Jazyk
Napísať komentár …
+Joseph+
jenom se nepo, schizmatiku
apredsasatoci
velmi kraaaaaaaaasne videa. plne kraaaaaaaaaaasnych a pravdivyyyyyyyyyych slov!

Ľubomír Stanček - Smrť naša každodenná

24:18
Román - SMRŤ NAŠA KAŽDODENNÁ Cítim povinnosť otvoriť myšlienku na takú samozrejmú, a predsa nie samozrejmú problematiku. Viem, ľahšie a príjemnejšie sa číta o radosti, bohatstve, sláve či moci,… Viac
Napísať komentár …

Súťaž o KRESŤANSKÝ ROMÁN ❀

evanjelizacia.eu Oddal sa celý Bohu. Ona hľadá svoje miesto v živote. Po mnohých sklamaniach a neúspechoch, ho nachádza v Bohu, ktorému sa chce odovzdať celkom a celá. Boh ich však skúša. Boh chce … Viac

Radovať sa s Bohom 5. ღ✞❀ V škole Márie

33:34
- kniha P. prof. Ľubomíra Stančeka, CM - Radovať sa s Bohom www.evanjelizacia.eu viac o Panne Márii sa môžete dozvedieť tu: evanjelizacia.eu
Napísať komentár …

SÚŤAŽ O KRESŤANSKÉ KNIHY

Odpoveď na súťažnú otázku hľadajte v meditáciách Ľubomíra Stančeka na: www.evanjelizacia.eu ........................... Súťaž: napíšte nám, na čo najčastejšie poukazuje P. Ľubomír Stanček vo svojich… Viac

Čnosti 19. ✿ Čnosť láskavostii

42:50
viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: Č N O S T I 19. Čnosť LÁSKAVOSTI 19.1 Láskavosť je prejavom lásky 19.2 Boh je mierou láskavosti 19.3 Z Božej láskavosti vyplýva láskavosť k blížnym 19.4 Od láskavosti k svätosti
Napísať komentár …

Čnosti 18. ✿ Čnosť tichosti

33:20
viac o čnostiach sa dočítate v knihe ČNOSTI od P. prof. Ľubomíra Stančeka CM tu: evanjelizacia.eu 18. Čnosť TICHOSTI 18.1 Filozofia čnosti tichosti 18.2. Chápanie čnosti z pohľadu Cirkvi v KKC 18.3 … Viac
Napísať komentár …

KNIHY - vedecké, homílie, romány

- prečítajte si kvalitné kresťanské knihy od katolíckeho kňaza P. Ľubomíra Stančeka, CM, ktoré vám ponúkame zadarmo v e-verzii: V E D E C K E K N I H Y - H O M Í L I E - R O M Á N Y audio knihy, … Viac