Langue Contact

Vilém

Sv. Páter Pio vzor poslušnosti

MIREČKU = ŠKORPILE, SNAD JSEM TOBĚ NENASADIL DO HLAVY ONOHO BROUKA:-)
BROUKA MOŽNÁ ANO, ALE ZAJISTÉ NIKOLI ONOHO BROUKA PYTLÍKA :-)
TO BYCH OSOBNĚ VELICE NERAD:-)
A DO NOVÉHO DNE TROCHA OSOBNÍ AKTIVITY A VYHLÁSIT ONU BOJOVOU POHOTOVOST :-)
1. ONU NOVINU PO 26 LETECH BLAHÉ TO PAMĚTI VLOŽIT DO NÁVŠTĚVNÍ KNIHY V LA. :-) A PODROBNĚ SEZNÁMIT FARNÍ OBEC :-) TOŽ DOBROU NOC A NEZLOB SE :-) TO BY MNE TÉŽ OSOBNĚ MRZELO :-)

Sv. Páter Pio vzor poslušnosti

MIREČKU =ŠKORPILE :-)
K 1. MNOU VLOŽENÉMU VKLADU ...
OSOBNĚ CHÁPU, ŽE SE PO LETECH MUSÍŠ ŤUKATI DO ONOHO ČELA, ŽE JSI BYL AŽ NEUVĚŘITELNĚ NAIVNÍ A " NALETĚL " A TO I BEZ POTŘEBNÝCH KŘÍDEL :-) NEZNÁMÉMU ČLOVĚKU ( PAN VILÉM ):-)
TO SE OBČAS STÁVÁ, ŽE LIDÉ , JENŽ MAJÍ O SOBĚ AŽ NEZDRAVĚ VYSOKÉ MÍNĚNÍ A POVYŠUJÍ SE NAD DRUHÉ ( MIREČEK ) - DOSTANOU ONU VÝCHOVNOU A TO POUZE Z ONOHO PROSTÉHO OSOBNÍHO DŮVODU NEDOSTATEČNÉ NEZNALOSTI A POTŘEBNÝCH OSOBNÍCH INFORMACÍ O SVÉM NEZNÁMÉM BLIŽNÍM [Plus]

Sv. Páter Pio vzor poslušnosti

MIREČKU =ŠKORPILE A JEŠTĚ NĚCO :-)
NENÍ MOUDRÉ SE OSOBNĚ AKTIVNĚ NAVÁŽET V DUCHU NÁBOŽENSKÉHO FANATISMU S NÁDECHEM POCHYBNÉ SLUŽBY BOHU I LIDEM DO KOMUNISTŮ/ BÝVALÉHO TOTALITNÍHO REŽIMU S CÍLEM KYDATI VIDLEMI ONOHO HNOJE:-)
OSOBNĚ TOTIŽ POSTAČÍ ZALISTOVATI V PROKAZATELNÉ PRAVDĚ ZAZNAMENANÉ V PRŮBĚHU EVROPSKÝCH I SVĚTOVÝCH DĚJIN, KTERAK ŘÍMSKO - KATOLICKÁ CÍRKEV - MATIČKA " SVATÁ " :-) ŠÍŘILA KRISTOVO POSELSTVÍ POTŘEBNÉ LÁSKY A POKOJE :-)
MIREČKU … [Plus]

Sv. Páter Pio vzor poslušnosti

MIREČKU =ŠKORPILE - ateista, soudruh ... KTERAK JSI OSOBNĚ NAPSAL A POTÉ VLOŽIL NA ONU ADRESU PANA VILÉMA :-)
A NYNÍ TAJEMSTVÍ 13. KOMNATY PO 28 LETECH BLAHÉ TO PAMĚTI :-)
MIREČKU =ŠKORPILE NA TO HLAVNÍ JSI OSOBNĚ VÍCE MÉNĚ POZAPOMNĚL :-)
A TO, ŽE PAN VILÉM BYL ÚDAJNĚ NA JEHO OSOBNÍ ŽÁDOST, TUDÍŽ NIKOLI Z PŘINUCENÍ ZA TOTALITNÍHO REŽIMU NASAZEN DO LA. ŘÍMSKO - KATOLICKÉ FARNOSTI, COŽ V TEHDEJŠÍ DOBĚ KOMUNISTICKÉ VLÁDY BYLA BĚŽNÁ ZÁLEŽITOST:-))) [Plus]

