언어

Radovať sa s Bohom 5. ღ✞❀ V škole Márie

33:34
- kniha P. prof. Ľubomíra Stančeka, CM - Radovať sa s Bohom www.evanjelizacia.eu viac o Panne Márii sa môžete dozvedieť tu: evanjelizacia.eu
댓글 쓰기…

SÚŤAŽ O KRESŤANSKÉ KNIHY

1,202 × 790
Odpoveď na súťažnú otázku hľadajte v meditáciách Ľubomíra Stančeka na: www.evanjelizacia.eu ........................... Súťaž: napíšte nám, na čo najčastejšie poukazuje P. Ľubomír Stanček vo svojich… 더보기

Čnosti 19. ✿ Čnosť láskavostii

42:50
viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: Č N O S T I 19. Čnosť LÁSKAVOSTI 19.1 Láskavosť je prejavom lásky 19.2 Boh je mierou láskavosti 19.3 Z Božej láskavosti vyplýva láskavosť k blížnym 19.4 Od láskavosti k svätosti
댓글 쓰기…

Čnosti 18. ✿ Čnosť tichosti

33:20
viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: evanjelizacia.eu 18. Čnosť TICHOSTI 18.1 Filozofia čnosti tichosti 18.2. Chápanie čnosti z pohľadu Cirkvi v KKC 18.3 … 더보기
댓글 쓰기…

KNIHY - vedecké, homílie, romány

2,560 × 748
- prečítajte si kvalitné kresťanské knihy od katolíckeho kňaza P. Ľubomíra Stančeka, CM, ktoré vám ponúkame zadarmo v e-verzii: V E D E C K E K N I H Y - H O M Í L I E - R O M Á N Y audio knihy, … 더보기

HOMÍLIE - kázne

2,560 × 749
POMOC, RADY NÁVODY ako sa zorientovať v zložitosti udalostí života a spásy - prečítajte a inšpirujte sa homíliami katolíckeho kňaza - rehoľníka P. Ľubomíra Stančeka, CM - na roky A, B, C + tematické… 더보기

Čnosti 17. ✿ Čnosť poníženosti

44:54
viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: kniha ČNOSTI 17. Čnosť PONÍŽENOSTI 17.1. Čnosti súvisiace s pokorou 17.2 Čnosť poníženosti (pokora) 17.3 Poníženos… 더보기
댓글 쓰기…

Čnosti 16. ✿ Čnosť jednoduchosti

12:52
viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: evanjelizacia.eu 16. Čnosť JEDNODUCHOSTI 16.1 Dôležitosť jednoduchosti 16.2 Svetlá jednoduchosti 16.3 Pápež Ján Pavol II.

Čnosti 14. ✿ Čnosť mravnej sily

20:21
viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: evanjelizacia.eu 14. MRAVNÁ SILA 14.1 Čnosť mravnej sily 14.2 Aspekty mravnej sily 14.3 Cvičenie sa v čnosti mravnej sily

Čnosti 13. ✿ Čnosť spravodlivosti

20:21
viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: evanjelizacia.eu 13. SPRAVODLIVOSŤ 13.1 Spravodlivosť vo Svätom písme 13.2 Čnosť spravodlivosti (iustitia) 13.3 … 더보기

Čnosti 12. ✿ Čnosť rozvážnosti

20:21
viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: evanjelizacia.eu 12. Čnosť rozvážnosti 12.1 Rozvážnosť vo Svätom písme 12.2. Ako získať čnosť rozvážnosti

Čnosti 11. ✿ Všeobecne o ľudských čnostiach

33:24
viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: evanjelizacia.eu Ľudské čnosti 11.1 Základné alebo mravné čnosti (virtutes cardinales) 11.2 Teologálne (božské) čnosti

Čnosti 10. 💖 Láska ako čnosť

34:47
ČNOSTI - P. prof. Ľubomír Stanček, PhD. CM | L Á S K A LÁSKA AKO ČNOSŤ 10.1 Božia láska k nám 10.2 Láska ako čnosť a ako prikázanie 10.3 Prehrešenie voči božskej čnosti láske 10.4 Vzrast čnosti … 더보기
댓글 쓰기…

Čnosti 9. ✿ Nádej ako čnosť

43:35
celú knihu ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM si môžete prečítať tu: evanjelizacia.eu 9. Nádej ako čnosť 9.1 Nádej ako teologálna čnosť 9.2 Hriechy proti nádeji 9.3 Nádej je z viery 9.4 Psychol… 더보기