František 69
František 69
214

Biblický ruženec-Radostný-bolestný-slávnostný-ruženec svetla.

5

František 69
Biblický rozjímavý růženec 6.10.2016 Zvláštní úcta k Bohorodičce, kterou jí církev prokazuje od samého začátku, vždycky vycházela z evangelia a z …More
Biblický rozjímavý růženec
6.10.2016
Zvláštní úcta k Bohorodičce, kterou jí církev prokazuje od samého začátku, vždycky vycházela z evangelia a z Písma svatého vůbec. Z něj byla vybrána tajemství, o nichž lidé rozjímali i tehdy, když dříve nerozuměli čtením při mši svaté.
Někomu vyhovuje delší prodlévání u jednoho verše z Bible. Jiný zase raději trochu pohybu a častější změnu. Všem, ale spíše těm druhým je určen tento „Biblický rozjímavý růženec“. Každé tajemství včetně tajemství světla je v něm připomenuto deseti citáty, které se k němu vztahují na různých místech Písma svatého. Je to vlastně růženec s deseti podobami téhož tajemství v každém desátku.
Autorem této varianty růžence je P. Jan Peňáz.
Rozjímání podle Písma svatého ( po slovech …plod života tvého, Ježíš – vkládáme uvedené citáty )
I. radostný desátek:
1. Ježíš, jehož příchod přislíbil Bůh v ráji (1. Mojžíšova 3,15 ) 2. Ježíš, kterého předpověděli proroci ( Izaiáš 7,14 ) 3. Ježíš, kterému Bůh slíbil trůn jeho předka Davida…More
František 69
Aký je to vlastne biblický ruženec? Je to ruženec, ktorý je trochu iný a privádza nás k tomu, aby sme nad ním viac uvažovali-meditovali, preto že ak …More
Aký je to vlastne biblický ruženec? Je to ruženec, ktorý je trochu iný a privádza nás k tomu, aby sme nad ním viac uvažovali-meditovali, preto že ak chceme, aby ruženec menil naše srdcia a životy, tak sa ho máme modliť srdcom...

Krížik - Úžasný

04:09
youtube.com Krížik - ÚžasnýMore
youtube.com
Krížik - Úžasný

NWO- novy svetovy poriadok

01:07:52
NWO- novy svetovy poriadok •Zverejnené: 4. 9. 2019 Slovenské titulky...More
NWO- novy svetovy poriadok
•Zverejnené: 4. 9. 2019
Slovenské titulky...
Jediná sila ,ktorá mohla tento satanov plán prekaziť bola RKC. Preto ju slobodomurári ovládli a dnes už im RKC pomáha to stádo nahnať pod jednu sveto…More
Jediná sila ,ktorá mohla tento satanov plán prekaziť bola RKC.
Preto ju slobodomurári ovládli a dnes už im RKC pomáha to stádo nahnať pod jednu svetovú vládu a do jedného spoločného náboženstva s modloslužobníkmi. Písmo túto situáciu,keď sa RKC objavuje na scéne ako táto nová sila ,ktorá prichádza na pomoc prvej šelme opisuje v ZJ.sv.Jan kap 13slovami :
"Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak."
To bude ten nový svetový poriadok v ktorom zrušia hotovosť a peniaze budú len v elektronickej podobe. Tak sa splní Božie slovo a všetci malí i veľkí ,bohatí i chudobní,slobodní i otroci príjmu na svoju pravú ruku,alebo na čelo znak,bez ktorého nebude môcť nikto ani kupovať ,ani predávať.
View 6 more comments.

SRDCE.

