOBNĚ NEPODÁVÁM SVĚTU INFORMACI O JISTÉM HADU VYHŘÍVAJÍCÍHO SE NA MÉ HRUDI :-)
UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ BOHU ZA ONU MILOST, ŽE TOTO JEST JIŽ V PRAVDĚ MINULOSTÍ ...
MIREČKU, OSOBNĚ SI NAJDI JINOU OBĚŤ :-) CHRAŇ TEBE ONA RUKA BOŽÍ, ABY TVÁ OSOBNÍ VOLBA PADLA NA OTCE PATRIKA ...
POTÉ BYCH OSOBNĚ ZAVÍTAL DO LANŠKROUNA OTCE PATRIKA VAROVAT ...

Vilém

Zprávy z Ruska 1930

MIREČKU, V PRAVDĚ TO JEST ONA 13. KOMNATA ...
UPŘÍMNĚ ŘEČENO, NENÍ DOBRÉ VĚDĚT VŠE POTŘEBNÉ ...
A ABYCH OSOBNĚ POSKYTOVAL TÉŽ POTŘEBNÉ INFORMACE LIDEM TVÉHO TYPU, MIREČKU, SE V PRAVDĚ NEVYPLÁCÍ :-)
I TO JEST MÁ OSOBNÍ, NEGATIVNÍ ZKUŠENOST :-)
A NENÍ TO POUZE ONA OSOBNÍ ZKUŠENOST SKRZE ONEN INTERNET ... MIREČKU, TOTIŽ ABY JSI BYL V POTŘEBNÉM TO " OBRAZE " V ČASE MÉHO LANŠKROUNSKÉHO POBYTU JSEM MĚL JEDNO, ŘEKNĚME KRÁTKODOBÉ OBDOBÍ VE KTERÉM ONA POTŘEBNÁ OSOBNÍ DŮVĚRA V TEBE JAKO V … [Plus]

Vilém

Zprávy z Ruska 1930

MIREČKU A TO JEST PRÁVĚ ONA 13. KOMNATA, KTEROU JSI NEBYL OSOBNĚ SCHOPEN NÁLEŽITĚ POCHOPIT A VYTVOŘIT SI ONU STAVEBNICI OSOBNÍHO POZNÁNÍ, KTERAK TO TEN UŽIVATEL JAROSLAV MYSLEL :-)
ZA CELÁ TA LÉTA JSI MNE TOTIŽ OSOBNĚ NEBYL SCHOPEN POCHOPIT ...
POTOM DOCHÁZELO K JISTÉMU OSOBNÍMU NEDOROZUMĚNÍ ...
K TÉ HISTORII ...
DOBŘE A JAK JEST TOMU V PRAVDĚ U TEBE MIREČKU OHLEDNĚ STŘEDOVĚKÝCH KŘÍŽÁCKÝCH VOJENSKÝCH VÝPRAV VE JMÉNU JEŽÍŠE KRISTA, INKVIZIČNÍCH PROCESŮ ... HLE POCHYBNÉ TO " KŘESŤANSTV… [Plus]

Vilém

Komentář k zamyšlení

ABYCH OSOBNĚ JEŠTĚ PÍSEMNĚ DOPLNIL ...
MIREČKU VE TVÉM ÚVODU : SVĚDECTVÍ, JSI OSOBNĚ VLOŽIL ONU VĚTU, JENŽ MNE OSOBNĚ ZAUJALA A KTEROU BYCH VELICE RÁD POUŽIL NAOPAK VE TVÉM PŘÍPADĚ :-)
TAK SNAD ZAČNEME SPOLEČNĚ PŘEMÝŠLET O TVÉM DEFINITIVNÍM ODCHODU Z WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV A TO ZA POMOCI ONÉ POTŘEBNÉ BLOKACE ...
PS : TO JEST TO POTŘEBNÉ " ZRCADLO " JEDNOHO ZBOŽNÉHO ČECHÁČKA : NOTORICKÉ LHANÍ, MANIPULACE, INTRIKY, PROVOKACE, VYHROŽOVÁNÍ A OSOBNÍ LÍTOST, NEMAJÍCÍ HRANICE:-)

