NewsLetters
NewsLetters
1

Бергольйо знову молиться з поганськими лідерами до їхніх богів (демонів) за пришвидшення …

20 жовтня 2020 року в Римі відбулася т.зв. міжрелігійна зустріч, на яку Бергольйо скликав представників різних поганських культів. Потім він молився з ними до їхніх богів ‒ демонів, до яких …More
20 жовтня 2020 року в Римі відбулася т.зв. міжрелігійна зустріч, на яку Бергольйо скликав представників різних поганських культів. Потім він молився з ними до їхніх богів ‒ демонів, до яких відносить і свого бога, яким, однак, не є істинний, Триєдиний Бог. При таких зустрічах поганство ставиться на один рівень з християнством і фактично вважається рівноцінним шляхом до спасіння. Але це максимальна єресь! Це фальшиве євангеліє, за яке падає Божа анатема: «Хто проповідує інше євангеліє, навіть якщо це ангел з неба, нехай буде проклятий!» (пор. Гал. 1,8-9).
На наступний день після цієї синкретичної зустрічі, 21 жовтня 2020 року, у Римі відбулася прем’єра документального фільму «Франческо». Приблизно посередині фільму Франциск Бергольйо веде монолог, в якому каже, що гомосексуалісти ‒ діти Божі і мають право на сім’ю. Він стверджує, що тому вони повинні мати правову основу ‒ реєстроване партнерство, і додає: «Я відстоював це». Цим він одночасно схвалює гомосексуаль…More
NewsLetters
2

Бергольо снова молится с языческими лидерами к их богам (демонам) за ускорение всемирной …

20 октября 2020 года в Риме состоялась т.н. межрелигиозная встреча, на которую Бергольо созвал представителей различных языческих культов. Затем он молился с ними к их богам ‒ демонам, к …More
20 октября 2020 года в Риме состоялась т.н. межрелигиозная встреча, на которую Бергольо созвал представителей различных языческих культов. Затем он молился с ними к их богам ‒ демонам, к которым относит и своего бога, которым, однако, не является истинный, Триединый Бог. При таких встречах язычество ставится на один уровень с христианством и фактически считается равноценным путем к спасению. Но это максимальная ересь! Это ложное евангелие, за которое падает Божья анафема: «Кто проповедует другое евангелие, даже если это ангел с неба, да будет проклят!» (ср. Гал. 1,8-9).
На следующий день после этой синкретической встречи, 21 октября 2020 года, в Риме состоялась премьера документального фильма «Франческо». Примерно в середине фильма Франциск Бергольо ведет монолог, в котором говорит, что гомосексуалисты ‒ дети Божьи и имеют право на семью. Он утверждает, что потому они должны иметь юридическую основу ‒ регистрируемое партнерств…More
NewsLetters
4

Благодарность смелым врачам. А как насчет Ватикана?

Это видео смотрите на: latter-times.wistia.com/medias/d7nvvbz6sg videos.utahgunexchange.com/…м-720-mp4_AAOuqsQjUhk772J.html lbry.tv/…blagodarnost-smelyim-vracham:2 Византийский Вселенский …More
Это видео смотрите на: latter-times.wistia.com/medias/d7nvvbz6sg
videos.utahgunexchange.com/…м-720-mp4_AAOuqsQjUhk772J.html lbry.tv/…blagodarnost-smelyim-vracham:2

Византийский Вселенский Патриархат, который защищает основные истины христианской веры и морали, с болью констатирует, что, хотя голос правды смелых врачей уже ясно прозвучал, коронапсихоз пока что не удалось остановить и далее существует угроза вакцинации, ведущей к чипированию.
Уважаемые врачи, нам очень больно, что в борьбе за правду вас не поддержало официальное руководство Церкви. Ватикан с недействительным папой Франциском Бергольо, наоборот, первым отстартовал искусственный карантин, закрыв храмы, и то во время Пасхи ‒ величайшего христианского праздника.
Следующим ударом, не только для католиков, но и для всего мира, являются ватиканские документы, пропагандирующие вакцинацию для всех! Мы изумляемся, как эта некомпетентная инстанция могла …
More