Keď sa naše srdce stretne s Pánovým. Ježiš v Denníčku sv. Faustiny hovorí: „Túžim sa zjednocovať so všetkými ľudskými dušami, mojou rozkošou je spájať sa s dušami. Vedz, dcéra moja, že keď prichádzam…More
Keď sa naše srdce stretne s Pánovým.
Ježiš v Denníčku sv. Faustiny hovorí:
„Túžim sa zjednocovať so všetkými ľudskými dušami, mojou rozkošou je spájať sa s dušami. Vedz, dcéra moja, že keď prichádzam vo sv. prijímaní do ľudského srdca, mám ruky plné milostí a túžim ich dať duši. Ale duše si ma ani nevšímajú, ponechávajú ma samého a zaoberajú sa niečím iným. Ó, ako mi je smutno, že duše nespoznali lásku. Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvym."
Paxus
Dúfam že nielen dávaš odkazy, ale aj odkladáš. Nezabudni na karfiól, uharky a aj nejakú slivovičku
Genesis 41,47 Za sedem úrodných rokov donášala zem bohatú úrodu. 48 A on dal všetko obilie, ktorého bol v týchto siedmich rokoch nadbytok, poznášať…More
Genesis 41,47 Za sedem úrodných rokov donášala zem bohatú úrodu. 48 A on dal všetko obilie, ktorého bol v týchto siedmich rokoch nadbytok, poznášať a zviezť do miest. Obilie dal doviezť do toho mesta, okolo ktorého boli príslušné polia. 49 A Jozef nahromadil obilia ako morského piesku, nesmierne množstvo, takže ho ani nemeral, lebo sa to ani merať nedalo. 50 Ešte kým nastal hlad, Jozefovi sa narodili dvaja synovia. Porodila mu ich Asenet, dcéra Putifara, kňaza z Heliopolu. 51 A Jozef nazval prvorodeného Manasses, hovoriac: „Boh mi dal zabudnúť na všetko moje nešťastie i na celý môj otcovský dom!“ 52 Druhého nazval Efraim, vraviac: „Boh sa mi dal rozplodiť v krajine mojej strasti!“ 53 Keď však pominulo sedem úrodných rokov, čo boli v egyptskej krajine, 54 začalo sa sedem rokov hladu tak, ako ohlásil Jozef. A keď nastal vo všetkých krajinách hlad, v egyptskej krajine bolo chleba dosť. 55 Ale keď začala aj egyptská krajina hladovať, ľud volal k faraónovi o chlieb. Faraón však povedal…More
View 51 more comments.
Ježišu, ty si moja cesta, a preto sa nemôžem zmýliť, ak budem kráčať vo svetle tvojej pravdy! Preto nepochybujem o svojej spáse. Ak ťa budem nasledov…More
Ježišu, ty si moja cesta, a preto sa nemôžem zmýliť, ak budem kráčať vo svetle tvojej pravdy! Preto nepochybujem o svojej spáse. Ak ťa budem nasledovať, vojdem do slávy tvojho Otca a môjho Boha. Už sa nechcem báť. Dôverujem ti a opieram sa o teba. Ty si môj vodca, a preto budem bezpečne kráčať spolu s tebou, ktorý si večné svetlo pravdy. Láska moja, rozjasni temnotu mojej nevedomosti a osvieť ma Božím svetlom, ktoré žiari z tvojej pravdy. Veď ma po chodníku živej viery, na ktorom ma podopiera pevná dôvera v tvoje slová. Nebo aj zem sa pominú, ale tvoje božské prísľuby sa nepominú.
Láska môjho srdca, ty si môj život, ktorý žijem z lásky k tebe. Iba vďaka tebe som tým, čím som: dielom tvojich rúk, stvoreným a zrodeným v tebe. V tebe som a žijem z lásky. Božie Slovo, v tebe ma Boh Otec miluje, skrze teba nachádza vo mne zaľúbenie. Ako by som ťa mohla nemilovať, Ježišu, moje Bytie a môj Život, moja jediná Láska, môj večný Ženích?
(bl. M. Celesta Crostarosa: Meditácie na obdobie cez rok, …More
Legio Patria Nostra - More Majorum likes this.

Poetica Musica - Uspávanka nenarodeného (CD Áno za život)