Vilém

Komentář k zamyšlení

Z ONOHO PROSTÉHO DŮVODU, ŽE JSEM ZABLOKOVÁN NA VLOŽENÉM TÉMATU : SVĚDECTVÍ, OSOBNĚ ODKÁŽI PÍSEMNÝ ODKAZ NA JINÉ VLOŽENÉ TÉMA ...
MIREČKU, TOTO TÉMA JSME JIŽ OSOBNĚ TAKTÉŽ PROBRALI:-)
NENÍ NAD TO SI VZÍT BRÝLE NA NOČNÍM STOLEČKU A NEBO " ZALOVIT " VE TVÉ PAMĚTI :-)
TOBĚ TO NIC NEUDĚLÁ A MNE OSOBNĚ TO POTĚŠÍ :-)
PS: MIREČKU, NEHÁZET NA PULT TÉMATA NA POTŘEBNÉM ODVRÁCENÍ POZORNOSTI OD MNOHEM JINÉHO DŮLEŽITÉHO TÉMATU A TO PŘÍMO NA TVOU ADRESU : … [Plus]


Vilém

Barcelona Katedrála Svaté rodiny

MIREČKU, SNAD JSI SE NÁM NEURAZIL:-)
NENÍ NAD TO PŘIPRAVIT SI OBSÁHLÝ REFERÁT :-) TO TI JDE NEJLÉPE :-)
PS : RÁNO MOUDŘEJŠÍ VEČERA :-)

Vilém

Komentář k zamyšlení

MIREČKU, OSOBNĚ JSEM SE POUZE SNAŽIL POROZUMĚTI TVÝM PŘÁNÍM ZAOBALENÝCH DO TÉ 13. KOMNATY :-)
POKUD JSEM OSOBNĚ NĚČEHO OPOMENUL, NENÍ ZAJISTÉ OSOBNÍM PROBLÉMEM ONU LÁTKU DOPLNIT, ALE POZOR . V PRAVDĚ :-)

Vilém

Barcelona Katedrála Svaté rodiny

MIREČKU, CO ZDE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE STÁLE DĚLÁM ???
TO JEST V PRAVDĚ JEDNODUCHÁ MATEMATICKÁ ROVNICE A TO O JEDNÉ NEZNÁMÉ :-)
OSOBNĚ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ ZA ONU DUCHOVNÍ INSPIRACI, ALE ONO POTŘEBNÉ ZÁZEMÍ JIŽ OSOBNĚ MÁM :-)
V LANŠKROUNĚ JSEM OSOBNĚ NEPOHOŘEL, NAOPAK ...
OSOBNĚ JSEM ZA TA MNOHÁ LÉTA ZÍSKAL V PRAVDĚ BOHATÉ ZKUŠENOSTI A NA MOU VĚRU, NENÍ JICH MÁLO :-) TO OSTATNÍ TO JEST OTÁZKOU ROZLIČNÝCH OSOBNÍCH NÁZORŮ :-) MIREČKU A ONA OTÁZKA NOTORICKÉHO LHANÍ ??? TO JIŽ NENÍ V PRAVDĚ … [Plus]

Vilém

Komentář k zamyšlení

MIREČKU, OSOBNĚ MNE ZAUJALI TVÉ PÍSEMNÉ POŽADAVKY VLOŽENÉHO TÉMATU : ADMINISTRACE GLORIA.TV :-)
MIREČKU, KDYŽ DOVOLÍŠ, ZKUSÍM OSOBNĚ ZA TEBE PODAT SKRYTÉ, PRAVDIVÉ PÍSEMNÉ REFERENDUM:-)
1. PROSÍM O TRANSPARENTNÍ ADMINISTRACI PORTÁLU GLORIA.TV ...
ONEN OSOBNÍ DŮVOD: Abych ve vší té potřebné tichosti a taktéž bez lidového hlasování zdejšího osazenstva, jenž by upřímně řečeno dopadla pro mne značně mizerně, osobně převzal úlohu zdejšího šéfa :-)
2. CHCI ZNÁT SVÉH… [Plus]

Vilém

Barcelona Katedrála Svaté rodiny

MIREČKU TOTO " SLADKÉ " A PŘITOM NAPROSTO POCHYBNÉ NÁBOŽENSKÉ SLOVÍČKAŘENÍ LZE OSOBNĚ PRAKTIKOVATI V LANŠKROUNĚ, ALE NE V ČESKÉ TŘEBOVÉ, KDE TYTO " RAJSKÉ " ZÁVANY SE PO LÉTA SNAŽILI ZANEŘÁDIT ONEN VZDUCH A TAKTÉŽ MOJI MANŽELKU A DĚTI :-)

