AMB I
AMB I

Sen Proroczy Szymona” z Satoczna z 30 lipca 2010 roku

(z Ew. św. Marka 15,33)
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.
(z Ew. św. Mateusza 27,45-46)
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątejwww.biblia.poznan.pl/PS/47_MT__/027P.HTM. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?»www.biblia.poznan.pl/PS/47_MT__/027P.HTM, to znaczy Boże mój, …More
(z Ew. św. Marka 15,33)
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.
(z Ew. św. Mateusza 27,45-46)
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątejwww.biblia.poznan.pl/PS/47_MT__/027P.HTM. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?»www.biblia.poznan.pl/PS/47_MT__/027P.HTM, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

(z Ew. św. Łukasza 23,44-46)
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiłowww.biblia.poznan.pl/PS/49_LK__/023P.HTM i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojegowww.biblia.poznan.pl/PS/49_LK__/023P.HTM. Po tych słowach wyzionął ducha.

(z Ew. św. Jana 19, 13-42; 20, 1-31; 21,1- 12)
Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotoswww.biblia.poznan.pl/PS/50_J___/019P.HTM, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstejwww.biblia.poznan.pl/PS/50_J___/019P.HTM. I rzekł do Żydów: «Oto król wasz!» www.biblia.poznan.pl/PS/50_J___/019P.HTMA oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy króla». Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. … … …

Dzielę się swoim snem o Krzyżu z nocy z 14/15.11.2001 roku:
Widzę piękny, czysty firmament nieba. Na zachodzie, duży złoty Krzyż, a dookoła dużo maleńkich krzyżyków. Duży Krzyż, miał wyraźne belki, a te małe krzyżyki to zaledwie poprzecinane kreski, ale mające złote światło.
Przeniosłam wzrok na drugą stronę i zobaczyłam miasto z wieżą kościoła, umieszczone na niebie jak pocztówka, które samo przesuwało się na wschód.