언어
댓글 쓰기…
+Joseph+
jenom se nepo, schizmatiku
apredsasatoci
velmi kraaaaaaaaasne videa. plne kraaaaaaaaaaasnych a pravdivyyyyyyyyyych slov!

Ľubomír Stanček - Smrť naša každodenná

24:18
Román - SMRŤ NAŠA KAŽDODENNÁ Cítim povinnosť otvoriť myšlienku na takú samozrejmú, a predsa nie samozrejmú problematiku. Viem, ľahšie a príjemnejšie sa číta o radosti, bohatstve, sláve či moci,… 더보기
댓글 쓰기…

Súťaž o KRESŤANSKÝ ROMÁN ❀

1,200 × 433
evanjelizacia.eu Oddal sa celý Bohu. Ona hľadá svoje miesto v živote. Po mnohých sklamaniach a neúspechoch, ho nachádza v Bohu, ktorému sa chce odovzdať celkom a celá. Boh ich však skúša. Boh chce viac... Oveľa viac... Božie tajomstvá sú láskou, točia sa okolo lásky..

Radovať sa s Bohom 5. ღ✞❀ V škole Márie

33:34
- kniha P. prof. Ľubomíra Stančeka, CM - Radovať sa s Bohom www.evanjelizacia.eu viac o Panne Márii sa môžete dozvedieť tu: evanjelizacia.eu
댓글 쓰기…

SÚŤAŽ O KRESŤANSKÉ KNIHY

1,202 × 790
Odpoveď na súťažnú otázku hľadajte v meditáciách Ľubomíra Stančeka na: www.evanjelizacia.eu ........................... Súťaž: napíšte nám, na čo najčastejšie poukazuje P. Ľubomír Stanček vo svojich… 더보기

Čnosti 19. ✿ Čnosť láskavostii

42:50
viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: Č N O S T I 19. Čnosť LÁSKAVOSTI 19.1 Láskavosť je prejavom lásky 19.2 Boh je mierou láskavosti 19.3 Z Božej láskavosti vyplýva láskavosť k blížnym 19.4 Od láskavosti k svätosti
댓글 쓰기…

Čnosti 18. ✿ Čnosť tichosti

33:20
viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: evanjelizacia.eu 18. Čnosť TICHOSTI 18.1 Filozofia čnosti tichosti 18.2. Chápanie čnosti z pohľadu Cirkvi v KKC 18.3 … 더보기
댓글 쓰기…

KNIHY - vedecké, homílie, romány

2,560 × 748
- prečítajte si kvalitné kresťanské knihy od katolíckeho kňaza P. Ľubomíra Stančeka, CM, ktoré vám ponúkame zadarmo v e-verzii: V E D E C K E K N I H Y - H O M Í L I E - R O M Á N Y audio knihy, … 더보기

HOMÍLIE - kázne

2,560 × 749
POMOC, RADY NÁVODY ako sa zorientovať v zložitosti udalostí života a spásy - prečítajte a inšpirujte sa homíliami katolíckeho kňaza - rehoľníka P. Ľubomíra Stančeka, CM - na roky A, B, C + tematické… 더보기