Sv. Páter Pio vzor poslušnosti

MIREČKU =ŠKORPILE - Stále věřím ... KTERAK JSI OSOBNĚ NAPSAL A POTÉ VLOŽIL :-)
VÁŽENÍ UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV SRDEČNĚ ZDRAVÍM ...
TAK TUTO VĚTU, JENŽ JEST PRODCHNUTA ZÁVANEM NEOTŘESITELNÉ OSOBNÍ LIDSKÉ VÍRY V BOHA - NAPSAL DOTYČNÝ UŽIVATEL, JENŽ NEDÁVNO NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV OSOBNĚ NEVÁHAL ZPOCHYBNIT 2 KRISTOVA PODOBENSTVÍ, STVOŘENÍ SVĚTA A HRADBY JERICHA A TÍM ONU POTŘEBNOU DUCHOVNÍ HODNOVĚRNOST BIBLE SVATÉ ...
[Plus]

Souvislosti

CHYBIČKA SE VLOUDILA :-) TAKŽE OPRAVA : HEKLA ...
TÍM SE OSOBNĚ SESTŘE HENTĚ OMLOUVÁM ZA ONO NEDOPATŘENÍ ...
TO OSTATNÍ VLOŽENÉ DO VKLADU ZŮSTÁVÁ A TAKTÉŽ ONA POLOŽENÁ OTÁZKA NA ZÁVĚR :-)

Sv. Páter Pio vzor poslušnosti

MIREČKU =ŠKORPILE - BÝT NA TVÉM MÍSTĚ RADĚJI BYCH VE VŠÍ SLUŠNOSTI POMLČEL :-)
POKUD JEST MI OSOBNĚ ZNÁMO, NEZAVÍTAL JSI OSOBNĚ V KOSTELE DO ZPOVĚDNICE JAK JEST TEN POŽEHNANÝ ROK PÁNĚ DLOUHÝ :-)
TAKŽE ONEN UKAZOVÁČEK UVEĎ MIMO BOJOVOU POHOTOVOST :-)
TOŽ TAK :-)

Souvislosti

MIREČKU =ŠKORPILE - DOBŘE TO O TOBĚ NAPSAL BRATR HEBEL KDYŽ UVEDL ONU PROKAZATELNOU PRAVDU O HRÁTKÁCH V ŽENSKÝCH PŘEZDÍVKÁCH :-)
OSOBNĚ SI DOVOLÍM PÍSEMNĚ DOPLNIT, ABY ONA PONĚKUD ÚSMĚVNÁ HISTORIE NEUPADLA NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV I PO LETECH V ZAPOMNĚNÍ, COŽ BY MNE TÉŽ OSOBNĚ MRZELO :-)
TAKŽE : HENTA A JOVANA :-)
OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE JSI V ONEN ČAS NENOSIL ONU SUKNI U MONITORU :-)
NEBO SNAD ANO :-)))

citáty

MIREČKU =ŠKORPILE CO MI TEN TVŮJ OSOBNÍ VKLAD : CITÁTY OSOBNĚ PŘIPOMÍNÁ :-)
UŽ VÍM :-)
TVOU OSOBNÍ ŽÁDOST O ONU BLOKACI NEPOHODLNÝCH OPONENTŮ :-)
TEHDY TI NEBYLO VYHOVĚNO:-) TO BYLO ALE ZKLAMÁNÍ:-) OSOBNĚ JSI TEHDY POŽÁDAL O NÁSLEDNÉ ZRUŠENÍ TVÉ REGISTRACE S CÍLEM ZAHLADIT ONU STOPU:-) A POTÉ VZAL KRAMLE JAKO TEN MALÝ KLUČINA JENŽ MĚL OSOBNÍHO ZÁJMU VELET A ROZHODOVAT KDO BUDE / NEBUDE NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV:-)

Czeski pogrzeb. Czarno na białym.

MIREČKU =ŠKORPILE BYLO BY OPRAVDU VE TVÉM OSOBNÍM ZÁJMU SI V DOBRÉM TO DÍLE ZOPAKOVAT PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU:-)
NA TO, ŽE JSI OSOBNĚ V ČASECH SVÉHO MLÁDÍ PROŠEL " SÍTEM " VYSOKOŠKOLSKÉ V PARDUBICÍCH JE TO PONĚKUD ŠPATNOU VIZITKOU :-)
A NA TO, ŽE TI JE PADESÁT LET MÁŠ ZNAČNÉ ZPOŽDĚNÍ:-) NEPOCHYBNĚ MÁŠ CO DOHÁNĚT:-)
TAKTO BY TĚ OSOBNĚ STRČIL DO KAPSY KDEJAKÝ ŠKOLÁČEK :-)
TAKŽE ONU BIBLI A UKAZOVÁČEK PONECH MIMO OSOBNÍ AKTIVNÍ ČINNOST A VĚNUJ SE POTŘEBNÉMU ŠKOLNÍMU STUDIU:-) ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE:-)

Czeski pogrzeb. Czarno na białym.

