Language Contact

pařez

Vojna proti Európe

@ludekr2
adekvátní kroky proti migraci:
- konfiskace prostředků, kterými disponují pašeráci lidí - pohyby lodí je možno monitorovat z družic, letecky - za 2. světové války dokázali Britové s Američany díky zdokonaleným radarům zlikvidovat německou ponorkovou flotilu - a to se ty ponorky vynořovaly ke konci války nad hladinu v noci jen šnorchlem, aby dobily baterky - našli je. A kde je tato technika dnes oproti tehdejší době. Čili - najít takovou loď není absolutně žádný problém - pak ji buď … [More]Medžugorje je diabolská záležitosť! Tvrdí exorcista Biskup Gemma, ktorý je nadriadený Gabrielovi …

@snakee
Já si nemyslím, že by modlitby a půst v Medžugorje byly v rozporu s tradicí Církve - naopak "církevní průměr" je s touto tradicí v rozporu.
Ale já si myslím, že problém je jiného rázu - to, proč tradiční katolíci neuznávají novodobá zjevení tkví podle mně v tom, že se tato zjevení nijak nezmiňují o tom, co je považováno za důležité a klíčové - zachování tradičního ritu mše svaté.
Opravte mne, pokud se mýlím.


Vojna proti Európe

Jediné, co můžete napadnout jako nedoložené, je, že lodě vozící migranty do Evropy pluly pod USA vlajkou.
Jinak všechno, co ta hlasatelka říká (dle titulků), je pravda - zničení Lybie a rozvrat řady afrických zemí vyvolal migrační krizi. Že převoz migrantů je velký byznys. A že v tom má prstíky USA? Kdyby chtěli, tak to zastaví raz dva. Ale že chtějí (USA), aby migranti zaplavili a rozložili Evropu, tak nedovolí evropským politikům podniknout adekvátní kroky.

Medžugorje je diabolská záležitosť! Tvrdí exorcista Biskup Gemma, ktorý je nadriadený Gabrielovi …

ad) "vedoucí poštovního úřadu"...
Typický případ vulgarizace, jakých se od Bergoglieho dočkáme jěště nepočítaně.
ad) "srovnávačka"
Pokud někdo prezentuje vyhraněný negativní názor, pak se srovnání nevyhne.
Nevím, o čem je vlastní článek - asi o tom, že vizionářům nebo obyvatelům Medžugorje jsou předkládány zištné úmysly - viz. "ide o velké prachy". Člověk dokáže věci použít, využít i zneužít - viz. Jidáš. Já jen upozorňuji na aspekt, který zřejmě hodnotitel Medžugorje nebere v potaz.Medžugorje je diabolská záležitosť! Tvrdí exorcista Biskup Gemma, ktorý je nadriadený Gabrielovi …

Kristus dává návod k boji proti zlým duchům:
"Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem." (Mt 17.21)
.
Ten, kdo tvrdí, že Medžugorje je dílem ďábla, by měl být schopen ukázat jiné místo či hnutí, které více než Medžugorje lidem připomíná modlitbu a půst.
Myslím, že takové místo nebo hnutí neexistuje. Je absurdní představa, že ďábel povede věřící k modlitbě a postu, když už dosáhl toho, aby na tyto prostředky boje proti němu zapomněli.

Kážu. V depresi chválit Boha a Bůh naši víru odmění i zázrakem

@henta
"...Je v tom pořádná pýcha, když si jako katolíci myslíme,že jedině naše víra vede ke spáse, proto také došlo , totálnímu kolapsu ŘKC ,který ještě většina nechápe..."
.
Ale ono je to opravdu tak, že jedině víra Všeobecné církve vede ke spáse - pokud je co správného a pravdivého v odloučených církvích a křesťanských společnostech, pak je to díky tomu, že se to u nich zachovalo i po jejich odloučení od Všeobecné církve. A to, co si přidali navíc, ke spáse není vyžadováno. Je chybou, pokud … [More]

Gratulace a sláva lidu a vládě Holandska!!!

Citace z odkazovaného článku:
"...Jejich cílem je změnit evropskou populaci a evropskou kulturu, zničit naše dědictví, naši kulturu a naše životy..."
.
Není to nesmysl - naopak - žádné jiné vysvětlení nedává smysl. A otevřeně to říká i V.V. Pjakin.

