Monika G
Monika G

kriza autority v cirkvi

Krásný pokojný den. Být církvi prospěšný určitě neznamená souhlasit se vším, co ta dnešní liberální KC rozšiřuje. A přinést takové překroucené učení lidem jež o Bohu nic nevědí, tím by se nadělalo nepochybně víc škody než užitku.
Monika G

23.3.2021 Klaus prezident vyzval k boji, něvěděl, že syn boj právě opustil. Vyzvu k jednání Trikoló…

poslednisance. Můžete mi prosím prozradit, jaké máte důkazy k Vašemu tvrzení, že hnutí SPD je jen placená opozice?
Monika G

Liberalismus a volná myšlenka (1884)

jožinko božinko. Přiznávám se, že automatická exkomunikace mě ani nenapadla. To tedy musí být papež Bergoglio za ty svoje hereze již dávno exkomunikovaný.
Monika G

Liberalismus a volná myšlenka (1884)

jožinko božinko. Vy si opravdu myslíte, že by ta dnešní modernistická katolická církev mohla exkomunikovat nějakého zednáře, když si do svého čela jednoho zvolila?
Monika G

Liberalismus a volná myšlenka (1884)

jožinko božinko . Co je nám to platné, že exkomunikace zednářů v KC není zrušená, když je tam stejně nikdo neexkomunikuje.
Monika G

František Říká, Že Jeho “Víra” Potřebuje Pochybnosti

Papež by o Bohu a Jeho slibech pochybovat v žádném případě neměl. Jak mohou potom věřit obyčejní křesťané, když o Bohu a Ježíši Kristu pochybuje i nejvyšší představitel církve.
Monika G

Liberalismus a volná myšlenka (1884)

S článkem lze samozřejmě souhlasit. V současné době však není členství v tomto volnomyšlenkářském spolku vzpoura proti katolické církvi, jelikož ta se žel Bohu na takový liberálně humanistický spolek již proměnila, ale vzpoura přímo proti Bohu.
Monika G

Popeleční Středa: Kardinál Prosí Věřící, Aby Nenavštěvovali Kostely

Roberto 55. Souhlasím s Vámi. Ten covid sice existuje, ale je mnohem méně nebezpečný, než nám všichni namlouvají. A navíc, pravý katolík by se jej neměl obávat vůbec.
Monika G

František: Nemorální Očkování v Lednu

apredsasatoci. Chtěla jsem tím jen říci, že na nejvyšší posty v katolické církvi, by měli být vždycky zvoleni ti nejlepší katolíci. Pastýři by se měli starat o své ovečky. V žádném případě tomu nemůže být naopak.
Monika G

František: Nemorální Očkování v Lednu

Peter (skala). Samozřejmě že mám na mysli, než byl modlitbami zachráněn. Neměli by se ti katolíci raději modlit, aby se nenechali od těch nezachráněných biskupů, svést z té úzké a trnité cesty k Bohu?
Monika G

František: Nemorální Očkování v Lednu

Peter(skala). Modlit se za církevníky aby se někteří zachránili, je samozřejmě křesťanské. Je však třeba si uvědomit, že jeden zachráněný biskup mohl již svést na scestí mnoho poctivých katolíků a to Vám přijde spravedlivé?
Monika G

Františkův Poradce Recykluje Svůj Komunismus

Jaké přátele si papež František vybírá, takový je ve skutečnosti i on. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Monika G

František Opět "Tajně Volá" Scalfariho

Člověk, který nevěří v pravého Boha a Ježíše Krista, nemůže přivést ke katolické víře žádného ateistu. To se naprosto vylučuje.
Monika G

Dominik Duka o výrocích papeže

Papež František se ke všemu záměrně vyjadřuje nejednoznačně, s cílem rozeštvat věřící a vnést do katolické církve zmatek. V tom zmatku, se mu samozřejmě lépe plní úkoly, které od něj ti židozednáři požadují. Kdo tohoto papeže podporuje, má i svůj podíl na tom, kam tato moderní pokoncilní katolická církev směřuje.
Monika G

Františkův Nový Smrtelný Hřích: "Nejhorší Služba, Která Může Být Poskytnuta Bohu"

Každý pravověrný katolík musel to pokrytectví papeže Františka, který se o smrtelných hříších ani nezmiňuje nebo je bagatelizuje a lehké hříchy naopak zveličuje, již dávno prohlédnout a odsoudit.
Monika G

Oběvila se Nová Fotka Arcibiskupa Vigana

Tymián. Již podle výrazu v obličeji arcibiskupa Vigana a papeže Františka, musí každý pravověrný věřící jednoznačně poznat, že opravdový katolík je zcela určitě ten prvně jmenovaný.
Monika G

Svet je chorý nerovnosťou, nádej dáva Ježiš - 4. katechéza „Uzdraviť svet“

Kallistratos. Ten nepokoj, války, nemoci, jsou a vždycky byly z toho důvodu, že se lidé k Bohu obrátili zády. V dnešní době se od Něho žel Bohu, odvrací i vedení KC. Dokud se lidé celého světa nebudou držet Boha a Jeho zákonů, tak se lidstvo ničeho dobrého nemůže dočkat.
Monika G

Svet je chorý nerovnosťou, nádej dáva Ježiš - 4. katechéza „Uzdraviť svet“

Kallistratos. To je Váš pohled, já to však bohužel vnímám jinak. Přečtěte si historii katolické církve. I v minulosti se v ní vyskytli špatní papeži a jen díky některým statečným kněžím a biskupům se KC vždycky brzy očistila.
Monika G

Svet je chorý nerovnosťou, nádej dáva Ježiš - 4. katechéza „Uzdraviť svet“

Kallistratos. Velice dobře Vám i za mě odpověděl Pavel IV, za což mu děkuji. Vám to však jak je vidno stejně nestačí. Někteří lidé jsou bohužel stále slepí a hluší.
Monika G

Svet je chorý nerovnosťou, nádej dáva Ježiš - 4. katechéza „Uzdraviť svet“

Kallistratos, Peter(skala). Ano, každý máme svůj díl odpovědnosti. Právě z tohoto důvodu mi svědomí radí, přestože jsem se sama nenechala svést z té úzké a trnité cesty směřující k Bohu, že musím v mezích svých možností varovat i své bližní, aby se i oni měli před touto liberální zmodernizovanou KC na pozoru.