Vilém

Barcelona Katedrála Svaté rodiny

MIREČKU, OSOBNĚ MOHU, JAKOŽTO KAŽDÝ ČLOVĚK NA TÉTO ZEMI POSOUDIT A POTÉ DLE TAKTÉŽ OSOBNÍHO POZNÁNÍ SI UČINITI POTŘEBNÝ ZÁVĚR, KTERAK SE ONÉ NEGATIVNÍ VĚCI V OBLASTI NÁBOŽENSTVÍ DLE PRAVDY MAJÍCE ...
MIREČKU, CÍLEVĚDOMĚ KLAMATI / DOSLOVNĚ OBLBOVATI, LZE POUZE ONU SKUPINU LIDÍ, JENŽ JEST TĚCHTO NEGATIVNÍCH UDÁLOSTÍ PLNĚ, ŽEL BOHU, NEZNALÝCH A NEBO, JENŽ SE DAJÍ LEHCE OVLIVNIT / POTÉ ZMANIPULOVAT:-)
MIREČKU U MNE OSOBNĚ TI ONA PŠENKA NÁBOŽENSKÉ POLOPRAVDY A LŽI NEPOKVETE ... [Plus]

Vilém

Barcelona Katedrála Svaté rodiny

MIREČKU, OPĚT SE OSOBNĚ MÝLÍŠ, JAKO JEST TOMU OBVYKLE:-)
TO NENÍ POUZE OTÁZKOU BARBARSTVÍ, ALE SVĚTĚ DIV SE I ONOHO KŘESŤANSTVÍ :-)
NAPŘÍKLAD LIDMI TVÉHO TYPU REPREZENTOVANÉHO :-)
CO BY TÉTO POCHYBNÉ OSOBNÍ REPREZENTACI ŘEKL DNES V TOMTO ČASE 21. STOLETÍ ŘEKL JEŽÍŠ KRISTUS:-)
MIREČKU, OSOBNĚ SE VZPAMATOVAT ... OSOBNĚ JSI TO VZAL PONĚKUD ZA TEN ŠPATNÝ KONEC ONOHO LANA:-)

Vilém

Barcelona Katedrála Svaté rodiny

MIREČKU, SAMÁ TO VODA, SAMÁ TO VODA :-)
OSOBNĚ JSI PRODĚLAL VYSOKOU ŠKOLU, PO DOBU 5 LET BLAHÉ TO PAMĚTI ČESKÉHO NÁRODA JSI OSOBNĚ TAKTÉŽ DÁVAL NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV OKÁZALE SVÉ " SCHOPNOSTI " A NA MISTRA LANGA 025 JSI OSOBNĚ POHOŘEL JAKO TEN KLUČINA NA PÍSKOVIŠTI :-)
NE, NE MILÝ MIREČKU, BÝVALÝ KAMARÁDE:- MÉ OSOBNÍ DNEŠNÍ PÍSEMNÉ KOMENTÁŘE JSOU VLOŽENY POUZE V TÉ DOBRÉ POTŘEBNÉ VŮLI A BRATRSKÉ LÁSCE :-)

Vilém

Barcelona Katedrála Svaté rodiny

MIREČKU, BÝVALÁ PŘÍTELI, SNAD NEMÁŠ OSOBNÍHO ZÁJMU SE STÁVATI SKRZE NÁBOŽENSTVÍ A FANATICKOU VÍRU SPOJENOU S NESMYSLNOU HORLIVOSTÍ V POCHYBNÉ TO SLUŽBĚ BOHU A LIDEM ONOU HROZBOU :-)
HISTORIE I SOUČASNOST JEST TOHO, ŽEL BOHU, PLNA PROKAZATELNÝCH SVĚDECTVÍ ...
NENÍ NAD TO SE OSOBNĚ CHOVATI PŘIROZENĚ JAK TO OSOBNĚ ČINIL KRISTUS ???
MIREČKU ONO MÍTI OSOBNĚ VYMYTÉ MOZKOVÉ ZÁVITY TO NENÍ TO PRAVÉ OŘECHOVÉ ...
TĚCH OSOBNÍCH PŘÍTEL VE TVÉM ŽIVOTĚ BY MOHL ČASEM KLESNOUTI NA ONEN BOD MRAZU :-)… [Plus]