Слово Патріарха Іллі на свято Христа Царя

«І ввійшов Пилат знов у преторію, закликав Ісуса і каже до Нього: „Ти цар юдейський?” Ісус же у відповідь: „Кажеш те від себе, а чи інші про Мене так тобі оповіли?” „Хіба ж я юдей? – озвався Пилат. –…More
«І ввійшов Пилат знов у преторію, закликав Ісуса і каже до Нього: „Ти цар юдейський?” Ісус же у відповідь: „Кажеш те від себе, а чи інші про Мене так тобі оповіли?” „Хіба ж я юдей? – озвався Пилат. – Народ Твій і первосвященики передали Тебе мені. Що Ти таке зробив?” „Царство Моє не від світу цього, – відрік Ісус. – Було б Моє царство від цього світу, то сторожа Моя була б воювала, щоби Мене не видали юдеям. Але не звідсіля Моє царство.” „То Ти таки цар?” – мовив до Нього Пилат. І відповів Ісус: „Ти кажеш, що Я цар. Я на те уродився і прийшов у світ, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос Мій”» (Ів. 18,33-37).
Існує царство земне і царство небесне. Земні царі приходять і відходять. Наприклад, останнім російським царем був Микола II. Більшовики розстріляли його і всю його родину. Після нього вже не було жодного царя. Однак прийшли інші вожді та правителі, такі як Ленін і Сталін, але їхня влада також впала. Тут, в Європі, була ще Австро-Угорська монархія. До неї …More
NewsLetters
3

Слово Патриарха Илии на праздник Христа Царя

«Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: „Ты Царь Иудейский?” Иисус отвечал ему: „От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?” Пилат отвечал: „Разве …More
«Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: „Ты Царь Иудейский?” Иисус отвечал ему: „От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?” Пилат отвечал: „Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?” Иисус отвечал: „Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.” Пилат сказал Ему: „Итак Ты Царь?” Иисус отвечал: „Ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего”» (Иоан. 18,33-37).
Существует царство земное и Царство небесное. Земные цари приходят и уходят. Например, последним российским царем был Николай II. Большевики расстреляли его и всю его семью. После него уже не было ни одного царя. Однако пришли другие вожди и правители, такие как Ленин и Сталин, но их власть …More
NewsLetters
7

Предупреждение человечеству /вакцина от Covid-19/

NewsLetters
8

Размышление над Словом жизни Пс. 27,8

«Сердце мое говорит от Тебя: „Ищите лица Моего”; и я буду искать лица Твоего, Господи» Слова «искать Божье лицо» или «молиться пред Божьим лицом», либо просьба «Боже, не прячь от меня …More
«Сердце мое говорит от Тебя: „Ищите лица Моего”; и я буду искать лица Твоего, Господи»
Слова «искать Божье лицо» или «молиться пред Божьим лицом», либо просьба «Боже, не прячь от меня Своего лица» часто встречаются в псалмах, а также в книгах Нового Завета.
Пс. 24,6: «Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!»
Пс. 17,15: «А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим».
Пс. 41,13: «А меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом Твоим на веки».
2 Тим. 2,14: «Сие напоминай, заклиная пред лицом Господним…».
Евр. 9,24: «Ибо Христос вошел… в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие».
Что значит быть пред Божьим лицом? Мы можем изрекать изученные молитвы или цитировать псалмы с Часослова. Это служит для нашего ободрения и поучения, мы можем об этом размышлять, но быть пред Божьим лицом – это нечто другое. Это можно кратко выразить так: 1) осознать, что …
More
NewsLetters
8

Чешская Епископская Конференция (ЧЕК) в Стара-Болеславе отстартовала масочную систему

voice-of-god.wistia.com/medias/337433tri9 14 лет назад в прессе было опубликовано сообщение: «Клирики ЧЕК (Чешской Епископской Конференции) отстартовали вступление в ЕС». Сегодня они отста…More
voice-of-god.wistia.com/medias/337433tri9
14 лет назад в прессе было опубликовано сообщение: «Клирики ЧЕК (Чешской Епископской Конференции) отстартовали вступление в ЕС». Сегодня они отстартовали так называемую пандемию.
Уважаемый Ян Граубнер, архиепископ и председатель ЧЕK! Почему на богомолье в Стара-Болеславе Ты скрыл за масками членов ЧЕК? Как председатель, Ты был обязан предупредить их: «Уважаемые собратья, будем иметь здравый смысл и будем мужчинами!» Каждый трезвомыслящий гражданин Чехии знает, что в эти дни начинается следующий этап организованного обмана. Первый этап этой комедии ‒ надеть на себя намордник, то есть маску. Настоящие медицинские эксперты квалифицировали ношение масок как вредное. Сегодня маска является только символом подчинения так называемой пандемии. Чем это должно закончиться? Чипированной вакцинацией, с помощью которой хотят сделать из людей биороботов и уменьшить их количество. …
More
NewsLetters
2