MIREČKU =ŠKORPILE A TO JÁ OSOBNĚ ZE SRDCE RÁD :-)
OPAKOVÁNÍ JEST MATIČKOU ONÉ POTŘEBNÉ MOUDROSTI A TO ZVLÁŠTĚ PRO TAKOVÉ POCHYBNÉ BÝVALÉ KAMARÁDY, JENŽ SE STÁLE OSOBNĚ POHYBUJÍ V MÉ OSOBNÍ BLÍZKOSTI A NEDAJÍ ONOHO POTŘEBNÉHO KLIDU:-) V NÁVAZNOSTI NA BŘEZEN KDY DOTYČNÝ UŽIVATEL PŘIJEL ZEVLOVAT A POKŘIKOVAT:-)
OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE TĚ JEDNOHO PŘÍJEMNÉHO DNE PLNÉHO SLUNCE A OSOBNÍ POHODY NENAJDU NA ČESKOTŘEBOVSKÉM SÍDLIŠTI ZEVLUJÍCÍHO ZA SENÍKEM :-)))

citáty

MIREČKU =ŠKORPILE ŽÁK NENÍ NAD UČITELE ...
A JELIKOŽ PO ONU DOBU 5 LET TVÉ OSOBNÍ ANGAŽOVANOSTI NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV VŠEM ZDEJŠÍM UŽIVATELŮM OSOBNĚ VÍCE, NEŽ -LI OKÁZALE DÁVÁŠ PLNĚ NAJEVO ZA VYDATNÉ POMOCI SVÉHO UKAZOVÁČKU ONU ROLI ONOHO DUCHOVNÍHO " UČITELE " :-) BYLO BY VHODNÉ JÍTI OSOBNÍM PŘÍKLADEM HODNÉHO NÁSLEDOVÁNÍ :-)

citáty

MOUDRÉ TO CITÁTY ... OPAKOVÁNÍ JEST ONOU MATKOU MOUDROSTI ...
TAK SE TOHO " BRATŘE " OSOBNĚ LASKAVĚ DRŽ JAKO EVANGELIA A BUDE SE DAŘIT DOBŘE TOBĚ I LIDEM A TO V KOSTELE I MIMO KOSTEL :-)
POTOM JIŽ NEBUDEŠ TRNEM V OKU MNOHA LIDEM NA TÉTO POŽEHNANÉ ZEMI ...

Czeski pogrzeb. Czarno na białym.

MIREČKU = ŠKORPILE - OSOBNÍ SPOKOJENOST JEST V DOBRÝCH RUKOU :-)
A TO ZVLÁŠTĚ KDY JSI BYL OSOBNĚ SCHOPEN VLASTNÍM ROZUMEM KONEČNĚ POCHOPIT, ŽE NENÍ DOBRÉHO DÍLA MI V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ PODSOUVATI ZA DVEŘE NA HLAVNÍ CHODBĚ ÚPLATEK (LP 2014 ):-) A NEBO V ČESKÉ TŘEBOVÉ PŘI NÁHODNÉM OSOBNÍM SETKÁNÍ NA MNE ZEVLOVAT A POKŘIKOVAT ZE SVÉHO AUTA A TO JEŠTĚ PŘI PLNÉ JÍZDĚ PO HLAVNÍ SILNICI AŽ SE TEHDY LIDÉ OTÁČELI, CO TO POKŘIKUJE ZA DEBILA :-)
A TO NEMLUVĚ O BŘEZN… [Plus]


Czeski pogrzeb. Czarno na białym.

A ZDE JSOU :  :-)
RARÁŠEK :-) V JEDNÉ OSOBĚ A TO NEMÁ ANI ONÉ POTŘEBNÉ TO DUDY NA KTERÉ BY LIDEM PRO OSOBNÍ POTĚŠENÍ V DOBRÉM TO DÍLE ZAHRÁL :-)))

Czeski pogrzeb. Czarno na białym.

