Miserere_nobis

Ájtatosság május hava minden napjára

A májusi Mária-ájtatosság Rómában kezdődött. A jó hívek a papság vezérlete mellett úgy megkedvelték ezt az ájtatosságot, hogy nemsokára ünnepélyesen végezték, reggel szentséges misével, este …

Ítélet és büntetés a bűnökért

1. Minden bűn szigorú bírája eljön. 2. Készülj fel rá az alázat, a bánat és a vezeklés által. 3. A kegyvesztettség* állapotában elhunytak szenvedik el a legnagyobb kínokat. 4. A kegyelem állapotában …

Tanuljunk együtt imádkozni latinul (5) - Az Úrangyala

A megtestesülés szent titkáról megemlékező imádságunk három versből (verzikulusból), a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégyből, majd egy zárókönyörgésből áll. A keresztény nép nagy áhítattal mondja a …
"Csak egy mélyen beteg társadalomban kell bizonyítania az egészségeseknek, hogy egészségesek."
Semmi kommunizmus / egyenlőség, a hitben és az Egyházban! Az alábbiakban megvilágításra kerül. hogy az emberek nem egyenlőek és nem ugyanaz a feladatuk. Isten kedveli a változatosságot és azt …More
Semmi kommunizmus / egyenlőség, a hitben és az Egyházban!
Az alábbiakban megvilágításra kerül. hogy az emberek nem egyenlőek és nem ugyanaz a feladatuk. Isten kedveli a változatosságot és azt akarja, hogy különbözzünk egymástól és ezáltal kiegészítsük egymást. Isten hierarchiát akar!
Már a '60-as években beszivárgott az Egyházba a kommunista gondolatok halmaza, mely úgy véli és azt tanítja, hogy minden ember egyenlő és egyforma joguk van mindenre.
Nem, ez nem igaz!
Biológiailag egyformának teremtettünk, ám már egy eltérő külső megjelenést kaptunk Istentől. Nem mindenki ugyanazokkal az adományokkal és talentumokkal rendelkezik, nem mindenki ugyanolyan okos és intelligens, mint a másik, ezért nem lehetünk egyformák.
Maga Krisztus akarja a különbségeket, a legkülönbözőbb állásokat és a legkülönbözőbb rangokat. Így szól: igen, legyetek jó szolgák és hűségesek uraitokhoz, és az uraik jól bánjanak szolgáikkal.
Mindenkinek jónak kell abban lennie, ahová Isten állította. Senkinek nem szabad…More

2

Pflaum
Pedig a kormányunk be hozza a kínai komcsikat az egyetemmel.
View 3 more comments

Szentbeszéd Jó Pásztor vasárnapján

Elöljáróban szeretném jelezni, hogy a szedesvakantista kijelentésekkel nem értek egyet, ám ezeket nem vettem ki a szövegből, hogy jobban érthető legyen. Prédikáció a Húsvét utáni 2. vasárnapra 2021. …
francesco69
Mivel pap vagyok, a teológiai ismeretek hiányával sem vagyok, viszont a "szédevakantista atya", is eretnekséget fogalmaz meg. A Pápa, igen sajnos, …More
Mivel pap vagyok, a teológiai ismeretek hiányával sem vagyok, viszont a "szédevakantista atya", is eretnekséget fogalmaz meg. A Pápa, igen sajnos, sok téves és értelmetlen dolgot mond.
francesco69
Érdekes ez a prédikáció, ami nem szentbeszéd, hanem egy vádbeszéd. Ennek is kb. annyi köze van az evangéliumhoz, mint napjaink legtöbb prédikációinak…More
Érdekes ez a prédikáció, ami nem szentbeszéd, hanem egy vádbeszéd. Ennek is kb. annyi köze van az evangéliumhoz, mint napjaink legtöbb prédikációinak. II Vatikáni zsinat pápáit, hamis pápának nevezni kissé merész és eretnek gondolat, mert a zsinat előtti 1900 évben is voltak érdekes személyek Szent Péter trónján, ha csak a reneszánsz kor pápáit nézzük, vagy Boldog IX. Piusz pápát, aki simán aláírt kivégzőparancsot, a saját koruk és történelmi szituációktól elvonatkozva ítéletet mondani elhamarkodott lépés lenne. Istenszolgája XII. Piuszt megvádolják még most is a hallgatás bűnével, németekhez való kötödése miatt Hitler pápájának mutatják be, ami persze nem igaz. Arról sem érdemes gondolkodni, hogy mi lett volna, ha XII. Piusz a 60-as években lett volna pápá, hogyan cselekedett volna, abban a hit és erkölcsi válságban. A pápaság lényege soha nem az a külsőség volt, amibe most is néhányan bele vannak szerelmesedve, tiara, hordszék, uszályok, térdhajtás, trónállók, üres gesztusok, stb. …More
View 2 more comments
Hogyan kellene a szenvedésre tekintenie egy katolikusnak Gyakran hallani az Isteni Gondviselésre vonatkozó igazságtalan vádaskodásokat, mert a hitetlenség így akadékoskodik: ha egy jóságos Isten …More
Hogyan kellene a szenvedésre tekintenie egy katolikusnak
Gyakran hallani az Isteni Gondviselésre vonatkozó igazságtalan vádaskodásokat, mert a hitetlenség így akadékoskodik: ha egy jóságos Isten uralná a világot, akkor nem lenne benne szenvedés.
Minek tartja egy keresztény a szenvedést?
A keresztény a szenvedést kegyelemnek tartja, mely által Isten az örök boldogságra szeretné vezetni kiválasztottait.
"Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti." (Zsid 12,6)
Sokan nem akarják elhinni, hogy Isten az ő legjobb Atyjuk, mert szenvedéssel látogatja meg őket. "Hol van Isten atyai gondoskodása", mondják "ha egyik szerencsétlenség ér a másik után!" Hány kicsinyhitű emberi szív elbukik ezen.
Miért van egyáltalán szenvedés? Ez az a nagy "miért", melyen néhányan nem tudják túltenni magukat, ami hitüket gyengíti és keserűséggel tölti el őket. A szenvedés valóban bizonyíték arra, hogy Isten nem létezik? Erre a kérdésre keresztény hitünk világos és egyértelmű választ ad.
A kereszténység árasztotta ki …More

