Jazyk

Nevydáš mě podsvětí napospas

22Izraelité, poslyšte tato slova! Bůh vám dal svědectví o Ježíši Nazaretském mocnými činy, divy a znameními, které, jak víte, konal Bůh skrze něho mezi vámi.23A on byl vydán, jak to Bůh předem …
Hebel
V této věci poslední slovo přísluší našemu Spasiteli. On ve svém kázání na hoře dostatečně jednoznačně popsal, jakou spravedlnost máme hledat. Z … Více
Hebel
Spravedlnost je oko za oko, zub za zub. To je spravedlnost, kterou dostali lidé v Zákoně. Spravedlností ale není, když by měl někdo za hřích v čase … Více

Tělesná decentralizace je centralizací duchovní

»Je psáno: 'Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.'« Mt 4:4 Držte se tedy slavného výroku Ježíše Nazaretského a nedopřávejte sluchu pochybujícím lidem. Ježíš …
Napsat komentář
menhir
Lidi jsou vlastně pořád stejní. Židé na poušti taky stále jenom remcali. Podobně jako lubica, alica, mike a další tady na Glorii. Remcali, čtyřicet … Více
menhir
Nevěra je pořád jenom nevěra. Ve starém Izraeli lidi mermomocí chtěli krále, aby se mohli rovnat okolním národům. Lidem nestačí Bůh, chtějí lidské … Více

Otcovství Boha je zdrojem naší naděje

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra (Lk 11,1-4) Drazí bratři a sestry, dobrý den! V Ježíšově modlitbě bylo cosi podmanivého, a to natolik, že Jej učedníci jednoho dne požádali…
Napsat komentář
Hebel
Pro každého následovníka je Boží Slovo zavazující. 1 Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci… Více
Hebel
Kdo má výčitky svědomí z toho, že sedí doma se založenýma rukama, ať se modlí. Ježíš Nazaretský ukázal, jak se mají následovníci Krista modlit. … Více

Setkání u studny

Obrázek setkání Pána Ježíše se Samaritánkou vkládám, abyste si srdcem uvědomili hloubku Božího milosrdenství, které jsme dlužni následovat. Nehleďte proto na hříchy svých bližních , ale raději …
Napsat komentář
Hebel
63»Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život.64Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.« Ježíš … Více
Hebel
23Ale nastává hodina - ano, už je tady - kdy opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele.… Více

Misericordia et misera

Misericordia et misera Apoštolský list k závěru Svatého roku milosrdenství František těm, kdo čtou tento apoštolský list: milosrdenství a pokoj. Misericordia et misera - tato dvě slova užívá svatý …
Napsat komentář
kostelník
Krev Beránkova očistila nás, nečisté hříšníky, abychom byli posvěceni Bohu. Dostalo se nám velikého daru, když můžeme pít krev Beránkovu. Více
kostelník
Souhlasím, naděje pro každého člověka. Mám rád zelenou barvu, je to barva naděje.

Je to podivuhodná zkušenost cítit, že jsme milováni Ježíšem

Vatikán. 7.5.2017 Na Svatopetrském náměstí se dnes k poledni sešlo asi 25 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce. Papež komentoval evangelium z neděle Dobrého pastýře (…
Napsat komentář
Mira393
žeprý Praze hrozí atomový výbuch, ...to snad ne... petrabostlova.wordpress.com/…/alarm-hrozi-bez…
Macek
Ježíš nás miluje!