MIREČEK =ŠKORPIL PÍSEMNĚ ZAREAGOVAL A PŘITOM OSOBNĚ NEMÁ ANI ONU POTŘEBNOU PÁRU O TOM, CO SE V MÉM ŽIVOTĚ VE DNECH 20.-21.5.LP 2016 STALO:-)
A TO MI ONEN DOTYČNÝ UŽIVATEL DAL NAJEVO, ŽE MÁ O MÉ OSOBĚ POTŘEBNÝ PŘEHLED A DOSTATEK OSOBNÍCH INFORMACÍ A TO I PŘESTO, ŽE JIŽ NĚKOLIK LET BLAHÉ TO PAMĚTI NEBYDLÍM V LA. :-)
A V NÁVAZNOSTI NA TO SI OSOBNĚ TÉŽ DOVOLÍM PŘIDAT TYTO 2 VELICE ZNÁMÉ SMAJLÍKY, JENŽ V PROKAZATELNÉ PRAVDĚ ONOMU UŽIVATELI " KŘESŤANU " A " RYTÍŘI " NĚCO NEPOCHYBNĚ PŘIPOMENOU :-)))Czeski pogrzeb. Czarno na białym.

SNAD SE OSOBNĚ NEURAZIL, ŽE JSEM SI OSOBNĚ DOVOLIL POUŽÍT TÉŽ SVÉHO UKAZOVÁČKU V ONU PRAVOU CHVÍLI A V ČAS :-)
ŘÍKÁ SE TOMU BÝT V PRAVOU CHVÍLI NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ :-)
A TO JSEM OSOBNĚ ZVLÁDL NA VÝBORNOU :-)
PS: BÝVALÝ KAMARÁD SI TOTIŽ MUSÍ ZVYKNOUT NA TO, ŽE SI STÁLE NELZE VLOŽIT NA ONU HLAVU VAVŘÍNOVÝ VĚNEČEK NA ZNAMENÍ OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ, ALE I NA ONU PRAVDU, ŽE NENÍ KAŽDÉHO DNE POSVÍCENÍ :-)
A TO JEST ONEN ŽIVOTNÍ NEDOSTATEK, JEHOŽ NEDOKÁZALI ZDÁRNĚ ODBOURATI ANI RODIČE ,… [Plus]

Czeski pogrzeb. Czarno na białym.

ALE POCHOPIL A VÍCE, NEŽ-LI SI MYSLÍŠ :-)
A OSOBNĚ SE MYLNĚ DOMNÍVAT, ŽE KDYŽ JSI VE SVÉM MLÁDÍ OSOBNĚ PRODĚLAL ONU VYSOKOŠKOLSKOU V PARDUBICÍCH, ŽE POUZE TY MIREČKU =ŠKORPILE MÁŠ ONEN PATENT NA ROZUM A V NÁVAZNOSTI NA TO I ONU PRAVDU:-) TO NENÍ V PRAVDĚ MOUDRÉ :-)
NENÍ NAD TO SI OSOBNĚ VZÍTI ONEN POTŘEBNÝ DEŠTNÍK, ABY NEKAPALO DO NOSU :-)
MOHLA BY S TOHO BÝT POŘÁDNÁ DÁVKA ONÉ RÝMY :-)
A TO NEMLUVĚ O ZNAČNÉ OSOBNÍ SPOTŘEBĚ KAPESNÍČKŮ :-)

Czeski pogrzeb. Czarno na białym.

PAN VILÉM TO POCHOPIL DOBŘE:-)
A TO I BEZ ONOHO BONUSU OD K.K. :-)
AKORÁT POUŽIL ONEN UKAZOVÁČEK VE SPRÁVNÝ SMĚR A TO I BEZ ONOHO KOMPASU A LODIČKY POROSTLÉ MECHEM:-)

Czeski pogrzeb. Czarno na białym.

DOBRÉ TO OSOBNÍ ROZHODNUTÍ :-) ANI SE TOMU NECHCE VĚŘIT :-)
OSOBNĚ TUDÍŽ DOUFÁM, ŽE TATO MOUDROST NEBUDE MÍTI KRÁTKODOBÉHO ÚČINKU :-)
TAKŽE KE TŘETÍ VĚTĚ POUZE TO JEDINÉ :

Indie

MIREČKU= ŠKORPILE OSOBNĚ JSEM ZE SRDCE UPŘÍMNĚ RÁD, ŽE JSI BYL OSOBNĚ SCHOPEN POCHOPIT A TO UŽ JE CO ŘÍCI:-))) ODKAZ NA KRISTOVO DUCHOVNÍ PODOBENSTVÍ O PSECH A SVINÍCH A K VLOŽENÉMU TÉMATU INDIE, JENŽ VLOŽIL BRATR STYLITA SE PO NĚKOLIK DNÍ / VEČERŮ JIŽ OSOBNĚ NENAVRACEL :-)
JEST MOŽNÉ, ŽE NÁŠ MIREČEK = ŠKORPIL TÉHOŽ DNE OSOBNĚ ZAŽÁDAL O POTŘEBNOU RADU DO ŽIVOTA :-)

Indie

VŠEM UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV - PŘÍJEMNÉHO PÁTEČNÍHO DNE ...

