Martin68
Martin68

Fakenews: ...ževraj papež povedal, že Judáš je v Nebi?!

@Tomislav. To s tím sebevražedným virem je to myslím že falešné dilema, podobně jako i s virem HIV. Bůh dokáže uzdravit kohokoliv, jež má víru. Taky Pán doma v Galileji se podivoval nad nevírou tamních lidí a dokázal uzdravit málokoho. Viz Mk6
Martin68

Fakenews: ...ževraj papež povedal, že Judáš je v Nebi?!

Sebevražda není jen ledajaký hřích. Je to Hřích. Je to konečné a absolutní zlo, kterým odmítáme složit životu přísahu věrnosti. Člověk, který zabije druhého, zabil jednoho člověka. Ale ten, kdo zabije sebe, zabíjí všecky lidi; vzhledem k sobě vyhlazuje celý svět.
/ G. K. Chesterton, Ortodoxie (2000), str.63/