David85
David85
12

Extra Ecclesiam nulla salus

01:52:36
David85
5
53:05

bod_heretics_update

“Baptism of Desire” heretics update [53 min. audio] This is an audio update which responds to recent attacks on the Catholic Church’s infallible teaching on the necessity of water baptism and the …More
“Baptism of Desire” heretics update [53 min. audio] This is an audio update which responds to recent attacks on the Catholic Church’s infallible teaching on the necessity of water baptism and the Catholic Faith. This audio addresses and refutes the heresies of Fr. Martin S., Griff R., Tom D., and Michael C. The heresies of these individuals are held by countless other false traditionalists and phony “Catholics.”
David85
21

THE SECRET OF THE ROSARY / Saint Louis de Montfort / TWENTY-EIGHTH ROSE: SALUTARY EFFECTS

SAINT AUGUSTINE says quite emphatically that there is no spiritual exercise more fruitful or more useful to our salvation than continually turning our thoughts to the sufferings of Our Savior. Blesse…More
SAINT AUGUSTINE says quite emphatically that there is no spiritual exercise more fruitful or more useful to our salvation than continually turning our thoughts to the sufferings of Our Savior.
Blessed Albert the Great who had Saint Thomas Aquinas as his disciple learned in a revelation that by simply thinking of or meditating on the passion of Our Lord Jesus Christ, a Christian gains more merit than if he had fasted on bread and water every Friday for a whole year, or had beaten himself with his discipline once a week until the blood flowed, or had recited the whole Book of Psalms every day. If this is so, then how great must be the merit that we can gain by the Holy Rosary which commemorates the whole life and passion of Our Savior!
One day Our Lady revealed to Blessed Alan that, after the Holy Sacrifice of the Mass, which is the most important as well as the living memorial of Our Blessed Lord’s passion there could not possibly be a finer devotion or one of greater merit than that …More

3

David85
34

The corruption of morals through immodest fashions

The Church speaks out strongly against immodest fashions!
David85
61

PROBLEMY Z NOWYMI SAKRAMENTAMI - Sakrament święceń

Jako pierwszy rozważymy sakrament święceń, ponieważ jest to sakrament, w którym wyświęca się kapłanów, tj. przekazana im zostaje "moc" odprawiania Mszy oraz udzielania innych sakramentów przynależnyc…
David85
14

Mary's Sinlessness: A Biblical Documentary

www.mostholyfamilymonastery.com This is a must-see new video. It covers many things people have not heard before. Among numerous other things, this video shows, with an extremely important new …More
www.mostholyfamilymonastery.com This is a must-see new video. It covers many things people have not heard before. Among numerous other things, this video shows, with an extremely important new argument, how Mary’s sinlessness is actually proven by an epistle of St. Paul and the admissions of Protestants. Among the many issues covered are: Luke 1:28; Ephesians 1:6; the use, meaning and significance of kecharitomene [κεχαριτωμένη], echaritosen [ἐχαρίτωσεν], charitoo [χαριτῶ]; ‘full of grace’; amomous [ἀμώμους]; preservation from sin; Redemption; grace; the meaning and effects of original sin; concupiscence (the ‘fomes peccati’); Old Testament justification; Adam and Eve; regeneration; the teaching of Trent; Mary as the New Eve; Mary as ‘the woman’ of Genesis 3:15; Mary as the New Ark; episkiazo [ἐπισκιάζω]; Mary’s name; the vocative case; the ‘seed of the woman’; ploutos [πλοῦτος]; and much more. This video also contains sections that refute the objections most commonly advanced …More
59:19
David85
43

UFOs, Nephilim, Climate Change and the Devil

01:23:14
David85
41

The Amazon Synod and the End of the World

09:39
David85
29

Brother Michael Dimond on Coast to Coast

01:55:50
David85
412

Preparation For Death

A POPULAR ABRIDGMENT

15

David85
111

ABOUT ST. LOUIS DE MONTFORT

4

David85
47

St. Louis Marie Grignion de Montfort

Saint Louis-Marie Grignion de MontfortMore
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort
David85
33

Reading the Holy Scriptures

Truth, not eloquence, is to be sought in reading the Holy Scriptures; and every part must be read in the spirit in which it was written. For in the Scriptures we ought to seek profit rather than …More
Truth, not eloquence, is to be sought in reading the Holy Scriptures; and every part must be read in the spirit in which it was written. For in the Scriptures we ought to seek profit rather than polished diction.
Likewise we ought to read simple and devout books as willingly as learned and profound ones. We ought not to be swayed by the authority of the writer, whether he be a great literary light or an insignificant person, but by the love of simple truth. We ought not to ask who is speaking, but mark what is said. Men pass away, but the truth of the Lord remains forever. God speaks to us in many ways without regard for persons.
Our curiosity often impedes our reading of the Scriptures, when we wish to understand and mull over what we ought simply to read and pass by.
If you would profit from it, therefore, read with humility, simplicity, and faith, and never seek a reputation for being learned. Seek willingly and listen attentively to the words of the saints; do not be displeased …More
David85
34

