Jazyk
2 2 159

Žalm 86

1Modlitba. Od Davida. Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, vždyť jsem ubohý a chudý. 2Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. 3Ty jsi můj Bůh, smiluj…
Napsat komentář
Beno
Přemýšlejte. Kdo jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání? Kdo jsou ti, kteří se drží Ježíšova učení? (hlásí se k Ježíšovu svědectví)
Beno
Přítel 13.12.2017 19:13:42 Veda už vie prečo má byť muž panic a žena panna pred sobášom ... Jsem přesvědčen, že církev je dávno na poušti. Nemá … Více

Jakým úkolem pověřil Pán své učedníky?

Odpověď nalezneme v Písmu svatém: 19Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Mt 28. kap.
Napsat komentář
Beno
Jak koho. Zástup nemá oči k vidění, proto Ježíš k zástupu promlouval pouze v podobenstvích. Zástup nezná tajemství slova.
Přítel
Proč si toho dříve nikdo nevšiml? Bije to do očí.
9 248

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra

Drazí bratři a sestry, dobrý den! Začínáme dnes nový cyklus katechezí, který se zaměří na „srdce“ církve, jímž je eucharistie. Pro nás křesťany je zásadní dobře rozumět hodnotě a významu mše svaté…
Napsat komentář
Beno
Vidím, že jste se ze svých chyb nepoučili a stále umanutě útočíte na Kristova náměstka. Když už jsem vám ukázal, že papež František skutečně citova… Více
miňocraft
zaba už ani nekvakol. A pritom dostal odpoveď priamo od sv.Pavla.

O dialogu s mystériem Kristova kříže

2 stránky
Kázání Svatého otce Františka
Napsat komentář
Segal
Hento tobě to samé co pro Hokiho. 🚰
henta
Vytrhni z dlaně chlup,když tam není. Beno Doplňuji, z papeže Františka, neuděláme křesťana. /neměla jsem kdy to více rozvést/

Vlakové hliadky ĽS Naše Slovensko prinášajú výsledky

09:17
Výsledky úspěšných vlakových hlídek
henta
"HEJ SLOVENSKO NAŠE DOSIAL TVRDO SPALO...." p.s. Co bránilo tomu aby Biskupská konf. Sk. /jako jedna z nejbohatších organizací Slovenska/ vyslal… Více
Beno
Podle mne takové tvrzení, které zaznělo od moschekauflandera, že zpráva o napadení kněze je ruskou propagandou, pochází tak trochu z říše fant… Více
25 4 250

Jákobův pramen

1 383 × 848
1Jakmile se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan2-ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci -3opustil Judsko a odešel zase do Galileje.4Musel projít … Více
Napsat komentář
henta
Moc pěkně si to napsal Beno. Vyvarujme se toho, abychom snižovali Slovo Boží svými ´´uhly pohledu jako váš papež který ruší nezcizoložíš..... už to … Více
Beno
Příteli, děkuji za inspirativní komentáře. 25Žena mu řekla: »Vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus Pomazaný. Ten, až přijde, oznámí nám všechno.… Více
14 4 500

Loď bláznů

1 540 × 2 874
Alegorický obraz Hieronyma Bosche.
Napsat komentář
henta
To není pocta ,kdysi ses mě ptal, jestli se za tebe modlím, řekla jsem že za tebe ne,ale za Ostrika. Ale ,že budu tak jsem přidala
Beno
To si nezasloužím, takovou poctu :)))
Napsat komentář
moschekauflander
Beno, nie som tu stále, nie som adminom ani plateným trollom z Kremľa, preto pochop, že môj súkromný čas je limitovaný. Aká bola otázka?
Beno
moschekauflander tehdy neodpověděl, ale dnes už vím, že přišel ve zlém :( Více
28 2 874

Nevěřte všemu, co se na internetu píše

4 stránky
Proti křivému obvinění
Napsat komentář
Beno
Pozor na všechny, kteří vnášejí pochybnosti, nejistotu. Pozor na ty, jejichž atributy jsou vlci, černé kočky, špinavé ruce a netopýři. Pozor na Více
Beno
ľubica nyní tomislav: Modlím se za ukončení tohoto internetového terorismu. ---------------------- mike: to ako keď sa fakty zverejnia na Internete… Více
22 3 261

Jsem uprostřed...

Strana
Tak je to správné
Napsat komentář
Beno
Pohlédněte na obrázky nahoře. Ježíš je uprostřed nás. Ne mimo nás, jak našeptává Odpůrce. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho … Více
Beno
Protože se nemůžeme vrátit do doby, kdy pohanští římští patriciové ještě neovládali církev, musíme se porovnat s tím, jak to je. Satan sice dostal … Více
5 254

Obecná škola stačí...

591 × 308
Pro ilustraci, jak to chodí ve světě.
Napsat komentář
Beno
Ví tady vůbec někdo, co byla obecná škola? :)))
petka
A k čemu je dnes vzdělání těm soudcům, profesorům, vojákům, policistům i například teologům? Všichni selhávají. Soudci chrání zločince, profesoři a … Více
17 393

Dary milosti a Božího povolání jsou neodvolatelné

Vatikán. „Když totiž Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné (Řím 11, 29). Reflexe o teologických otázkách týkajících se katolicko-židovských vztahů u příležitosti 50. …
Napsat komentář
Beno
henta před 12 minutami Beno je mi líto ,kam až jsi zašel. Dobrovolně vstoupils prostornou bránou na široku cestu.....ještě dýšeš, máš naději. Přidám … Více
Beno
ľubica, děkuji ti, že pozorně čteš církevní vyjádření. To nevadí, že ses dočasně ocitla v táboře nepřátel Kristova náměstka Františka. Bůh tě jist… Více

Horské kázání

1Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.2Otevřel ústa a učil je:3»Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.4Blahoslaven…
Napsat komentář
Beno
1V té chvíli přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: »Kdo je vlastně v nebeském království největší?«2Tu zavolal dítě, postavil ho před ně 3a řekl: »… Více
henta
Ano je to k smíchu máš pravdu, občas se tomu také zasměji, ale to moc nepomáhá. Raděj mi žehnej a ne se smát.Beno

Nehledejte krásu, hledejte Pravdu

1„Kdo uvěřil, co jsme slyšeli? Komu se ukázala Hospodinova moc?2Vyrašil před ním jako výhonek, jako kořen z vyprahlé země. Neměl podobu ani krásu, aby upoutal náš pohled; neměl vzhled, abychom po …
Napsat komentář
henta
Už večer jsem to chtěla napsat, nezbavila jsem se toho ,tak teď. Štve mě, že jsem v poště Waresovi pomluvila Bena, a vrhla tak na něho špatné světlo. … Více
Beno
Lidem ze zástupu se líbilo, když Ježíš uzdravoval jejich nemocné, křísil mrtvé, sytil zástupy rozmnoženým chlebem. Zástupy volaly hosana, chtěly ho … Více

Kristus vstal z mrtvých

844 × 920
Zemřel za naše hříchy.
Napsat komentář
Beno
Barabášovci nemohou jinak, než se odvrátit od Ježíše a jeho učení. Nemohou a ani nechtějí slyšet, že by se nesměli chovat násilně. Ježíšovo učení … Více
Beno
Ježíš padl pod tvými hříchy. Je to vítězství Satana nad tebou. To je to, co je na devátém zastavení znázorněno. Asi nechodíš na pobožnosti křížové … Více
9 1 451

Diskuze o snaze nevědomých sloužit dvěma pánům

Beno před 2 minutami Já mám problém a ty svěřuješ své děti okultismu. Neříkali ti tady dříve Okultista? Spíše je to tak, že nemáš ponětí, co je křesťanství. Netušíš, co je dobré a co zlé. Proto …
Napsat komentář
Filofej
Výborne,Beno,ostaň ponorený do Slova!
Beno
Pokoncilní moderna ceskoslo před 33 minutami Děsivě rouhavá pokoncilní zastávka „křížové cesty“ v Heroldsbachu. SATAN (se dvěma rohy, ocasem, dvěma … Více
29 147

Ježíšovo učení neochvějných jistot

1 Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 2 Otevřel ústa a učil je: 3 »Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 4 Blah…
Napsat komentář
Beno
Kdo miluje svět, nenávidí Boha. 15Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska.16Vždyť všechno, co je … Více
Beno
4 2 158

Eucharistie

Eucharistie (svátost oltářní) je jednou ze tří svátostí (ještě křest a biřmování), které uvádějí do křesťanského života. Svátost eucharistie má ale mezi všemi svátostmi výjimečné postavení. V ní je …
Napsat komentář
Beno
Jak chcete něčemu rozumět, když ani nevíte, co píšete? :)))
Beno
Děkuji Kostelníku. Jsi jeden z mála, který si tu neřeší své bolístky. Bůh ti žehnej!

Anselm Grün: Zvu evangelíky k přijímání.

Anselm Grün: Zvu evangelíky k přijímání. Maria? Není odlišná od nás hříšníků Německo. „Vždycky vybízím všechny, aby přistupovali k přijímání“ - říká bavorský benediktin Anselm Grün - i u nás známý …
Napsat komentář
Beno
Sard včera Celý život chodím do kostela a nikdy jsem nepotřeboval přemýšlet o tom, jestli je v hostii celý Kristus. Ale teď, když tady čtu ty názory … Více
Beno
To je pravda, acer. Já bych ale napsal Bůh ví.
33 768
615 × 1 024

Osiris

Vatikánské muzeum
Napsat komentář
alino
ani mné to nepŕekvapuje
Beno
alino, tak jsem se díval do depozitáře a je tam hodně okultistických nečistot. Ani se mi nechce něco takového vkládat na Glorii :(