Language

Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle

14:15
Drazí křesťané, Byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy ČBK. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin … More

2018 – Velikonoční mobilizace

20:16
Byzantský katolický patriarchát vybízí: Češi a Moravané! Zanechte pasivitu a vyjděte na velikonoční pondělí do ulic! Ať je 2. dubna v každé vesnici a v každém městě národní manifestace s transparente… More
2 563
01:49

Blahopřání k Vánocům 2017

Vánoční svátky jsou hluboce vepsány do duše snad každého člena našeho národa. Hluboká tradice je spojena už s adventní dobou a milými zvyky, jako je řezání větviček z ovocných stromů v den sv. … More
356
04:22

Eucharistie - zpřítomnění Kristovy smrti

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu More