Joske
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Skutečně se jedná o ohavný čin. Takto znesvětit Kristův kříž může pouze satanista.
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Není to rada ode mne. Je to rada od Pána.
Viz tučný text:
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. '…More
Není to rada ode mne. Je to rada od Pána.
Viz tučný text:
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18

Nemyslím si, že katolík je člověk, který nemá poslouchat Pána.
Joske

Nemecká cirkev: Kristus sodomizovaný na jednej zastaváke krížovej cesty

Účastnili byste se pobožnosti Křížové cesty, abyste rozjímali Kristovo utrpení před takovýmto zpodobněním? Já rozhodně ne! Ani Pachamamu, ani tuto zvrhlost, ani zvířecí zdechlinu na kříži. Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“
Ale kdo opravdu chce, má možnost těmto projevům satanismu i falešnému papeži, pohanu Františkovi zachovat přízeň.
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Rada je v mém komentáři. Je jednoduchá.

Rada je jednoduchá, vyjděte ze společenství nevěřících a oddělte se. Potom vás Bůh přijme za syny a dcery, jak praví náš Pán. Nebo snad chcete sloužit indiánskému démonu Pachamama a modlit se před zvířecí zdechlinou na kříži?
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s …More
Rada je v mém komentáři. Je jednoduchá.

Rada je jednoduchá, vyjděte ze společenství nevěřících a oddělte se. Potom vás Bůh přijme za syny a dcery, jak praví náš Pán. Nebo snad chcete sloužit indiánskému démonu Pachamama a modlit se před zvířecí zdechlinou na kříži?
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Bezbožná aliancia: Františkov Vatikán a Spojené Národy

Obrázek vystihuje krutou realitu více, než tisíce slov. Zde jde o spojení, které je pro věřící lid záhubou a nepřekonatelnou překážkou na cestě následování Krista.
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Zavírat oči před troufalostí, s níž kněz Christof Simonsen s vědomím a "požehnáním" biskupa Diesera přibije na kříž zvířecí zdechlinu, nebude to nejlepší řešení. Proto je správné, když na zjevný satanismus v římskokatolické církvi někdo upozorní. Jistě, jsou lidé, kteří se rádi obklopují příjemnými věcmi a před surovostí světa, tedy před realitou, zavírají oči. Je to však jen sebeobelhávání. Ve …More
Zavírat oči před troufalostí, s níž kněz Christof Simonsen s vědomím a "požehnáním" biskupa Diesera přibije na kříž zvířecí zdechlinu, nebude to nejlepší řešení. Proto je správné, když na zjevný satanismus v římskokatolické církvi někdo upozorní. Jistě, jsou lidé, kteří se rádi obklopují příjemnými věcmi a před surovostí světa, tedy před realitou, zavírají oči. Je to však jen sebeobelhávání. Ve zprávě z německé diecéze nejde prvoplánově o zobrazení nechutností a zvráceností, ale o troufalost, s níž mnozí kněží veřejně vyznávají nevíru v Pána Ježíše Krista.
Rada je jednoduchá, vyjděte ze společenství nevěřících a oddělte se. Potom vás Bůh přijme za syny a dcery, jak praví náš Pán. Nebo snad chcete sloužit indiánskému démonu Pachamama a modlit se před zvířecí zdechlinou na kříži?
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Dva páry topánok: Vatikánska vs. reálna verzia

Nespokojte se s tím, že dokážete něco pojmenovat. Nespokojte se s tím, že jste poznali, jak vám nehodní služebníci lžou. Vyjděte z jejich společenství, oddělte se a Pán vás přijme za syny a dcery.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu …More
Nespokojte se s tím, že dokážete něco pojmenovat. Nespokojte se s tím, že jste poznali, jak vám nehodní služebníci lžou. Vyjděte z jejich společenství, oddělte se a Pán vás přijme za syny a dcery.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Boží slovo na den 8.11. A.D. 2019

Nikdy nepřestanu žasnout nad příběhy, které vyprávěl Pán Ježíš. Jsou naplněny hlubokou moudrostí, která převyšuje lidský rozum a komu je dáno, toho spolehlivě vedou po cestě spravedlnosti.
Každý z nás je správcem Božího majetku. I tělo je Boží majetek, nevydávejte ho hříchu.
Joske

Najslávnejší kňaz z TV NOE má pedofilný škandál. Marcel Puvák. Vyšetruje ho polícia

Na celé věci mne zaráží drzost hříšníka, který byl přichycen in flagranti delicto a přesto se troufá zaštítit kněžskou ctí. Není mi jasné, jakou čest může mít Kristův kněz, který se oddává zvráceným sexuálním praktikám.
Joske

Najslávnejší kňaz z TV NOE má pedofilný škandál. Marcel Puvák. Vyšetruje ho polícia

29.10.2019 11:30

OSTRAVA - Ostravsko-opavský biskup postavil mimo službu kňaza Marcela Puváka z Dětmarovíc, ktorý bol pristihnutý v poľskom hoteli, kde chcel mať sex s tínedžerom mladším ako 15 rokov. Farára, ktorý si podľa poľských médií dohovoril schôdzku s chlapcom na vozíčku v Katoviciach, vypočúvala poľská polícia. www.topky.sk/…/Dalsi-cirkevny-…
Joske

Koľko zarába pápež?

Tvář je obrazem duše.
Joske

Šokujúce obrázky: Homosexuálne pseudo manželstvo v rakúskom kostole

Pro tyto troufalé nečistoty zničil Hospodin ohněm celá města.
Jako se v lidu vyskytovali také lžiproroci, stejně se i mezi vámi objeví lžiučitelé a budou se snažit záludně zavést zhoubná bludařská učení. Ba dokonce budou zapírat Pána, který je vykoupil, a tím se ovšem dostanou rychle do záhuby. Mnoho lidí se dá strhnout od nich k prostopášnostem, a tak přivedou cestu pravdy do špatných řečí. Z …More
Pro tyto troufalé nečistoty zničil Hospodin ohněm celá města.
Jako se v lidu vyskytovali také lžiproroci, stejně se i mezi vámi objeví lžiučitelé a budou se snažit záludně zavést zhoubná bludařská učení. Ba dokonce budou zapírat Pána, který je vykoupil, a tím se ovšem dostanou rychle do záhuby. Mnoho lidí se dá strhnout od nich k prostopášnostem, a tak přivedou cestu pravdy do špatných řečí. Z hrabivosti budou z vás těžit podvodným mluvením. Ale už dávno je pro ně připravený trest a zhouba se na ně valí. Jestliže Bůh neušetřil ani anděly, když se prohřešili, ale srazil je a odevzdal peklu, temné propasti, aby tam byli uchováni pro soud, neušetřil ani starý svět, nýbrž zachránil jen Noema, hlasatele spravedlnosti, spolu s jinými sedmi lidmi, kdežto na ostatní bezbožný svět přivedl potopu. Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil k zániku jako výstražný příklad do budoucnosti pro bezbožníky. Vysvobodil však spravedlivého Lota, který těžce trpěl bezuzdným chováním prostopášníků. Neboť ten spravedlivý člověk, který mezi nimi bydlel, musel vidět a slyšet, jaké špatnosti páchali, a to mučilo den ze dne jeho spravedlivou duši. Tak Pán dovede zbožné lidi ze zkoušky vysvobozovat, ale špatné nechává, aby byli potrestáni v den soudu, a zvláště ty, kdo se oddají nečistým tělesným žádostem a nechtějí nad sebou uznávat Pána. a přece ani sami andělé, ačkoli jsou silou a mocí větší, nepronášejí o nich před Pánem urážlivý odsudek. Tihle lidé však jako nerozumná zvířata - určená svou přirozeností k tomu, aby byla chytána a zabíjena - mluví s pohrdáním o tom, co neznají, a jejich zkaženost je přivede do záhuby a budou za svou špatnost pykat. Hledají požitek v denním hýření; jsou skvrnou a hanbou, jak se honí za rozkošnickým hýřením při hostinách s vámi; oči mají pořád jen pro některou cizoložnici a nenasytné v hříchu; lákají k sobě nepevné duše; jsou hrabiví a dobře se v tom vyznají. Propadli kletbě! 2Petr 2:1-14
Joske