03:25
Poetica Musica - Uspávanka nenarodeného (CD Áno za život) Hlboká je bolesť matky, ktorá odmietla svoje dieťa... Odpustenie je lúčom... Svetlom, ktoré prežiari najtemnejšie hlbiny ľudskej, materinskej…More
Poetica Musica - Uspávanka nenarodeného (CD Áno za život)
Hlboká je bolesť matky, ktorá odmietla svoje dieťa... Odpustenie je lúčom... Svetlom, ktoré prežiari najtemnejšie hlbiny ľudskej, materinskej bolesti... Odpustenie nenarodeného dieťaťa je svetlom do tmavej bolesti ženy-matky... Hudba a text: Zuzana Eperješiová Poetica Musica 2013 CD Áno za život Hudobno-poetické pásmo Viac: poeticamusica.net
Kategória
Hudba
Hudba v tomto videu
support.google.com/youtube/answer/7680188
Počúvajte bez reklám s YouTube Premium
Skladba Uspávanka nenarodeného Interpret Poetica Musica Album Áno za život Licencia pre YouTube od autorov:
pivkovci likes this.
FranOrvich
🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 Falso profeta lobo con piel de obeja.
zaba
Láska je nejzneužívanější pojem. Ta pravá láska musí být ve všem podřízena jejímu zdroji, to jest Duchu sv. Oprávněná kritika nesouladu s Duchem sv. …More
Láska je nejzneužívanější pojem. Ta pravá láska musí být ve všem podřízena jejímu zdroji, to jest Duchu sv. Oprávněná kritika nesouladu s Duchem sv. je vlastně pokáním. Pokání je kritika, toho, že jsem nebyl pod Duchem sv. ale, že jsem Ho zneužil. Vydávat svědectví o tom, že nás někdo nebo něco svádí k postoji být nad Duchem sv. místo pod ním a v něm je přece moc důležitý počin i pro mé bližní, aby nebyli uvedeni do pokušení následovat Zlého.
View 35 more comments.
57:12

Jozef Maretta: Sedembolestná - čo sa od Teba môžeme naučiť?

Jozef Maretta: Sedembolestná - čo sa od Teba môžeme naučiť? Pozývame Vás vypočuť si pútavú a hodnotnú prednášku otca Marettu, gréckokatolíckeho kňaza, exorcistu, ktorú predniesol na akcii Hľa, Tvoja …More
Jozef Maretta: Sedembolestná - čo sa od Teba môžeme naučiť?
Pozývame Vás vypočuť si pútavú a hodnotnú prednášku otca Marettu, gréckokatolíckeho kňaza, exorcistu, ktorú predniesol na akcii Hľa, Tvoja Matka 6.9.2014 v Prešove. Zamyslime sa spolu s otcom Marettom nad bolesťami Panny Márie. Prechádzajme spolu s ním jednotlivé Máriine bolesti, a pri každej sa snažme od Márie niečo naučiť. Ako tieto ťažké situácie prežívala Márie? Ako sa s nimi vyrovnala? Čo nám môže dnes povedať? Mária, pomôž nám sa viac sa podobať Tebe, viac dôverovať ako Ty, viac milovať ako Ty, mať v akejkoľvek situácii nadovšetko nádej ako Ty!
Sedem bolestí Panny Márie Prvou bolesťou Panny Márie bola Simeonova predpoveď o Ježišovi, keď ho ako 40-dňového obetovali v chráme. Evanjelista Luká…More
Sedem bolestí Panny Márie
Prvou bolesťou Panny Márie bola Simeonova predpoveď o Ježišovi, keď ho ako 40-dňového obetovali v chráme. Evanjelista Lukáš píše: „Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (2, 34-35). Túto bolesť by sme mohli nazvať, ako bolesť spôsobenú slovom o milovanom človeku. Mária dostala od Simeona Slovo predpovede o utrpení jej syna. Slovo, ktoré ju zranilo a nedalo jej spávať až dovtedy, kým sa neuskutočnilo. S Máriou sa môžeme identifikovať vtedy, keď počujeme i my slovo, ktoré nás zraní: nevyliečiteľná choroba, alebo že dieťa, ktoré sa nám má narodiť, nebude zdravé, alebo iná zlá správa. Toto sú chvíle zjednotenia sa s našou matkou Máriou.
Druhou bolesťou bol útek do Egypta. Evanjelista Matúš píše: „Po odchode [Mudrcov] sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, …
More

Pieseň k Sedembolestnej Panne Márii - Hanka Servická

05:08
Pieseň k Sedembolestnej Panne Márii - Hanka Servická
Paxus
Nádherné
View one more comment.

Ako sa správne modlí zdravas...