Роздуми над Словом життя Пс. 27,8

«В Твоєму імені серце моє каже: „Обличчя Моє шукайте!” Твоє обличчя, Господи, я шукаю» Слова «шукати Боже обличчя» чи «молитися перед Божим обличчям», або прохання «Боже, не ховай від …More
«В Твоєму імені серце моє каже: „Обличчя Моє шукайте!” Твоє обличчя, Господи, я шукаю»
Слова «шукати Боже обличчя» чи «молитися перед Божим обличчям», або прохання «Боже, не ховай від мене Свого обличчя» часто зустрічаються у псалмах, а також у книгах Нового Завіту.
Пс. 24,6: «Такий рід тих, які Його шукають, шукають лице Яковового Бога».
Пс. 17,15: «А я в моїй правді Твоє лице побачу і, прокинувшись, насичусь Твоїм видом».
Пс. 41,13: «У невинності моїй будеш підпорою моєю і поставиш мене перед Твоїм обличчям повіки».
2 Тим. 2,14: «Про це нагадуй перед Божим обличчям…».
Євр. 9,24: «Христос бо ввійшов …в саме небо, щоб тепер з’явитися за нас перед обличчям Божим».
Що означає бути перед Божим обличчям? Ми можемо промовляти вивчені молитви або цитувати псалми з Часослова. Це служить для нашого підбадьорення і повчання, ми можемо про це роздумувати, тобто розважати, але бути перед Божим обличчям – це щось інше. Це можна коротко …
More
NewsLetters
2

Чеська Єпископська Конференція (ЧЄК) у Стара-Болеславі відстартувала маскову систему

gods-fields.wistia.com/medias/4n5lcmu57j 14 років тому в пресі було опубліковано повідомлення: «Клірики ЧЄК відстартували вступ до ЄС». Сьогодні вони відстартували так звану пандемію. Шановний…More
gods-fields.wistia.com/medias/4n5lcmu57j
14 років тому в пресі було опубліковано повідомлення: «Клірики ЧЄК відстартували вступ до ЄС». Сьогодні вони відстартували так звану пандемію.
Шановний Яне Граубнер, архиєпископе і голово ЧЄK! Чому на прощі в Стара-Болеславі Ти сховав за масками членів ЧЄК? Як голова, Ти був зобов’язаний попередити їх: «Шановні співбрати, маймо здоровий глузд і будьмо чоловіками!» Кожен тверезомислячий громадянин Чехії знає, що в ці дні починається наступний етап організованого обману. Перший етап цієї комедії ‒ одягнути на себе намордник, тобто маску. Справжні медичні експерти кваліфікували носіння масок як шкідливе. Сьогодні маска є лише символом підпорядкування так званій пандемії. Чим це має закінчитися? Чіпованою вакцинацією, з допомогою якої хочуть перетворити людей на біороботів і зменшити їхню кількість. Їхнім кінцем має стати вогненне озеро.
Ти, як голова ЧЄК, був зобов’язаний оголосити єпископам: «Ми не будемо перш…
More
NewsLetters
8

ВВП: Три листи про чистоту серця (Третій лист ‒ молоді про чистоту і щастя)

Якби молодій людині поставили запитання: «Хочете бути щасливими?» – вона, безсумнівно, відповіла б: «Так!» і підняла б обидві руки на знак згоди. «Але як довго хочете бути щасливими? День, …More
Якби молодій людині поставили запитання: «Хочете бути щасливими?» – вона, безсумнівно, відповіла б: «Так!» і підняла б обидві руки на знак згоди. «Але як довго хочете бути щасливими? День, тиждень, рік? Десять років, тридцять років, ціле життя аж до смерті? А хочете бути щасливими і після смерті?»
Людина в глибині душі прагне щастя, але справжнього щастя, яке вже ніхто не зможе у неї відібрати. Адже сама думка про те, що воно колись закінчиться, приносить смуток. Людина шукає щастя в людських відносинах, в майні, у великій кількості грошей, в кар’єрі, у людській славі, в успіху, шукає щастя в задоволеннях, в алкоголі, в наркотиках, але в цьому щастя не знайде. Приходять розчарування, ще більша порожнеча, самотність і біль в душі. Ще святий Августин це прагнення щастя висловив словами: «Ти створив нас для Себе, о Боже, і неспокійне людське серце, поки не спочине в Тобі».
Ідеологи глобалізації сьогодні нищать і звичайне людське щастя, нав’язуючи людям і цілим …
More
NewsLetters
4

Віденський кардинал і московський патріарх пропихають центр Нью Ейдж

Шановний віденський кардинале К. Шенборн! Шановний московський патріарху К. Гундяєв! Звертається до вас і до австрійських католиків та православних християн Росії Візантійський Вселенський …More
Шановний віденський кардинале К. Шенборн!
Шановний московський патріарху К. Гундяєв!
Звертається до вас і до австрійських католиків та православних християн Росії Візантійський Вселенський (Католицький) Патріархат (BВП) з приводу серйозного питання. У московському районі Комунарка на площі понад 5 гектарів до 2022 року повинен бути побудований центр синкретизму Нью Ейдж для відступницького християнства, ісламу, іудаїзму та буддизму. Подібний центр має бути і у Відні.
Шановні ієрархи, якщо вважаєте себе один католиком, а другий православним, а до того ж, займаєте найвищі уряди в Церкві, то ви зобов’язані як перед Богом, так і перед католиками і православними радикально протестувати проти цього самогубного проекту. Трагедія полягає в тому, що ви обидва, як оприлюднили мас-медіа, навпаки, підтримуєте цей проект НСП, який ліквідує християнство. Здійснювати синкретизм з тими, які радикально відкидають нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, з вашого …
More

1

NewsLetters
6

ВВП: Три листи про чистоту серця (Другий лист ‒ особам, які живуть у подружжі)

Говорити про сексуальність так, як її подають мас-медіа і західна псевдокультура ‒ це означає прийняти їхні помилкові, декадентські погляди. Культурна Європа і Америка базувалися на християнсько…More
Говорити про сексуальність так, як її подають мас-медіа і західна псевдокультура ‒ це означає прийняти їхні помилкові, декадентські погляди.
Культурна Європа і Америка базувалися на християнському фундаменті. Основною клітиною завжди була здорова сім’я, заснована на довічній подружній вірності і нерозлучності. Святий Володимир владарював над Київською Руссю. Коли він прийняв християнство, то відпустив трьох своїх жінок та рабинь і до самої смерті залишався вірним одній дружині.
Ісус сказав про шлюб: «Тому покине чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом» (Мт. 19,5), одним єством. «Що Бог з’єднав, людина хай не розлучає» (Мт. 19,6). Тому подружжя піднесене до рівня Святої Тайни і пов’язане з нерозривністю. Коли чоловік і жінка дають присягу перед Богом і укладають шлюб, то обіцяють, що будуть разом переносити добро і зло аж до смерті.
Коли Ісуса запитали, чому Мойсей дозволив відпускати дружину і давати їй розвідний …
More
NewsLetters
6

ВВП: Три листи про чистоту серця (Перший лист – богопосвяченим особам)

Перший лист – богопосвяченим особам. Другий лист ‒ особам, які живуть у подружжі. Третій лист ‒ молоді про чистоту. Перший лист Шановні єпископи, священики і монахи! ВВП у коментарі з семи…More
Перший лист – богопосвяченим особам.
Другий лист ‒ особам, які живуть у подружжі.
Третій лист ‒ молоді про чистоту.

Перший лист
Шановні єпископи, священики і монахи!
ВВП у коментарі з семи частин реагував на пропаганду содомії єзуїтом Дж. Мартіном. Як, на відміну від позиції Мартіна, ставився до аморальності поганський мудрець Діоген? Удень він ходив по площі в Афінах з лампою в руках, немов щось шукав. Коли його запитували, що він шукає, відповідав: «Я шукаю людину». Йому сказали: «Хіба ти не бачиш стількох людей?» Він відповів: «Це не люди, це тварини, бо вони керуються тільки тваринними інстинктами і пристрастями». До того ж аморальність робить людей хижими і небезпечними тваринами ‒ звірами, якщо не втіленими демонами. На противагу цьому, Христове Євангеліє наділяє людину справжньою гідністю.
Що сказав би апостол Павло про єзуїта Мартіна? «Розпуста й усяка нечистота та захланність щоб і не згадувалися між вами. Так само безсоромність …
More
NewsLetters
6

Єпископи та священики США, зробіть історичний крок!