Indie

COŽ JEST DLE MÉHO OSOBNÍHO DUCHOVNÍHO PŘESVĚDČENÍ NEPOCHYBNĚ V DANÉM POŘÁDKU ...
TO JEST VŠE ...

Indie

MIREČKU =ŠKORPILE , POKUD SE OSOBNĚ BUDU V DOBRÉM TO DÍLE DRŽET KRISTOVA OSOBNÍHO VAROVÁNÍ O PSECH A SVINÍCH - NEMÁM OSOBNÍHO DŮVODU SE S TEBOU BAVIT O TOM, CO JEST PRO MNE SVATÉ A TO DOSLOVNĚ ...

Krabat Čarodějův učeň 2008

MIREČKU =ŠKORPILE
OSOBNĚ JSI SE PRAVDĚPODOBNĚ VE SVÉ LIDSKÉ ZLOBĚ DOMNÍVAL, ŽE MNE NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV VEŘEJNOU CESTOU ZADUPEŠ DO ONÉ ZEMINY :-)
HLUPÁK ZŮSTANE VŽDY HLUPÁKEM I KDYŽ SE OSOBNĚ VE SVÉ LIDSKÉ, NÁBOŽENSKÉ NAIVITĚ DOMNÍVÁ, ŽE JEST " PUPKEM " SVĚTOVÉHO SYSTÉMU :-)
MIREČKU =ŠKORPILE AŽ OSOBNĚ NAČERPÁŠ ONU POTŘEBNOU RADU, KTERAK NA TOHO UŽIVATELE VILÉMA :-) VE ZDRAVÍ A OSOBNÍ POTŘEBNÉ POHODĚ SE NAVRAŤ :-)

Krabat Čarodějův učeň 2008

OSOBNĚ BYCH K TOMU, CO JSEM SEPSAL PÍSEMNĚ DOPLNIL, ŽE KE SPÁSE LIDSKÉ DUŠE NENÍ V PRAVDĚ ZAPOTŘEBÍ ŘÍMSKÉHO KATOLICISMU / CÍRKVE, ALE SKRZE MILOSRDENSTVÍ BOHA SVATÉHO JEHOŽ KRISTUS OSLOVUJE : " MŮJ OTČE ... "
OHLEDNĚ ZPOVĚDNICE - KRISTUS TÉŽ HOVOŘÍ O TOM, ŽE NIKDO NEPŘICHÁZÍ K OTCI, NEŽ-LI SKRZE NĚHO ...
PROTOŽ V PRAVDĚ NEMÁM OSOBNÍHO ZÁJMU VYHLEDÁVATI ZPOVĚDNÍHO KNĚZE ...
MIREČKU = ŠKORPILE - OSOBNĚ JSI MI PROKÁZAL VELICE DOBROU SLUŽBU KE SVĚDECTVÍ :-)
OSOBNÍ DOTAZ ... TA TVOJE … [Plus]

Krabat Čarodějův učeň 2008

MIREČKU = ŠKORPILE
OSOBNĚ JSEM TOMU ZE SRDCE UPŘÍMNĚ RÁD, ŽE JSI ONU PÍSEMNOST MNOU PŘED LETY SEPSANOU A POTÉ V DOBRÉM TO DÍLE VLOŽENOU ...
LIDSKÁ ZLOBA JEST V PRAVDĚ ŠPATNÝM RÁDCEM A HORKÁ HLAVA NENADĚLÁ VŽDY VÍCE ŠKODY, NEŽ -LI UŽITKU :-)
PANE ŠKORPILE, OSOBNĚ JSI MI NAOPAK PROKÁZAL VELICE DOBROU SLUŽBU A TO BOHU I LIDEM:-)
JSI MNOHEM VĚTŠÍM HLUPÁKEM, NEŽ -LI JSEM SE OSOBNĚ DOMNÍVAL :-)

Krabat Čarodějův učeň 2008

PANE ŠKORPILE
VZPOMÍNKA NA ONU INDII MNE OSOBNĚ VELICE POTĚŠILA :-) OSOBNĚ MNE TO DUCHOVNĚ POVZBUDILO A TAKTÉŽ POSÍLILO V MÉ AKTIVNÍ ČINNOSTI ...
MIREČKU = ŠKORPILE, KTERAK TEBE V PRAVDĚ OSOBNĚ NEDÁVNO OZNAČIL NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV BRATR HEBEL - UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ ZA ONU DUCHOVNÍ PODPORU ...