Najslávnejší kňaz z TV NOE má pedofilný škandál. Marcel Puvák. Vyšetruje ho polícia

To je ale drzý hříšník! Jaký má tento člověk charakter, když do kamery říká: "Na svou kněžskou čest slibuji, že tu už nikdy neudělám"! Jaké "kněžské cti" se tento zrádce Krista dovolává? Cožpak měl nějakou čest, když se rozpálil touhou po školou povinnému chlapci? Měl nějakou čest, když chtěl nedospělé dítě mravně zkazit? To přece není stejné, jako když malý uličník rozbije sousedovi kamenem …More
To je ale drzý hříšník! Jaký má tento člověk charakter, když do kamery říká: "Na svou kněžskou čest slibuji, že tu už nikdy neudělám"! Jaké "kněžské cti" se tento zrádce Krista dovolává? Cožpak měl nějakou čest, když se rozpálil touhou po školou povinnému chlapci? Měl nějakou čest, když chtěl nedospělé dítě mravně zkazit? To přece není stejné, jako když malý uličník rozbije sousedovi kamenem okno a po výprasku slibuje, že už to víckrát neudělá! Promiňte, ale tento člověk to nemá v hlavě v pořádku.
Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. 1Kor 6:9b-10

Znovu zopakuji, co praví Pán.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Evita Perón: Stane sa „neplač za mnou Argentína“ svätou?

Velmi zdařilý článek, vypodobňující život Evy Perón, včetně dobového rámce. tom-stehule.com/…/odvracena-tvar-…
Joske

Evita Perón: Stane sa „neplač za mnou Argentína“ svätou?

Falešným papežem byl i Pavel VI. Jako vysoce postavený zednář veřejným gestem podřídil Římskokatolickou církev Organizaci spojených národů. To vysvětluje mnohé radikální změny v církvi za posledních více, než padesát let.

"Svou berlu a prsten daroval Pavel VI. buddhistovi a zednáři U´Thantovi, sekretáři OSN." www.lumendelumine.cz/index.php

Představa, že by se některý z jeho následovníků …More
Falešným papežem byl i Pavel VI. Jako vysoce postavený zednář veřejným gestem podřídil Římskokatolickou církev Organizaci spojených národů. To vysvětluje mnohé radikální změny v církvi za posledních více, než padesát let.

"Svou berlu a prsten daroval Pavel VI. buddhistovi a zednáři U´Thantovi, sekretáři OSN." www.lumendelumine.cz/index.php

Představa, že by se některý z jeho následovníků chtěl ze zavedené podřízenosti vymanit, je minimálně odvážná. Mám nyní na mysli ty papeže, kteří byli ve svém úřadu déle, než 25 dnů. Jan Pavel II, Benedikt XVI, a František důsledně plní své povinnosti vůči nadřízené Organizaci, což je dobře vidět na všech interreligiózních akcích. Pod pláštěm dialogu papežové kladou Římskokatolickou církev do stejné roviny, v níž se nachází i taková seskupení, která praktikují otevřeně démonické rituály. V jednom případě však jdou všichni falešní papežové dál. A to v podřízení se islámu.

"Jak tedy můžeme myslet na to, že postavíme věřícím na oltář k uctívání papeže, který tak těžce selhal ve své základní povinnosti a tou je hájit poklad víry?
Pavel VI. to odmítl a nesplnil základní povinnost Hlavy katolické církve, aby se místo toho postavil do služeb Lidstva a smířil všechny víry všech kultů do jediného univerzálního náboženství. Ale když snil o tom, že se stane velkým sjednotitelem národů, obětoval katolickou církev, Tradici, instituce a samotné věřící, aby vytvořil duchovní hnutí Democrazia Universale, která měla sloužit všem církvím světa." www.lumendelumine.cz/index.php
Joske

Evita Perón: Stane sa „neplač za mnou Argentína“ svätou?