Kis Szent Teréz imája a papokért

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud nekik ártani. Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap mint nap érintik szent Testedet. …

Önmegszentelésünk szükséges volta

"Ó lélek, mit fogsz tenni, mily eszközt fogsz választani, hogy feljuss arra a magaslatra, melyre Isten meghívott? Az üdvösség és önmegszentelés eszközei mindenki előtt ismeretesek. A szent …
Kapisztrán
Testvérem! Konvertita vagyok. Teljesen református faluban születtem, de ifjú koromtól olvasom a Szentírást, érdekelt az élet, a lét kérdése de a …More
Testvérem! Konvertita vagyok. Teljesen református faluban születtem, de ifjú koromtól olvasom a Szentírást, érdekelt az élet, a lét kérdése de a kérdéseimre választ nem kaptam a "tiszteletes úrtól". Sajnos csak olyan katolikusokkal találkoztam akiktől nem volt mit tanuljak, amíg el nem jutottam a ferences "barátokhoz" Esztelnekre. Addig a kereszt, Szűz Mária a szentek stb számomra "bálványok" voltak. Viszont az Úr Jézus előkészített lelkileg az Édesanyjával való találkozásra már a rendszer váltás előtt, mégpedig a Szabad Európa rádió egyik műsora: "falvak fényszóróban", amely Medjugorjeról szólt és a végén beolvastak egy üzenetét a Szűzanyának, amely szívem mélyéig hatolt! Ez volt az első találkozásunk harminchárom éve, tehát nem én kerestem Őt, hanem Ő várt türelmesen rám amíg én meghallottam hangját! Majd az ezredfordulón a Kék könyv által meghívott a Máriás Papi Mozgalomba és gyermekévé fogadott! Azóta vagyok a "tanítványa"! Ezzel kapcsolatosan csak M B G L a Tökéletes …More
View one more comment
- Christus resurrexit! - Krisztus feltámadt! - Vere resurrexit, alleluia, alleluia! - Valóban feltámadt, alleluja, alleluja! Kegyelmekben gazdag, áldott, békés húsvéti ünnepeket és jó egészséget, …More
- Christus resurrexit!
- Krisztus feltámadt!
- Vere resurrexit, alleluia, alleluia!
- Valóban feltámadt, alleluja, alleluja!
Kegyelmekben gazdag, áldott, békés húsvéti ünnepeket és jó egészséget, betegeknek gyógyulást kívánok.
Reményik Sándor: Ne akarj kereszteden könnyíteni! Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe. Nem bírom már!-- sóhajtod csüggedezve. De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted, hogy a keresztre miért volt …More
Reményik Sándor: Ne akarj kereszteden könnyíteni!
Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe.
Nem bírom már!-- sóhajtod csüggedezve.
De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted,
hogy a keresztre miért volt szükséged.
Vándor roskad le az útszél kövére.
Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne!
De nem megy tovább! Hogyan érje el, ha olyan nehéz terheket cipel? Amikor indult, erős volt és boldog. Azóta annyi minden összeomlott. Magára maradt. Szép napoknak vége. Keserves, árva lesz az öregsége. Szívében ott a kérdés szüntelen: Miért lett ilyen az út, én Istenem?! Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye, és leperdül az útszéli göröngyre. Aztán elcsendesedik. Lehet-e ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke? Magasba emeli tekintetét. Ott majd megérti, amit itt nem ért. Fogja botját, és indul vánszorogva. Mintha a domboldalon kunyhó volna! Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik. Elég már a vándorlásból estig. Soká eltöpreng még bajon, hiányon, míg végre lassan elnyomja az álom. S magát álmában is vándornak látja, …More

Az új-mexikói Szent József lépcső

Az egyesült államokbeli Új Mexikóban, Santa Fe-ben található Lorettói kápolnában van egy csigalépcső, melyet legalább két rejtély övez: az egyik az építőmester személyének ismeretlen volta, a másik …