Krabat Čarodějův učeň 2008

A JEŠTĚ NĚCO :-)
SLOVA O ONÉ FOTOGRAFII PŘÍŠTĚ ŠETŘIT:-)
NENÍ TOMU TAK DÁVNO, CO JSI OSOBNĚ VLOŽIL SVOJI FOTOGRAFII S KLÁVESNICÍ :-)
UPŘÍMNĚ ŘEČENO, NIC HEZKÉHO :-) NAOPAK ...
TAKŽE PŘÍŠTĚ ŠETŘIT SLOVY:-) KDO ŠETŘÍ, MÁ ZA TŘI:-)

Krabat Čarodějův učeň 2008

MIREČKU, NÁVŠTĚVNÍ KNIHA V LA. LEŽÍ MIMO TVOU OSOBNÍ AKTIVNÍ ČINNOST :-)
POSLEDNÍ TEBOU VLOŽENÝ KOMENTÁŘ NA DOMÁCÍM " KLUZIŠTI ", SVĚTE DIV SE :-) 15.11. 2015 ( 21: 39 ):-)
NENÍ DOBRÉHO DÍLA OSOBNĚ ZAOSTÁVAT:-) NAPRAV TO:-)
NEBO, ŽE BY TĚ TÉŽ PROKOUKLI JAKO NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV :-)))
HLAVNĚ ŽÁDNÉ BUBUBU, ŽE OSOBNĚ ZA MNOU PŘIJEDEŠ ZEVLOVAT A HULÁKAT Z AUTA A TO DOKONCE PŘI JÍZDĚ V TERÉNU :-))) ŘÍZENÍ VOLANTU NADE VŠE:-)

Krabat Čarodějův učeň 2008

MIREČKU NEBYLO BY VHODNÉ JIŽ ONU " MASKU " KŘESŤANSTVÍ ODLOŽIT :-)
VE VŠÍ SLUŠNOSTI :-) PO ONU DOBU 5 LET TVÉ OSOBNÍ REPREZENTACE NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV ZA VYDATNÉ OSOBNÍ POMOCI MNOHA " PŘEVLEKŮ " A ODCHODŮ " DVEŘMI " A NÁVRATECH " OKNEM " ZA SLOŽENÍ " RYTÍŘSKÝCH " SLIBŮ O TVÉ OSOBNÍ NEPŘÍTOMNOSTI A TÉŽ V NÁVAZNOSTI NA TVÉ " KŘESŤANSKÉ " CHOVÁNÍ A " ZBOŽNÉ " PROSLOVY / UKAZOVÁČKU - TÉ " MASKY " JIŽ NENÍ SNAD ZAPOTŘEBÍ :-)
NENÍ NAD POZNÁNÍ BLIŽNÍHO SVÉHO :-)

Krabat Čarodějův učeň 2008

KRÁSNÝ DEN ... BOŽÍ DEN ...
MIREČKU A TO JE V PRAVDĚ ONA POTŘEBNÁ OSOBNÍ INSPIRACE PRO TEBE ...
POKUD SE ONO DOBRÉ TO DÍLO ZDÁRNĚ NAPLNÍ A TO KE SPOKOJENOSTI TVÉ NEPOKOJNÉ LIDSKÉ DUŠE, NEBUDE JIŽ ZAPOTŘEBÍ ONA NAPROSTO ZBYTEČNĚ VYHLÁŠENÁ OSOBNÍ POHOTOVOST TVÉHO UKAZOVÁČKU :-)
TÉŽ SE OSOBNĚ SNAŽÍM POCHOPIT TVOU OSOBNÍ AKTIVITU ZDE NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV - NEBOŤ LA. KNIHA NÁVŠTĚV SI PROCHÁZÍ JISTOU, DELŠÍ ODMLKOU, ALE NENÍ DOBRÉHO DÍLA SI TO ZDE NA GLORIA.TV OSOBNĚ ZA KAŽDOU CENU VYNAHRAZOVAT :-)

Krabat Čarodějův učeň 2008

MIREČKU NENÍ NAD TO SI JÍTI OSOBNĚ STĚŽOVAT NA TVÉ OSOBNÍ OPONENTY :-)
OSOBNÍCH PŘÁTEL TVÉHO TYPU MÁŠ NEPOCHYBNĚ NADBYTEK A TO JAK V ŘÍMSKO - KATOLICKÉ OBCI V LA., TAK NEPOCHYBNĚ VE TVÉM OSOBNÍM, SOUČASNÉM ZAMĚSTNÁNÍ :-)