O patristické tradici

o. Georges Florovsky: O patristické tradici Následujíce Otce „Následujíce svaté Otce“... Takovými slovy se v Církvi prvních století začínala dogmatická pojednání. Chalcedonské vyznání začíná přesně …
Napsat komentář
Hebel
Vytýkali byste Pánu Ježíši, že hříšné Samaritánce nabídl vodu věčného života (tzn. věčný život)? Označili byste ho za falešného proroka a vláčeli … Více
Hebel
Kdo má uši k slyšení, slyš! Tak často Ježíš ve svých promluvách vyslovil tuto větu. Zvláště, když mluvil v podobenstvích. S lidmi je to stále stejné,… Více
17 2 710

Čtěte knihu Job

Kniha Job předobrazem Církve. Otevřete si knihu Job a čtěte. Pak pochopíte, co se děje Církvi. Bůh Církev vydal Satanu stejně jako Joba. 6Tu Hospodin Satanovi řekl: Hle, je ve tvé ruce; avšak zachove…
Napsat komentář
Luboš
Ještě jednou díky, Hebele. Mezi vším zmatkem a dohadováním, jsi tichý hlas Pravdy.
Hebel
Haníte-li Církev, haníte Boha. Čtěte knihu Job. 11Hle, čekal jsem na vaše slova, naslouchal jsem vašim rozumným řečem, dokud neprověříte ty výroky. … Více
132 4 395
762 × 693

Nezabiješ

Kdo prolévá krev člověka, jiným člověkem bude prolita krev jeho. Vždyť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. Gn 9:6
Napsat komentář
Beno
Peter(skala) pred 22 minútami Zrada a zničenie Rádu chudobných rytierov Ježiša Krista Problem nie je ani tak v tom, či povoliť trest smrti, ale že … Více
Beno
36On im povedal: „Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč.37Lebo hovorím vám: Musí sa … Více
9 1 452

Misericordia et misera

Apoštolský list k závěru Svatého roku milosrdenství František těm, kdo čtou tento apoštolský list: milosrdenství a pokoj. Misericordia et misera - tato dvě slova užívá svatý Augustin, když komentuje …
Napsat komentář
Hebel
Hento, můžeš sice zkoušet aplikovat libovolné verše z Písma na libovolnou životní událost, ale to neznamená, že bys postihla pravdu. Apoštol Pavel … Více
henta
Jak vidíš milý synku, spojení není k mání. Já jsem s Kristem! Jestli jsi také ,tak odlož temnoty NWO náboženství. Ať jsi Žid či Němec. Více
12 453

Nemiluje-li někdo Pána našeho Ježíše Krista, buď proklet.

Nemiluje-li někdo Pána našeho Ježíše Krista, buď proklet. 1Kor 16:22a Dbejte na to, abyste neproklínali sami sebe. Nejprve se seznamte s výroky Ježíše Krista, ve kterých vysvětluje, co znamená slovo …
Napsat komentář
menhir
Každý rozumný člověk hned zbystří, když se mluví o pokroku a rovnoprávnosti. Jednoznačně obrovským krokem kupředu to začíná a právem na vlastní … Více
Hebel
ceskoslo 25.3.2017 21:14:09 Křesťanství tedy na základě těchto faktů znamenalo ve věci zrovnoprávnění ženy jednoznačně obrovský krok kupředu. immacu… Více
6 2 489

Metodou křesťanských misií není proselytismus

Vatikán. Na náměstí sv. Petra se dnes před polednem sešlo přibližně 100 tisíc lidí. Přišli si vyslechnout promluvu papeže Františka, pomodlit se společně mariánskou modlitbu Anděl Páně a přijmout …
Napsat komentář
Hebel
Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Mt 10:34 Ježíš Nazaretský přinesl pokoj, ale je to pokoj shůry, … Více
Hebel
Obecný lid žije v sebeklamu, když si myslí, že ke spáse stačí chodit ke svatému přijímání. Jíst Kristovo tělo a pít jeho krev pro vstup do nebeského … Více
2 469

Modlete se bez přestání

Modlete se bez přestání (1 Sol 5,17) Protože tu jde o výzvu, která se zdá těžko uskutečnitelná, začněme tím, jak jí rozuměli v mnišské tradici. Asketi odcházeli do pouště, aby se vyhnuli všemu, co …
Napsat komentář
Hebel
Tomáš Špidlík: Z historie různých náboženství vidíme, že hlavním motivem vedoucím k modlitbě bývá především prosba o pomoc v nesnázi nebo abychom … Více
Hebel
Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Lk 11:9 Více
6 3 611