Sv. Januárius oznámil, že smrtelné tresty v Neapoli a EU ještě nezačnou

Bohu díky!
@niedopytalski
Těžko hodnotit - nicméně:
- ke 30. 4. 2016 má platit na Donbase nový klid zbraní (tj. od 1.5.)
www.lidovky.cz/…/zpravy-svet.aspx - co se týče data 16. 6. 2014, tak v tomto období se "rozjížděla" ukrajinská "ATO" - snaha vojensky potlačit odpor obyvatel jihovýchodu Ukrajiny proti pučistům v Kyjevě - okolo 12. 6. záměr Kyjeva uzavřít hranici s Ruskem, pak dali opolčencům ultimátum k opuštění Ukrajiny a od 18. - 20. 6. nabývají na síle vojenské střety...Co jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením

K tématu příspěvku - bylo by žádoucí vyjasnit si terminologii - význam termínu "znesvětit" je jiný, než jak jej chápe Petra B. Nevím, jak jej přesně chápe ona (snad jako směřování k svázanosti či posednutí), ale v obvyklém významu znamená znesvěcení buď mimořádný projev neúcty (např. znesvětit hrob, kostel) v tom světském významu, nebo v tom křesťanském pohledu je to jednání, které ruší "zasvěcení" - určitá věc, prostor nebo člověk byl odevzdán (vyhrazen) do služby Bohu,tj. "zasvěcen", … [More]o. Juraj Vittek Moralizování a napomínání hříšníků

Dlouhé, ale stojí za přečtení:
Kázání sv. Leonarda z Porto Mauricio - Malý počet spasených
dielnasj.blogspot.cz/…/normal-0-21-fal…
"Sú dve nepopierateľné pravdy. Boh chce spasiť každého a všetci potrebujú Božiu milosť. Ak dokážem, že Boh chce spasiť každého a za týmto účelom dá každému toľko milosti a ostatných nevyhnutných prostriedkov, koľko je na to treba, budete musieť uznať, že každý zatratený musí len svojej vlastnej zlobe ďakovať za svoje nešťastie. “Tvoje zatratenie prichádza od teba, … [More]

Podřizujte se vyšší moci

@Beno
To, k čemu zde dochází, je proces legalizace a "zrovnoprávnění" homosvazků - a to poměrně rafinovaným způsobem: zastánci sodomizace společnosti si Frankieho slova vysvětlí ve smyslu "je to dovoleno", zastánci "papeže" zase mohou tvrdit "ale vždyť ve skutečnosti zůstal pravověrný".
Proč je symbolem Satana (lhář) had? - protože hadi mají rozdělený (rozeklaný) jazyk - symbol řeči dvojího smyslu.
Pokud vrcholný představitel Církve vydá dokument, který v tak závažné věci umožňuje rozdílný výklad, mělo by být zřejmé, jakým duchem je veden...


KAUZA : " Bratstvo sv. Pia X.“

Myslím, Beno, že cituješ správné místo z Písma. Jen na doplnění:
Gal. 5 kap. 14-25
"14. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
15. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.
16. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. 17. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte …
[More]


Pastorace znovusezdaných

@acer
Společenské změny, které popisujete (totalitní režimy a světové války) nastaly v důsledku spiknutí globálních elit - popřemýšlejte, proč západ obětoval jak Československo, tak Polsko Hitlerovi atd...) Součástí stejného spiknutí je také útok na společenskou a osobní morálku - rozvrat rodin a společností (viz i dnešní imigranstký příliv).
Nemůže se léčit nemoc tím, co ji vyvolalo - chcete-li zachránit rodiny a dát společnosti pozitivní perspektivu, musíte se vzepřít tomu, co tuto krizi vyvolalo.
Tedy držet se tradiční (a tím i "tridentské") morálky.

Pápež František

Ještě co je podstatné u té definice - papež se zde odvolává na autoritu, kterou má od Krista, který ji předal apoštolům, a je to výslovně prohlášeno za závazné pod postihem exkomunikace (odpad od víry). V dokumentech DVK nic takového nenajdeš...

Pápež František

@Hoki
Tady si stáhni konstituci Munificentissimus Deus (o pozdvižení Bohorodičky Panny Marie s tělem i duší do nebeské slávy)
cchma.cz/dokumenty.php
A projdi si ji.
Nejprve je jakýsi úvod, pak rozsáhlé zdůvvodnění, nakonec samotná definice - je to pdf coby obrázek, tak omluv chyby při přepisu: "44. (1974) Proto tedy poté... ...autoritou našeho Pána Ježíše Krista, svatých apoštolů Petra a Pavla i naší autoritou vyhlašujeme, prohlašujeme a definujeme jako Bohem zjevené dogma, že Neposkvrněná … [More]

Pápež František

@menhir
Pokud to, že "Židé jsou starší bratři" (křesťanů) není prohlášeno za závaznou a Bohem zjevenou pravdu, lze o této věci diskutovat, ale nelze toho, kdo o tom není přesvědčen, prohlašovat za nekatolíka. To bychom se stavěli nad koncil nebo papeže.