Vilém

Komentář k zamyšlení

MIREČKU, PROTO TA MOJE OSOBNÍ POTŘEBNÁ, VEŘEJNÁ, PÍSEMNÁ ŽÁDOST O TVOU DEFINITIVNÍ BLOKACI, JENŽ BY TI ZAMEZILA OPĚTOVNÝ OSOBNÍ PŘÍSTUP NA WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV ...
I KDYŽ JSEM TĚ OSOBNĚ POSLAL K JISTÉMU ŠÍPKU, STÁLE MŮJ OSOBNÍ ZÁJEM O TVOU OSOBU I NADÁLE PŘETRVÁVÁ A DOSTÁVÁ ONU POTŘEBNOU ZELENOU:-)
MIREČKU, NENÍ NAD TO SE OSOBNĚ V DOBRÉ TO OTCOVSKÉ POVINNOSTI A LÁSCE VĚNOVATI TVÉMU MALÉMU SYNU ...
INTERNET POŠLI PO ONÉ VODĚ:-)

Vilém

Barcelona Katedrála Svaté rodiny

MIREČKU, NEDÁVNO SE TI NARODIL SYN MIREČEK ...
NEBYLO BY VHODNÉ SE OSOBNĚ V DOBRÉ VŮLI A POTŘEBNÉ OTCOVSKÉ LÁSCE RADĚJI VĚNOVATI ONU POZORNOST TAM, KDE JE TOHO V PRAVDĚ ZAPOTŘEBÍ ...
NENECHAT ONU POTŘEBNOU VÝCHOVU A ONU PÉČI POUZE NA TVÉ ŽENĚ...
NENÍ DOBRÉHO DÍLA VYSEDÁVATI U MONITORU OD RANNÍHO KUROPĚNÍ DO POZDNÍCH VEČERNÍCH HODIN A VEŠKERÝ CHOD ONÉ DOMÁCNOSTI PONECHATI TÉŽ NA TVÉ OBĚTAVÉ ŽENĚ KTEROU TÉŽ ZNÁM OSOBNĚ ...
PROTO TA MOJE OSOBNÍ ŽÁDOST O TVOU NÁSLEDNOU BLOKACI A VE TVÉM … [Plus]

Vilém

Komentář k zamyšlení

OSOBNĚ ŽÁDÁM O NÁSLEDNOU BLOKACI / ZRUŠENÍ SOUČASNÉ REGISTRACE UŽIVATELE HOKIHO ( MIROSE, MONKA, HEKLA, BRATRA, BRATRA 1, JECMÍNKA ), JENŽ SVÝMI PÍSEMNÝMI KOMENTÁŘI CÍLEVĚDOMĚ VYVOLÁVÁ NÁSLEDNÉ ROZEPŘE / HÁDKY, PROVOKUJE, URÁŽÍ A POTÉ CÍLEVĚDOMĚ ZESMĚŠŇUJE NĚKTERÉ ZE ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV A TO PO ONU DOBU 5 LET SVÉHO OSOBNÍHO ANGAŽOVÁNÍ ...
PS: VŠE DOBRÉ S NÁMI A ZLÉ PRYČ:-)

Vilém

Komentář k zamyšlení

OSOBNĚ BY MI V PRAVDĚ POSTAČILO POZORNĚ POZOROVATI ONEN OBJEKT, NATOŽ, ABYCH POTÉ UCHOPIL ONU KLIKU DANÉHO OBJEKTU A S OSOBNÍM ÚMYSLEM POTÉ VEJÍT ...
KDYBY BYLO MOŽNÉ ONEN POTŘEBNÝ ČAS NAVRÁTIT, ZA ONU KLIKU ONOHO OBJEKTU BYCH V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVZAL A SPOKOJIL SE POUZE Z POZOROVÁNÍM ...
ALE V PRAVDĚ JEST MI ZNÁMO, ŽE POKUD BYCH V DANÉ SITUACI TAKTO NEUČINIL, NEMĚL BYCH POTŘEBNÉ BOHATÉ OSOBNÍ ZKUŠENOSTI ...
TAKŽE VCELKU VZATO, DNES JSEM TOMU V PRAVDĚ PŘESTO VŠE NADE VŠE UPŘÍMNĚ RÁD … [Plus]

