Andrej"
Andrej"

Nebezpečná sekta alebo kresťanské spoločenstvo Milosť

Vypracovaný znalecký posudok na činnosť Kresťanských spoločenstiev Mgr. Františkom Fojtíkom
(znalec v oblasti religionistiky, ekleziológie, siekt a nových náboženských hnutí):
www.milost.sk/…/odbornik-posudi…

Wikipédia o Kresťanskom spoločenstve Milosť:
sk.wikipedia.org/wiki/Kresťanské_spol…