O CZYTANIU PISMA ŚWIĘTEGO

1. W Piśmie świętym szukajmy prawdy, a nie stylu. Biblia powinna być czytana w tym samym duchu, w jakim została napisana. Winniśmy raczej szukać w księgach świętych pożytku niż piękności języka. Tak …More
1. W Piśmie świętym szukajmy prawdy, a nie stylu. Biblia powinna być czytana w tym samym duchu, w jakim została napisana. Winniśmy raczej szukać w księgach świętych pożytku niż piękności języka. Tak samo chętnie sięgajmy po książki pobożne i proste, jak po wzniosłe i głębokie. Niech cię nie obchodzi pozycja pisarza, czy jest wielki, czy mały w sztuce pisarskiej, ale niech cię skłania do lektury samo umiłowanie prawdy. Nie pytaj, kto powiedział, ale patrz, co powiedział.
2. Człowiek przemija, ale prawda Boża trwa na wieki. Bóg przemawia do nas różnymi sposobami, nie zważając na to, czy podobają się nam ludzie, przez których On mówi. Dociekliwość niekiedy przeszkadza nam w czytaniu Pisma świętego, bo wolimy roztrząsać j dyskutować o tym, co powinno w nas wnikać po prostu. Jeśli chcesz czerpać korzyść z czytania, czytaj w pokorze, z prostotą i wiarą; nie dbaj o opinię znawcy. Pytaj i słuchaj w milczeniu słów świętych Pańskich, a nie lekceważ sobie wykładni dawnych Ojców, bo nie były …More
David85
mostholyfamilymonastery.com

Cornelius, The Gift Of Languages & The Necessity Of Baptism (Video)

CORNELIUS, THE GIFT OF LANGUAGES & THE NECESSITY OF BAPTISM Bro. Peter Dimond Some people believe that a few verses in the Acts of the Apostle…
David85
sanctamissa.pl

The Medallion of Saint Benedict - true and false - Sancta Missa

The Medallion of Saint Benedict is effective in the following cases: • destroys superstitions and devil influences • distances the sorcerers, heals …
David85
1
sanctamissa.pl

Medalik św. Benedykta - prawdziwy i fałszywy - Sancta Missa

Medalik św. Benedykta jest skuteczny w następujących przypadkach: • niweczy zabobony i czartowskie wpływy • oddala czarowników, uzdrawia zwierzęta …
David85
www.youtube.com/watch Ewangelia według św. Mateusza 24:15 -15 - Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, …More
www.youtube.com/watch
Ewangelia według św. Mateusza 24:15 -15 - Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie)
Ewangelia według św. Mateusza 24:24-25 24 - Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych.Oto wam przepowiedziałem.
Ewangelia według św. Mateusza 7:15-21 - Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców.
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten,…More
David85
143

VIDEO 1: Vatican Council II, Explained (from our Vatican II Series)

This is the complete first video in the new series on Eli, Eli, Lamma Sabacthani? (the 11-volume collection on Vatican Council II, written by Atila Guimarães), available to watch for free here on …More
This is the complete first video in the new series on Eli, Eli, Lamma Sabacthani? (the 11-volume collection on Vatican Council II, written by Atila Guimarães), available to watch for free here on YouTube. Discover the monumental book that broke the fear to speak out against Vatican II. Watch the author, Atila Guimarães, explain how Dr. Plinio Correa de Oliveira assigned him the task to analyze the Council, how ambiguity in the texts allowed Progressivism to install itself in the Catholic Church, and how the progressivist authorities created the crisis that we have in the Church today. A work that took 35 years to complete and is being presented to the world for the first time! An audio-visual journey that is meant to help present-day Catholics understand the crisis in the Church. --------------------------------------------- Part 1: Introduction to the Video Series - 0:47 Part 2: Ambiguity - 11:47 Part 3: Causes of the Ambiguity - 21:47 *** This video is for non-commercial educational…More
36:39
SalwaBachar
You can also watch a better quality version of this by watching it directly on TIA's YouTube Channel here: www.youtube.com/watch
David85
97

Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Ewangelia według św. Mateusza 24:15-15 - Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie) Ewangelia według św. Mateus…More
Ewangelia według św. Mateusza 24:15-15 - Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie)
Ewangelia według św. Mateusza 24:24-25 24 - Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych. Oto wam przepowiedziałem.
Ewangelia według św. Mateusza 7:15-21 - Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców.
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
Tak więc po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego…More
03:43
David85
59

Baptism of Blood and Baptism of Desire – Erroneous Traditions of Man

The Catholic Church infallibly teaches that the Sacrament of Baptism is necessary for salvation. It is only through receiving the Sacrament of Baptism that one is incorporated into the Catholic …More
The Catholic Church infallibly teaches that the Sacrament of Baptism is necessary for salvation. It is only through receiving the Sacrament of Baptism that one is incorporated into the Catholic Church, outside of which there is no salvation. The Catholic Church infallibly teaches that the words of Jesus Christ in John 3:5 – Amen, amen I say unto thee, unless a man be born again of water and the Holy Ghost, he cannot enter into the kingdom of God – are to be understood literally: as they are written. This is the infallible teaching of the Church and it excludes any possibility of salvation without being born again of water and the Holy Ghost. However, throughout the history of the Church, many have believed in the theories called baptism of desire and baptism of blood: that one’s desire for the Sacrament of Baptism or one’s martyrdom for the faith supplies for the lack of being born again of water and the Holy Ghost. Those who believe in baptism of blood and baptism of desire raise …More