František 69 Panna Mária je požehnaná už len z toho dôvodu,že je bez hriechu.Jediné čisté stvorenie/pán Ježiš je v druhej osobe Boh/ a tak sa právom …More
František 69 Panna Mária je požehnaná už len z toho dôvodu,že je bez hriechu.Jediné čisté stvorenie/pán Ježiš je v druhej osobe Boh/ a tak sa právom modlíme: Požehnaná si medzi ženami!
Takže súhlas s Vami.
KristianKeller 1. sep Požehnané je ovocie [plod] lona tvojho, Ježiš. - Ide o požehnané ovocie lona, o požehnaného Ježiša. Nie o život Matky Panny …More
KristianKeller
1. sep
Požehnané je ovocie [plod] lona tvojho, Ježiš.
- Ide o požehnané ovocie lona, o požehnaného Ježiša.
Nie o život Matky Panny Márie. V latinčine je "ventris tui" - lona tvojho.
František 69
pred 31 minútami
Zdravas Mária Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami, a požehnané je Ovocie lona tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. @KristianKeller Keller nám tu tvrdí, že sa nesprávne modlíme zdravas a aj ruženec...skúste sa k tomu vyjadriť...
View 6 more comments.

Cena za nevinnú krv každého nenarodeného je na zem vypustený nový démon

Domovdoverujem-a-verim.blogspot.com/…/Zamyslenia%20na…Cena za nevinnú krv každého nenarodeného je na zem vypustený nový démon Cena za nevinnú krv každého nenarodeného je na zem vypustený …More
Domovdoverujem-a-verim.blogspot.com/…/Zamyslenia%20na…Cena za nevinnú krv každého nenarodeného je na zem vypustený nový démon
Cena za nevinnú krv každého nenarodeného je na zem vypustený nový démon
Masima - marca 16, 2019
Keď sme v mojej „knihe života“ prišli k piatemu Božiemu prikázaniu ‒ Nezabiješ, pomyslela som si: Konečne si nemusím nič vyčítať, pretože som nikoho nezabila a žiadneho človeka som nepripravila o život. A na moje veľké zdesenie ma Pán Boh poučil o niečom celkom inom. Ukázal mi so všetkou zreteľnosťou, že som bola príšerne hroznou vrahyňou. A vraždy, do ktorých som bola zapletená, patrili mimo iné do triedy zločinov zabíjania, ktoré sú v Pánových očiach najohavnejšie svojho druhu, totiž umelé potraty nenarodených detí.
Dávajte teraz dobrý pozor! Moc a vplyv, ktoré som získala pomocou peňazí, ma zviedli a priviedli k tomu, že som financovala nie jeden, ale niekoľko ‒ ak nepoviem mnoho ‒ umelých potratov. Len moje peniaze tieto potraty umožnili. Pretože …More
" lekári ním zabili..." Akosi to nejde dokopy. Ale ľudia to už berú ako niečo normálne,že "lekári" zabíjajú deti v lone matky.More
" lekári ním zabili..."
Akosi to nejde dokopy. Ale ľudia to už berú ako niečo normálne,že "lekári" zabíjajú deti v lone matky.
View 3 more comments.