Amoris laetitia činí krok směrem, kterým se vydal Wojtyla

Amoris laetitia zahrnuje pastorační rizika. Někdo tvrdí, že jde o chybný krok, ale ušetřme si prosím apokalyptická tvrzení, že je zpochybňována nauka o nerozlučitelnosti manželství a svátostech …
Napsat komentář
Hebel
Mnohokrát jsem zde napsal, že je třeba samostatně myslet. Člověk nesmí být tak pohodlný, aby za sebe nechal myslet jiné. Vždyť každý bude stát sám … Více
Filofej
Rocko Buttiglione mi hovorí z duše
63 1 340

NEZABIJEŠ!

21Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 'Nezabiješ.' Kdo by zabil, propadne soudu. 22Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; …
Napsat komentář
Filofej
Áno menhir, pokrstenych je veľa, kresťanov je málo.
menhir
Když nepochopil, tak ani křesťansky nežije. Ale kdo je tady opravdu křesťan?
6 1 738

Syn Boží se stal člověkem

03:28
Stal se člověkem... Více
Napsat komentář
Hebel
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou… Více
Hebel
Stručná poznámka pro pány Stejskaly. V Ježíšově řeči o tom, jak bude probíhat poslední soud, není ani nejmenší zmínka o „ad orientem". Můžete zahodit… Více
22 2 549

Papežská bulla Dictatus papae

I. teze: Římská církev je založena samotným Pánem. II. teze: Římský biskup jako jediný může být po právu nazýván obecným. III. teze: Pouze on může ustanovovat a sesazovat biskupy. IV. teze: Jeho legá…
Napsat komentář
Felicitaa
Tu je jedno z posolstiev Vassuly Ryden zo dna 22.12.1987: Vassula, prisiel cas zjednotit moju cirkev. SPOJTE SA, milovani! Podte a znova zbudujte … Více
Felicitaa
Luther miloval Mariu. A pricinil sa,aby si jednoduchy clovek vzal do ruky bibliu a cital ju. Ale ekumenizmus je aj o tom, ze protestanti sa MUSIA … Více
3 288

Kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl.

7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. 8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 9V tom se ukázala Boží láska k nám, že …
Napsat komentář
Hebel
Problém tedy není v tom, co řekl Svatý otec o člověku v centru pozornosti, ale v tom, kdo jste vy! Kdo jste, že nerozumíte duchovním věcem? Z čeho … Více
Hebel
Není snadné být učedníkem Páně. Nejprve je nutné všechno opustit, majetek prodat a rozdat chudým a teprve potom přijít a následovat Ježíše. Jedině … Více
10 2 400

Když jsme přijímáni Církví, jsme spojeni s Kristem i lidmi.

alica111 vložila na Glorii tuto úvahu: Keď vstupujeme do Cirkvi, spájame sa s Kristom a nie s ľuďmi Apoštol Peter sa stal svätým. Takisto mnoho jeho nástupcov bolo kanonizovaných. U iných nás zase …
Napsat komentář
Hebel
Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ J 8:12 Nikdo nemůže mít světlo života jen … Více
±φdeiΠš2s
Hebel ±φdeiΠš2s, ty jsi tomu dal. Tvá evoluce se v případě lidí vydala špatným směrem, když jim podle tebe vývoj upravil oči, moj prispevok Krestan… Více
9 3 555

Nastal odpad

1Bratři, pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy my se u něho shromáždíme, prosíme vás:2nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím nebo listem …
Napsat komentář
Filofej
Co se narodilo z těla, tělo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest. Koľkí sú pokrstení vodou ale znovuzrodenie v Duchu Svätom nielenže nepoznajú … Více
Hebel
Ježíš Nazaretský se knížeti a rabínovi Nikodémovi neposmívá, jak by snad mohlo některé zdejší všetečné duše napadnout, ale jemně mu vyčítá, že ho (… Více