Vilém

V znamení dvojkríža

MIREČKU, ZDE NA TÉTO ZEMI OSOBNĚ ČINÍŠ JISTÉHO KINGA, ALE V ONOM NEBI ???
TO UŽ BUDE JINÉ PRAVÉ OŘECHOVÉ:-)

Vilém

V znamení dvojkríža

MIREČKU, BOHEM SE V PRAVDĚ MOC OSOBNĚ NEOHÁNĚT:-)
ABYS JEDNOU NEDOPADL MNOHEM HŮŘE, NEŽ -LI JINÍ:-)

Vilém

V znamení dvojkríža

ONA MANIPULACE ZALOŽENÁ NA CITECH NENÍ V PRAVDĚ DOBRÉ TO DÍLO, BRATŘE CESKOSLO ...

Vilém

V znamení dvojkríža

NEMÁM OSOBNÍHO ÚMYSLU TI BRÁT TVŮJ OSOBNÍ NÁZOR BRATŘE CESKOSLO, ALE VELICE SE MÝLÍŠ:-)
PRAVDA JEST TAKOVÁ, ŽE TVÉHO KAMARÁDA MIREČKA ZDE NIKDO NIKDY NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV NEZDRŽOVAL:-)
6 X SE VEŘEJNĚ DOJEMNĚ LOUČIL A 6 X SE NÁM OSOBNĚ V " NOVÝCH KABÁTECH " ZDÁRNĚ OSOBNĚ NAVRÁTIL :-)

Vilém

V znamení dvojkríža

MIREČKU A AŽ OBDRŽÍŠ OPĚT RADU A POTŘEBNÝ DECH, TAK SE OPĚT V PLNÉ SÍLE A POTŘEBNÉ ENERGII NAVRAŤ MEZI NÁS:-)

Vilém

V znamení dvojkríža

MIREČKU, OPRAVDU:-)
OSOBNĚ NEHÁZET PLANÝMI OSOBNÍMI SLIBY, KDYŽ NEJSI OSOBNĚ SCHOPEN PRÁVĚ ONY SVÉ SLIBY DODRŽET:-) COŽ ZA 5 LET TVÉHO OSOBNÍHO ANGAŽMÁ NENÍ V PRAVDĚ NIC NOVÉHO:-)
ONO TO TOTIŽ VYPOVÍDÁ O TVÉ " KŘESŤANSKÉ " MORÁLCE:-)
A TA JEST POMĚRNĚ NA ONOM BODĚ MRAZU:-)

Vilém

Pokoj nebo prokletí ( P. Jozef Maretta)

MIREČKU, NEZDĚLIL JSI VE VEČERNÍCH HODINÁCH OZNÁMENÍ O TVÉ OSOBNÍ PAUZE NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV:-)
POKUD SE ONÉ DANÉ SLIBY NEPLNÍ, NEMĚLY BY SE TAKTÉŽ V JISTÉM SLOVA SMYSLU UZAVÍRATI A POTÉ PÍSEMNĚ ZVEŘEJNIT ZDEJŠÍMU KOLEKTIVU K ONOMU NÁSLEDNÉMU POSOUZENÍ A OHODNOCENÍ ...
POTOM Z TOHOTO DANÉHO , NESPLNĚNÉHO SLIBU VZEJDE POUZE TO JEDINÉ: ZLÁ KREV ...

Vilém

V znamení dvojkríža

MIREČKU, TO NEMĚLO CHYBU :-)
TOŽ TVÉ NÁBOŽENSKÉ, NABUBŘELÉ SLOVÍČKAŘENÍ ZA POMOCI ONOHO TVÉHO POCHYBNÉHO LIDSKÉHO UKAZOVÁČKU NOVODOBÉHO " SPASITELE " V ČASE 21. STOLETÍ:-) JEST V PRAVDĚ NÁZORNOU UKÁZKOU ONOHO POHÁDKOVÉHO KOLOVRÁTKU OTÁČEJÍCÍ SE STÁLE KOL DOKOLA A STÁLE NEMAJÍCÍ OSOBNÍ PŘEDSTAVU, KDY S POTŘEBNÉ SLUŠNOSTI PŘESTAT:-)
TO V PRAVDĚ SEDNE OD JEDNOHO ZBOŽNÉHO ČECHÁČKA, JENŽ OSOBNĚ NEDOKÁŽE VYSVĚTLIT MŮJ NEDÁVNÝ OSOBNÍ DOTAZ, CO JEST TO ONA POTŘEBNÁ VÍRA, NATOŽ … [Plus]

Vilém

Modlitba

TÉŽ DOBROU NOC BRATŘE BENO ...

