Language Contact

rema48

rema48

Co je vlastně dogma?

Není nečinný, stále útočí!! Tříbení se děje na více úrovních. Satanovi je dovoleno z míry boží nás zkoušet. Satan se projevuje a bude projevovat dokud naše srdce nebude čisté...je to proces! Bůh je však Ten, Kdo má ty míry pod kontrolou! Nenechá nás jen tak vydané, ale podporuje i začátečníka...a ten srdce čisté nemá ani usazenou víru!
Tak nějak to chápu, ale bylo by to na obsáhlejší popis.

rema48

Soulad dogmat s Písmem I. - Očistec

cit. žito...Neděláte nic proto, abyste byli učedníky.
1)Co je rozpoznavacím znamením..že nedělám či dělám něco pro své učednictví?
2) jelikož při vší touze i snaze se mi nedaří rozloučit se se všim co mám (habitus)....mohl byste mi dát radu jak? aby se u mne tato evangelní výzva a vůle stala realitou?
Díky za odpovědi!!
[More]


rema48

cit. vilém JE DŮLEŽITÉ SI VE SVÉM SRDCI UVĚDOMIT ZDA -LI JE OBRANA ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVE OPODSTATNĚNOU ZÁLEŽITOSTÍ...
(jednou i Vy se budete konfrontovat se samotným Pánem a Jeho myšlením, Láskou..)
Z mého celobytostního zaměření říkám.. VŽDYCKY A VYTRVALE MILOVAT, PRÁVĚ Z VŮLE BOŽÍ, NEVĚSTU TOLIK NENÁVIDĚNOU, NEPOCHOPENOU...
Nebudeme nikomu upírat degradující názory na Pánovu vůli..nejsme muslimští stihači každého, kdo se dotkne Mohameda...víme, že Pán zná ze svého vlastního života, co … [More]