Krabat Čarodějův učeň 2008

A JEŠTĚ NĚCO :-)
ONU OSOBNĚ DOPORUČENOU ( TÉŽ OPAKOVANĚ ) KNIHU BY BYLO BYLO VHODNÉ VE TVÉM OSOBNÍM ZÁJMU SI POZORNĚ PŘEČÍST NĚKOLIKRÁTE PO SOBĚ ...
NE POUZE MEZI ŘÁDKY :-)))
ABY BYLA MOŽNOST POTŘEBNÉ DUCHOVNÍ PRAXE VE SVĚTĚ A NE POUZE VE ZBOŽNÉM SLOVÍČKAŘENÍ :-)

Krabat Čarodějův učeň 2008

MIREČKU COPAK ATEISTÉ A VĚDOMÍ NIČITELÉ VÍRY :-)
ALE JEST PONĚKUD PODIVNÉ, ŽE TY AČ " KŘESŤAN " JSI NA WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV V PODOBĚ MIROSE A TÉŽ MONKA PŘED LETY VKLÁDAL VIDEA S POHANSKOU TÉMATIKOU, JENŽ S KŘESŤANSTVÍM NEMĚLA CO SPOLEČNÉ :-)
MIREČKU TEBE OSOBNĚ JIŽ DÁVNO TOTIŽ BERU POUZE SE ZRNKEM POTŘEBNÉHO HUMORU :-)

Krabat Čarodějův učeň 2008

MIREČKU OD TEBE TO SEDNE JAKOŽTO TA MUŠKA NA LEP:-)
TA OSOBNÍ KRITIKA MI OD TEBE TOTIŽ NESEDNE :-)
ONEN UKAZOVÁČEK OPĚT V POHOTOVOSTI :-)
DOBROU TO RADU OD BÝVALÉHO PŘÍTELE : NENÍ NAD TO OSOBNĚ ZAPOČÍT U SEBE A POHLÉDNOUT DO " ZRCADLA "
A NAVÍC ZDE MÁME KRISTOVO PODOBENSTVÍ O TRÁMU V OKU ...

Tridentský koncil, 7 zasedání, kánon 13

BRATŘE HEBELI SRDEČNĚ ZDRAVÍM ...
OSOBNĚ SE DOMNÍVÁM, ŽE BY BYLO VHODNÉ, ABYCHOM UŽIVATELE MIREČKA TROCHA ŠETŘILI :-)
HISTORIE BY SE PRAVDĚPODOBNĚ TOTIŽ MOHLA VÍCE MÉNĚ ZNOVU OPAKOVAT A TO V NÁVAZNOSTI NA PŘEDCHOZÍ ODCHODY DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ZA VYDATNÉHO DOJEMNÉHO SLOVÍČKAŘENÍ NA ROZLOUČENOU A SE ŽÁDOSTÍ O NÁSLEDNÉ ODMAZÁNÍ A ZRUŠENÍ OSOBNÍ REGISTRACE:-)
VE VŠÍ SLUŠNOSTI A KDO ZE ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ GLORIA.TV POTÉ ZA JISTÉ ČASOVÉ … [Plus]

Tridentský koncil, 7 zasedání, kánon 13

MIREČKU, ŽÁDNÉ PAVLAČOVÉ DRBNY :-)
ZDE SE TOTIŽ PROKAZATELNĚ JEDNÁ O ONU DOLOŽENOU PRAVDU, PRAVDU, JENŽ SE TOBĚ STALA TRNEM V OKU A TÉŽ NEPOCHYBNĚ ZAPÁCHÁ PO VĚTŠINU TVÉHO " KŘESŤANSKÉHO " ŽIVOTA, ZALOŽENÉHO VE SLOVÍČKAŘENÍ A ZABOŘENÝM UKAZOVÁČKEM V HRUDI TVÝCH OSOBNÍCH OPONENTŮ ...