Modlitba oslobodenia - exorcista o.Marcin a o.Kuffa

37:07
Vkladám tu krásnu a účinnú modlitbu oslobodenia. Takúto pedantnú som ešte nepočul. Je tam zahrnutých veľa vecí a je tak potrebná, preto že zlo dominuje...More
Vkladám tu krásnu a účinnú modlitbu oslobodenia. Takúto pedantnú som ešte nepočul. Je tam zahrnutých veľa vecí a je tak potrebná, preto že zlo dominuje...
Rád bych tímto pozdravil trolla Jardu, kterého osobně znám a který se zbytečně léta soustřeďoval na mé "protěžování" a nejenom zde. Poslední jeho …More
Rád bych tímto pozdravil trolla Jardu, kterého osobně znám a který se zbytečně léta soustřeďoval na mé "protěžování" a nejenom zde. Poslední jeho exhibice byla přezdívka "Boží prorok". Tuto si ovšem odmazal podobně jako své stylizované Capslockové registrace Vilém a nebo Lang025.... Archiv sice něco gloria.tv/…/HUDhJykjcJb747u…, ale životnost "Božího proroka" byla značně malá a forma tohoto trolení jalová. Nijak to nevylučuje jinou formu jeho působení a lidové tvořivosti. Já mu říkám jediné - Jardo neblbni, život za to nestojí a je to marné, k ničemu. Dělej něco moudřejšího.
Kdo je poražený a kdo je ten jemuž nepatří budoucnost a ví, že jedinou budoucností je konec bez jakéhokoli pokračování? Kdo je ten, kdo může jen …More
Kdo je poražený a kdo je ten jemuž nepatří budoucnost a ví, že jedinou budoucností je konec bez jakéhokoli pokračování? Kdo je ten, kdo může jen škodit, pást se na dočasných pastvinách jako vepříci, kteří skončili pod strání po zásahu Krista? Kdo je ten, jemuž nepatří žádný díl tvoření, života, naděje a lásky? Ano, je to ďábel. Nula, Prázdnota sama v sobě. Omezenost a výkřik zoufalství, který zanikne v čase a prostoru. Pomine. Basta basto :)
Lidé, kteří příliš mnoho mluví o satanu, příliš nechávají kolonizovat své duše zlem, příliš propadají beznaději, strachu, zlobě.... vlastně podávají ruku ďáblu. Jenže ďáblu se říká - NE!. Žádná diskuze, žádné drápky mezi dveřmi, žádné přitakání, žádné beznaděje vedoucí ke křečím a existencionálním fobiím, které generují podezřívavost a paranoické vnímání světa. Většinou právě takové satan má ve své moci, zájmovém vlivu, dostane je do křeče a vypjatosti a falešným bojům, které často mohou budit zdání zbožnosti, ale jsou spíše výplodem vnitřních …More
View 4 more comments.

Útoky tela-sveta a diabla...

Tomislav včera Útoky těla, světa a ďábla. Při těchto útocích proti katolické církvi a duchovním osobám zásadně neodpovídat na výpady, ani zápornou odpovědí. Na pomluvy neodpovídat jejich odmítáním, …More
Tomislav
včera
Útoky těla, světa a ďábla. Při těchto útocích proti katolické církvi a duchovním osobám zásadně neodpovídat na výpady, ani zápornou odpovědí. Na pomluvy neodpovídat jejich odmítáním, ani vyvracením, nýbrž je prostě vůbec neregistrovat. Ani slovně ani písemně, ani vlastním podpisem pod slovem NESOUHLASÍM, se nevyjadřujte k tomu, k čemu vás vyzývá třeba i policie s tím, že jim jde o "pravdu a spravedlnost". Policie s heslem POMÁHÁ A CHRÁNÍ slouží tomu, kdo ji platí, a to je stát , a nikdy církev ani žádná soukromá osoba,.
View 14 more comments.

Medzugorske tajomstva

09:48
Dá se poznat ovoce. Každé zjevení má své výslednice. Pokud vede ke zmatečnosti, nepokoji, honbě za duchovními "výkony" a nebo naopak odvádí od …More
Dá se poznat ovoce. Každé zjevení má své výslednice. Pokud vede ke zmatečnosti, nepokoji, honbě za duchovními "výkony" a nebo naopak odvádí od činného křesťanského života, pak je něco špatně. Buď ve zjevení a nebo samotné interpretaci konkrétního člověka.
To je stejné jako se sektou. Dotyčný člověk a je jedno zda kněz/kazatel a nebo vizionář se jistě může modlit roky a mrskat se důtkami do úmoru a nebo si motat kolem těla rezavý drát a nebo nosit pytel od brambor pod tílkem :) Ale o to ve víře vůbec nejde - jde jen a pouze o KOMUNIKACI s Bohem a lidmi a LÁSKU k Bohu a lidem... Z toho vše vyrůstá. kdo to nemá, marně se honí....
View 14 more comments.

Večeradlo v Košiciach

Ave Mária,pozývame Vás 31.7.2019 na celomestské večeradlo v kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici v Košiciach. O 16,30 bude vyložená Oltárna Sviatosť a zároveň bude možnosť sv. spovede.Požehnaný …More
Ave Mária,pozývame Vás 31.7.2019 na celomestské večeradlo v kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici v Košiciach. O 16,30 bude vyložená Oltárna Sviatosť a zároveň bude možnosť sv. spovede.Požehnaný deň želá Uchalová
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás
marko and one more user like this.