Vilém

Modlitba

MIREČKU, ONO JEST TO V PRAVDĚ OBOUSTRANNÉ OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ ...
OSOBNĚ TĚ V PRAVDĚ MOHU OSOBNĚ UBEZPEČIT, ŽE POKUD BY JSI OSOBNĚ V PROSINCI TEHDY ZAVÍTAL, OSOBNĚ BYCH TĚ HNAL SVINSKÝM KROKEM ...
POKUD BY JSI I NADÁLE PŘESTO DRZE OBTĚŽOVAL, VELICE RÁD BYCH KONTAKTOVAL POLICII ČR A NECHAL TĚ VEŘEJNĚ ODVÉST Z ČESKÉ TŘEBOVÉ ...
A UPŘÍMNĚ MI VĚŘ, ŽE BYCH V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBRAL OSOBNÍHO OHLEDU NA NAŠE, DNES JIŽ DÍKY BOHU BÝVALÉ MNOHALETÉ LANŠKROUNSKÉ KAMARÁDSTVÍ ...

Vilém

Modlitba

DOBROU NOC ZDEJŠÍM UŽIVATELŮM GLORIA.TV ...

Vilém

Modlitba

MIREČKU, SNAD NÉ OBAVA Z OSOBNÍHO SETKÁNÍ SE MNOU:-)
PS: JÁ TĚ OSOBNĚ NEPOZNÁVÁM:-)
JDE MI OSOBNĚ POUZE O VYJASNĚNÍ JISTÝCH OSOBNÍCH VĚCÍ ...
A OHLEDNĚ MISTRA LANGA 025 - TO JEST V PRAVDĚ TVOJE OSOBNÍ NESCHOPNOST TO ZJISTIT:-)
ALE TO NENÍ MŮJ OSOBNÍ PROBLÉM :-)

Vilém

Modlitba

MIREČKU, NEBOJ SE, PŘÍŠTĚ AŽ OPĚT DO LANŠKROUNA OSOBNĚ ZAVÍTÁM, ZAZVONÍM U TVÉHO BYTU ...
DNES NEBYL POTŘEBNÝ ČAS:-)
A OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE BUDEŠ K DISPOZICI:-)
DÁME POKEC O NEPLNĚNÍ TVÉHO OSOBNÍHO SLIBU A TROCHA O PRAVÉM RYTÍŘSTVÍ :-)
PO INTERNETU TO NEMÁ POTŘEBNÉHO VÝZNAMU:-) TO JE VŠE ...

Vilém

Modlitba

MIREČKU TEN PROSINEC NIC MOC:-) OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE OSOBNĚ ZJEDNÁŠ ONU POTŘEBNOU NÁPRAVU A ZDĚLÍŠ POTŘEBNÝ TERMÍN:-)
CESTU OSOBNĚ NEPOCHYBNĚ ZNÁŠ:-)
UDĚLEJ BUBUBU:-)

Vilém

Modlitba

MIREČKU, OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE PŘÍŠTĚ OSOBNĚ JIŽ NEPOJEDU ZBYTEČNĚ :-)
NEZLOB SE, ALE NEMÁM OSOBNĚ NA STAROST POUZE TEBE, BÝVALÉHO KÁMOŠE:-)
TO SNAD POCHOPÍŠ:-)

Vilém

Modlitba

ABYCH TO OSOBNĚ UPŘESNIL:-)
VŠECHNY DOSTUPNÉ TRASY, MIMO JINÉ 2 X U KOSTELA A TÉŽ 2 X PŘED POLIKLINIKOU:-)