Pápež František

@Filofej
"...Podmienkou úplného ukončenia tejto exkomunikácie je plné prijatie učenia DVK bez výnimky.A to aj dekrétu.o ekumenizme.Niet kam uhnúť..."
Je pikantní, že zatímco "koncilní otcové DVK" považovali DVK za pastorační a nikoli věroučný, jejich následovníci z něj dělají zpětně koncil věroučný. A to dokonce do té míry, že neomylnými se stávají celé dokumenty, namísto dřívější praxe, kdy v dogmatickém dokumentu byla neomylnou pouze vlastní definice, která byla za závaznou výslovně prohlášena.
To byly zlaté časy...

„Evropané nechtěli křesťanství, tak mají Alláha!“ Polská aktivistka odhodila politickou korektnost …

@Monika G
"...Já jsem se vždycky snažila vidět každého v tom lepším světle..."
Upřímně řečeno - u Hokiho máte větší šanci objevit ty světlejší stránky osobnosti, než u leckterého zdejšího diskutujícího. A to, kvůli čemu jsem proti Hokimu "vylezl z díry" je jen slabým odvarem oproti přívalu hnusu a špíny, kterým ho zahrnovali někteří diskutující - mezi jinými i ten, co ho neustále oslovuje "MIREČKU". Na tomto fóru bohužel nefungují obvyklé "ozdravné mechanismy", takže se to řeší "svépomocí". Výsledky této "léčby" jsou ale často horší, než nemoc sama.

Nebeské ptactvo

Myslím Viléme, že už by ses také mohl oprostit od snah vyřídit si účty se svým známým - on to opravdu není pro nikoho příjemný pohled vidět, jak chlap takhle píše.

„Evropané nechtěli křesťanství, tak mají Alláha!“ Polská aktivistka odhodila politickou korektnost …

Takže polopatisticky - pokud někdo na druhého místo věcného argumentu použije citové vydírání nebo ponižování (" Jsi depresivní a ustrašený? Sdílíš zmatek a zbabělost? Šíříš poraženost a prohry? Kolik máš síly ve slovech a v činech? ") tak je to diskuzní podpásovka - a pojmenovat to není žádný úhybný manévr v argumentaci.


„Evropané nechtěli křesťanství, tak mají Alláha!“ Polská aktivistka odhodila politickou korektnost …

@Hoki
Logický by měl být především úsudek, dojmy logické být nemusí - ty spíš vycházejí z toho, jak na nás určitá situace bezprostředně působí. Ale pokud chceš něco logického, tak pokud na věcné komentáře otce Libora reaguješ nařčeními z depresivity, ustrašenosti, poraženosti a nedostatku já nevím čeho všeho, a přitom neuvádíš jediný věcný argument, tak z toho plyne, že
1) buď jsi proti otci Liborovi zaujatý, a snažíš se mu co nejvíc znechutit zdejší působení
2) vadí ti to, co napsal, třebaže … [More]


Pastorace znovusezdaných

Proč píšeš "Nebráním ti"??? Bránit by mi mohl ten, kdo vložil příspěvek, a to ty nejsi. Chceš tím snad říci, že mě nebudeš trolit jako otce Libora?
Dochází ti, podle jakého schématu se chováš? Jako cenzor?

Ježiš Kristus varovanie

@Anton Selecký
"...Pre tých, ktorí boli "fascinovaný" Mary od BM: Viete, stačí o,5 percent bludu, aby bol ten "vizionár" falošný..."
V podstatě souhlas s pravidlem rozpoznání falešného vizionáře podle přítomnosti bludu v jeho sděleních. Pouze bych prosil o specifikaci bludů u MBM. Děkuji.


Chápete, co jsem vám udělal?

Nevím, Hebeli, zda každý z nás nechápe pod slovy "existence/neexistence alternativy" něco jiného. Zkusím to říct "podle tebe": Protože Kristus sestoupil do světa ovládaného ďáblem (protože mnozí lidé se jím nechají ovládat), nemohlo jeho působení mezi lidmi dopadnout jinak, než jeho ukřižováním (tj. reálně neexistovala jiná možnost).
Nedá se ale říci, že pro jednotlivé aktéry velkopátečního dramatu neexistovala jiná alternativa k tomu, co udělali - Jidáš nemusel zradit, a když už zradil, mohl … [More]