@zaba
Karol Wojtyla byl mimořádně inteligentní člověk. Byl to také herec. Věděl tedy více než dobře, jak na diváky v hledišti působí jednotlivá gesta herců na jevišti.
Představa, že se jen tak, z ničeho nic objeví na papežském stolci Karol Józef Wojtyła z komunistického bloku, je jemně úsměvná. Nešlo to bez spolupráce řídících orgánů pro oko znepřátelených mocností. Nešlo to bez dohod tajných …More
@zaba
Karol Wojtyla byl mimořádně inteligentní člověk. Byl to také herec. Věděl tedy více než dobře, jak na diváky v hledišti působí jednotlivá gesta herců na jevišti.
Představa, že se jen tak, z ničeho nic objeví na papežském stolci Karol Józef Wojtyła z komunistického bloku, je jemně úsměvná. Nešlo to bez spolupráce řídících orgánů pro oko znepřátelených mocností. Nešlo to bez dohod tajných služeb světových mocností. Karol Wojtyla byl vědomý účastník mocenských her na jevišti světa a podílel se na přípravě sjednocení Evropy a současné islamizace. Proto políbením Koránu učinil gesto podřízení křesťanské Evropy islámu, který se mocným světa jeví jako nejvíce účinný nástroj globalizace. Nikoli tedy Karol Wojtyla, ale prostí katoličtí věřící jsou těmi totálně neinformovanými.
Joske

Boží slovo na den 6.11. A.D. 2019

Naplněním Zákona je tedy láska.
Naplněním zákona je sám Bůh, vždyť Bůh je láska.
My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. 1J 4:16 Bůh tedy naplnil Zákon sebou samým, což je nejvnitřnějším jádrem Evangelia.
Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Mt 5:17
Joske

Najhoršie z oboch svetov

Mnozí prozřou, až bude pozdě. Reformy falešného papeže Františka jsou pochodem po široké cestě do věčného zatracení.
Joske

Hrdina vysvetľuje Gloria.tv ako odstránil Pachamamy

Falešný papež František chce křesťanské kostely pro všechny a pro všechno. Amazonští misionáři dokonce přestali křtít domorodce. V čem potom spočívá jejich misie? Přijali pokoncilního ducha, podle kterého všechna náboženství a dokonce všechny projevy pohanství, čarodějnictví a sexuální nečistoty vedou ke spáse? Je nejvyšší čas, abyste poslechli Pána, který chce, abyste z této společnosti vyšli a …More
Falešný papež František chce křesťanské kostely pro všechny a pro všechno. Amazonští misionáři dokonce přestali křtít domorodce. V čem potom spočívá jejich misie? Přijali pokoncilního ducha, podle kterého všechna náboženství a dokonce všechny projevy pohanství, čarodějnictví a sexuální nečistoty vedou ke spáse? Je nejvyšší čas, abyste poslechli Pána, který chce, abyste z této společnosti vyšli a oddělili se.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Biskup Schneider: František aj "napriek dôkazom" popiera modlárstvo

Modlářství nejvyšších představitelů církve je skutečně vítězstvím zla, jak říká biskup Schneider. Falešný papež František završuje dílo zkázy. Místo Boha je ve Vatikánu adorován démon Pachamama.
Kdo chcete být spasen, musíte vyjít z jejich společenství a oddělit se. Teprve potom budete přijati Bohem za syny a dcery. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, Bohu i Satanu.
"Nespřahejte se už s nevěřícími!…More
Modlářství nejvyšších představitelů církve je skutečně vítězstvím zla, jak říká biskup Schneider. Falešný papež František završuje dílo zkázy. Místo Boha je ve Vatikánu adorován démon Pachamama.
Kdo chcete být spasen, musíte vyjít z jejich společenství a oddělit se. Teprve potom budete přijati Bohem za syny a dcery. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, Bohu i Satanu.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18