Tridentský koncil, 7 zasedání, kánon 13

MIREČKU ZDE SE ALE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZDALEKA NEJEDNÁ O ONU SMĚŠNOST A IRELEVANTNOST, KTERAK JSI NAPSAL :-)
NAOPAK, ČASTÉ OPAKOVÁNÍ JEST ONOU MATIČKOU MOUDROSTI, ZVLÁŠTĚ PRO " VĚŘÍCÍHO ", JENŽ SE SNAŽÍ POUČOVAT A KÁZAT S PŘIPRAVENÝM UKAZOVÁČKEM OSAZENSTVU GLORIA.TV ONU KŘESŤANSKOU MORÁLKU ZA VYDATNÉ POMOCI SVÉHO SLOVNÍČKU:-) A PŘITOM ONEN " VĚŘÍCÍ " OSOBNĚ PONĚKUD VÍCE MÉNĚ " POKULHÁVÁ " A TO AŤ S " HOLÍ " NEBO BEZ " HOLE " :-)

Tridentský koncil, 7 zasedání, kánon 13

A JEDEN Z TĚCHTO LIDÍ PO ONU DOBU 5 LET BLAHÉ TO PAMĚTI NEUSTÁLE ODCHÁZÍ A PŘICHÁZÍ " ZAVŘENÝMI DVEŘMI I OKNEM " :-) A TO I SVĚTE DIV SE :-) PŘES NEUSTÁLE OPAKOVANĚ VKLÁDANÉ OSOBNÍ SLIBY, ŽE HO ZDE JIŽ NEUVIDÍME DISKUTOVATI :-)
INU JE TO TAJEMSTVÍ 13. KOMNATY :-)

Tridentský koncil, 7 zasedání, kánon 13

ALE MIREČKU :-) TLACHY ZAJISTÉ NE, ALE ONU PRAVDU ANO :-)
OSOBNĚ BYCH ŘEKL, ŽE JSEM NEBYL AŽ TAK DALECE OD POTŘEBNÉ PRAVDY :-)
MÉ OSOBNÍ PŘESVĚDČENÍ, ŽE BY TOHO NEBYL ANI KRISTUS UŠETŘEN MÁ TOTIŽ SVÉ OPODSTATNĚNÍ ...
NA TO TĚ " KŘESŤANE " / " BRATŘE " ZNÁM PŘES INTERNET VÍCE, NEŽ -LI DOKONALE A Z WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV PO ONU DOBU 5 LET BLAHÉ TO PAMĚTI ANI NEMLUVĚ :-)

Tridentský koncil, 7 zasedání, kánon 13

TAK TO ZKUSÍME TROCHA JINAK :-)
ZKUSME SI NÁZORNĚ PŘEDSTAVIT ONU SITUACI VE KTERÉ BY SE USKUTEČNIL DUCHOVNÍ ROZHOVOR MEZI JEŽÍŠEM A UŽIVATELEM MIREČKEM ...
ONEN ROZHOVOR BY POTÉ DOSPĚL K ONOMU DUCHOVNÍMU BODU VE KTERÉM BY KRISTUS OSOBNĚ TÉŽ POUKAZOVAL NA ONU NUTNOST PROMĚNIT ONA SLOVA DO ŽIVOTNÍ KŘESŤANSKÉ PRAXE A JEJÍHO DUCHOVNÍHO NAPLNĚNÍ VE SKUTCÍCH ...
OTÁZKOU JEST, ZDA -LI BY BYL KRISTUS PO SVÉM NÁSLEDNÉM OSOBNÍM ODMÍTNUTÍ, KTERAK SE TO STALO I MĚ POTÉ UŽIVATELEM MIREČKEM … [Plus]


Tridentský koncil, 7 zasedání, kánon 13

MIREČKU A CO ONA SLOVA PROMĚNIT DO CELOŽIVOTNÍ KŘESŤANSKÉ PRAXE V TOMTO SVĚTOVÉM SYSTÉMU :-)
OSOBNĚ JSI TO NAPSAL HEZKY:-), ALE KŘESŤANSTVÍ NENÍ O CELOŽIVOTNÍM SLOVÍČKAŘENÍ, ALE V PRAVDĚ TOTIŽ ZCELA O NĚČEM JINÉM JINÉM ...Co jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením

TOŽ MĚJME SE RÁDI VE SPOLEK :-)
OSOBNĚ JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE BY Z NÁS MĚL KRISTUS UPŘÍMNOU RADOST ...
NENÍ DOBRÉHO DÍLA NA SEBE NEGATIVNĚ POŠILHÁVATI :-)
NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV TVOŘÍME JEDNU VELKOU RODINU:-)
A OSOBNĚ ZDE NALÉZÁM SVŮJ DRUHÝ TO DOMOV:-) OSOBNĚ SI TAKTÉŽ MYSLÍM, ŽE KDYBY ZDE MIREK NEBYL OSOBNĚ PŘÍTOMEN, CHYBĚL BY MI :-) TROCHA SE ZDE ZAJISKŘÍ, HROMY, BLESKY, ALE POTÉ OPĚT ONA POTŘEBNÁ MODRÁ OBLOHA BEZ MRÁČKU, SLUNCE ... NENÍ TO VLASTNĚ BEZVA :-)