Jazyk
Indyjones

Radikálna zmena! Gréci si môžu od 15 rokov vyberať svoje pohlavie

chore....tak ako boli chori pred X storociami, ked si ich podmanila rimska kultura. Zrejme sa cyklus opakuje.
ľubica sa to páči.