33 igazság a korunkról való elmélkedéshez

Korunk számtalan tévedésére való tekintettel, melyek összezavarják a lelkeket és bomlasztják a társadalmi életet, a nyilvánossághoz fordulunk, hogy néhány különösen vitatott igazságra világosan …

Fastenbrief des Distriktoberen - Distrikt Österreich

Schönstes Zeugnis für die Attraktivität der christlichen Religion Liebe Freunde und Wohltäter, Die Kirche macht uns zu Beginn der Fastenzeit mit den …
fsspx.at

Moderna COVID-19 oltást nem szabad beadni várandós anyukáknak: WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatok hiányában leállítja a Moderna koronavírus oltás beadását várandós kismamáknak. Bár a várandósság miatt a kismamák veszélyeztetettebbek a súlyos lefolyású …

Vízkereszt: az Igazság ünnepe

Január 1. KISKARÁCSONY (Karácsony nyolcada) Stációs templom: Sancta Maria trans Tiberim A mai szentmisén három ünnep egyesül. 1. Megüljük az Úr körülmetéltetésének évfordulóját. Erről szól az evan…More
Január 1.
KISKARÁCSONY (Karácsony nyolcada)
Stációs templom: Sancta Maria trans Tiberim
A mai szentmisén három ünnep egyesül.
1. Megüljük az Úr körülmetéltetésének évfordulóját. Erről szól az evangélium.
2. De a mai ünnep egyúttal karácsony nyolcada is, azért a kórus énekei jórészt a karácsonyi miséből valók. Innen van a magyar neve is: Kiskarácsony.
3. Végül ünnepli a mai szentmise Megváltónk anyját is, mert a közös imádságok mind róla szólnak.
Erre a napra esik a Julianus naptár behozatala óta – Kr. e. 46. – a polgári esztendő első napja. De erről a mai liturgia semmi említést sem tesz. Régen, mivel a pogány rómaiak kicsapongó mulatságokkal és erkölcstelenségekkel ülték meg ezt a napot, ezeknek ellensúlyozására az Egyház sok helyen böjtöt rendelt el és külön miseszöveget a bálvány-istentisztelet ellen (Missa de prohibéndo ab idolis) De a IX. századtól kezdve mint karácsony oktáváját és a XIII. századtól pedig, mint az Úr körülmetélésének emlékét ünnepelte az Egyház. Oratio: Isten…More
Miserere_nobis
250
ÉV VÉGI HÁLAADÁS Hálát adok Neked, Istenem! Mindenért, amit adtál. Mindenért, amit elvettél. Mindenért, amit segítségeddel megtehettem. Mindenért, amit megakadályoztál. Minden örömért, amivel bold…More
ÉV VÉGI HÁLAADÁS
Hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit adtál.
Mindenért, amit elvettél.
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem.
Mindenért, amit megakadályoztál.
Minden örömért, amivel boldoggá tettél.
Minden szenvedésért, amivel formáltál. Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet. Minden problémáért, amitől megszabadítottál. Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak. Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál. Minden erényért, amit nekem ajándékoztál. Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem. Minden szép emberi kapcsolatért, amivel gazdagítottál. Minden emberért, akit tőlem elszakítottál. A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál. A helyért, amelyet nekem országodban készítettél. Hálát adok Neked, Istenem! Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért. Köszönöm Uram, hogy kegyelmeddel nap, mint nap lehajolsz Hozzám, hogy van még …
More
Miserere_nobis
46

Venite adoremus! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Szentbeszéd Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim, „Ma a mennyek királya méltónak találta, hogy egy Szűztől megszülessen nekünk, hogy visszahívj…
Miserere_nobis
178
„Csendben és nyugalomban az odaadó lélek tovább növekedik az erényben, és megérti a Szentírás rejtett igazságait” – írja Kempis Tamás. „Óvakodj a sok beszédtől” – tanácsolja gázai Szent Dorotheus, „…More
„Csendben és nyugalomban az odaadó lélek tovább növekedik az erényben, és megérti a Szentírás rejtett igazságait” – írja Kempis Tamás. „Óvakodj a sok beszédtől” – tanácsolja gázai Szent Dorotheus, „mert messzire repít az Istenben való boldog összeszedettségtől.” Szent Maximilian Kolbe kijelenti, hogy „A csendre szükség van, sőt feltétlenül szükséges is. Ha hiányzik a csend, akkor hiányzik a kegyelem. Rengeteg példát lehetne felsorolni…
Az évszázadok során a szerzetesrendek többsége a gyakorlatban is alkalmazta ezt a tanácsot, és kevés olyan volt, akik regulájukban különféle mértékben ne tették volna kötelezővé vagy legalábbis tanácsossá a silentium megtartását. Talán a kartauziak a leghíresebbek és legszigorúbbak mind közül. Fegyelmezett csöndjük annyira jól ismert, hogy a róluk szóló csodálatos dokumentumfilm címe is ez: „A Nagy Csend”.
A teljes cikk itt olvasható:

metropolita.hu/…d-gyakorlata-laikusok-szamara/More