відео: la-voce-di-dio.wistia.com/medias/0yecfviex7 В суботу, 19 вересня 2020 року, Франциск Бергольйо прийняв представника Фармацевтичного банку та публічно пропагував нову вакцинацію. …More
відео: la-voce-di-dio.wistia.com/medias/0yecfviex7
В суботу, 19 вересня 2020 року, Франциск Бергольйо прийняв представника Фармацевтичного банку та публічно пропагував нову вакцинацію. Півроку тому він також здійснив прорив і проголосив католикам карантин, пов’язаний із закриттям храмів. І в першому, і в другому випадку він не враховує думки справжніх експертів у галузі медицини, які радикально виступили проти пандемії, а сьогодні виступають також проти вакцинації, яка має бути пов’язана з чіпуванням та редукцією людства.
Цитата Бергольйо: «Нещодавній досвід пандемії…».
Яким є нещодавній досвід пандемії? Після ідеологічної зміни критеріїв ВООЗ щодо пандемії вона може бути оголошена практично будь-коли. Сучасна пандемія штучно запрограмована з чіткою метою. Ця мета ‒ спровокувати економічну кризу і як фальшивий вихід нав’язати людям нову вакцину, яка, згідно з програмою Гейтса, має на меті редукцію людства на 6 мільярдів. Бергольйо став …
More
NewsLetters
8

Коментар ВВП до інтерв’ю журналіста з пропагандистом гомосексуалізму ‒ ватиканським радником…

(VІІ частина: Зусилля щодо схвалення гомосексуалізму Церквою) Єзуїт Мартін: Церква повинна допомагати переслідуваним меншинам, а не посилювати переслідування. Коментар: Тут Мартін …More
(VІІ частина: Зусилля щодо схвалення гомосексуалізму Церквою)
Єзуїт Мартін: Церква повинна допомагати переслідуваним меншинам, а не посилювати переслідування.
Коментар: Тут Мартін маніпулює, нібито гомосексуалісти були переслідуваною меншістю, і Церква повинна їм допомагати. Запитуємо: Чи гомосексуалізм є гріхом, чи ні? Так! А як Церква повинна допомагати тим, які знаходяться в рабстві гріха? Вести їх до спасенного покаяння, а не легалізувати гріх, як цього домагається Мартін. Що стосується світських законів, то хіба існують сьогодні такі закони, які переслідують гомосексуалістів? Ні, навпаки, у всьому світі вводяться закони, що переслідують тих, які захищають себе від цієї аморальної інвазії. Достатньо лише сказати правду про гомосексуалізм, і за це слідує покарання навіть 3 роками в’язниці. Людина, яка захищає природні цінності, такі як сім’я і виховання дітей, цим уже нібито дискримінує гомосексуалістів і може опинитися в суді. Але це дискримінація більшості!…
More

Коментар ВВП до інтерн’ю журналіста з пропагандистом гомосексуалізму - ватиканським радником…

(VІ частина: Псевдопапа Франциск і содомія в Церкві) Кореспондент: Чи ви бачите якісь зміни у вченні Франциска з цього питання (ЛГБТ) в порівнянні з його попередниками? Єзуїт Мартін: Ні, я не …

Коментар ВВП до інтерн’ю журналіста з пропагандистом гомосексуалізму - ватиканським радником…

(V частина: Статистика і хвороби /т.зв. радощі/) Питання кореспондента до єзуїта Мартіна: Звідки у Церкви інтерес до нашої сексуальності? Зрештою, в Євангелії це другорядна тема. У ньому …

Коментар ВВП до інтерв’ю журналіста з пропагандистом гомосексуалізму – ватиканським радником…

(ІV частина: Конверсійна терапія) Кореспондент: «Що ви думаєте про ідею направляти гомосексуалістів на конверсійну терапію?» Мартін: «Майже всі авторитетні психіатри і психологи відкинули …

Коментар ВВП до інтерв’ю журналіста з пропагандистом гомосексуалізму – ватиканським радником…

(ІІІ частина: Вчення Церкви, наука і псевдонаука) Єзуїт Мартін в своєму інтерв’ю, з метою усунення моральних законів і вчення Церкви, посилається на науку і лицемірно заявляє: «Чому б нам не …