Vilém

Modlitba

MIREČKU, ABYCH TO OSOBNĚ DOPLNIL:-)
NE POUZE KAMARÁDI V UNIFORMÁCH, ALE I ONO MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO U KTERÉHO PLATÍ TVÉ SLOVO:-)
JEDNOU JSI MI TUTO INFORMACI OSOBNĚ ZDĚLIL V EMAILU:-)
PS: TAKHLE OSOBNĚ SPOLUPRACOVATI SE SVĚTSKOU MOCÍ:-)
MIREČKU I TY NÁŠ " KŘESŤANE " K POHLEDÁNÍ:-)

Vilém

Modlitba

MIREČKU V PROSINCI MINULÉHO ROKU JSI MNE OSOBNĚ VEŘEJNĚ UPOZORNIL, ŽE MÁŠ CESTU DO ČESKÉ TŘEBOVÉ:-)
A KDE NIC TU NIC:-) A JÁ OSOBNĚ SE NEMOHL DOČKAT:-)
TAKŽE JEN ŘEČIČKY, ŘEČIČKY, ŘEČIČKY A VELKÉ BUBU:-)
SLIB BY SE MĚL V PRAVDĚ PLNIT TY NÁŠ RYTÍŘI, ŽEL POUZE NA ONOM PAPÍRU:-)
A TAK JSEM SE ROZHODL ZAVÍTAT DO TVÉ DOMOVINY OSOBNĚ JÁ:-) PS : OSOBNĚ JSEM SI PROŠEL VŠECHNY DOSTUPNÉ TRASY, ALE PO TOBĚ NEBYLO ANI VIDU, ANI SLECHU:-)

Vilém

Modlitba

DOBRÁ RADA NAD ZLATO:-) HLAVNĚ NA ROVINU A NELHAT:-)

Vilém

Modlitba

MIREČKU OSOBNĚ BY MNE TAKTÉŽ VELICE ZAJÍMALO, PROČ DOLUJEŠ OD UŽIVATELE BENA ONU INFORMACI Mám dobrou paměť a přístup do archívu:-)
SNAD TO NEMÁŠ PRO SVÉ KAMARÁDY V UNIFORMĚ:-)
TAK SE V DOBRÉ OSOBNÍ VŮLI PŘIZNEJ A ULEVÍ SE TI:-)

Vilém

Modlitba

MIREČKU OSOBNĚ JSEM PŘIJEL A TEBE NEVIDĚL A TO JSEM SE OSOBNĚ SNAŽIL TĚ POTKAT CO TO DALO:-) KDEPAK JSI BYL ZAŠITÝ:-)
TO, ŽE JSI POCHOPIL, ŽE SE JEDNÁ O CESTU DO LANŠKROUNA TO BYL TENTOKRÁT BODÍK PRO TEBE:-)

Vilém

Modlitba

ONA PÍSEMNÁ OPRAVA NEBYLA POTŘEBNOU NUTNOSTÍ ...
OSOBNĚ JSEM ONEN VLOŽENÝ ODKAZ POCHOPIL ...
VE 13,20 JEDE AOTOBUSOVÁ DOPRAVA ...
SMĚR NEJBLIŽŠÍ MNĚ OSOBNĚ ZNÁMÉ TO MĚSTO ...
NA ONO POČASÍ PLNÉ MLHY OSOBNĚ NEHLEDÍM:-) NENÍ NAD TO PLNĚ DŮVĚŘOVATI ONOMU ŘIDIČI:-)

Vilém

Modlitba

MIREČKU TYS OSOBNĚ " DUCHOVNÍM MISTREM " NAD JINÉ TO MISTRY:-)
PS: A ŽÁDNÉ MAZÁNÍ TVÉHO PŘEDEŠLÉHO PÍSEMNÉHO VKLADU:-)
OSOBNĚ SI STŮJ ZA SVÝM OSOBNÍM NÁZOREM:-)

Vilém

Modlitba

MIREČKU V PRAVDĚ , TO ŽVANĚNÍ JSEM OSOBNĚ TOTIŽ POCHOPIL OD TEBE:-)
TOŽ ONEN ZVYK JEST ŽELEZNÁ TO KOŠILE:-)
UPŘÍMNĚ MI OSOBNĚ VĚŘ, ŽE JSEM DŘÍVE TAKOVÝ V PRAVDĚ NEBYL:-)
PS: OTÁZKOU TEDY JEST, KDE HLEDATI ONU 13. KOMNATU:-)