Мова
56

Бог дает каждому свою задачу

Моисей сказал: «Если бы весь народ Божий был пророком!» (Чис. 11,29). Быть пророком значит осознавать суть проблемы. Но в общине каждый призван к иному служению. Апостол Павел в …
65

Божий провід через Святого Духа і Боже слово

Коли ми читаємо Боже слово, Святий Дух через нього до нас говорить, щоб ми зміцнили свою віру і рахувалися в своєму житті з живим Богом. Крім того, Він хоче нас навчити, щоб в конкретних …
44

Размышление над Словом жизни Рим. 4,3-4

«Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу» Здесь слово Божие подчеркивает пример Авраа…
33

Роздуми над Словом Життя Рим. 4,3-4

«Що бо говорить Писання? Повірив Авраам Богові, і це йому було пораховано за оправдання. То´му, хто виконує якусь роботу, заробіток рахується не як ласка, але як щось належне» Тут Боже слово …
70

Размышление над Словом жизни Рим. 3,25

«Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» Кого Бог предложил? Своего Сына Иисуса Христа. Как …
67

Роздуми над Словом Життя Рим. 3,25

«Якого видав Бог як жертву примирення, в Його крові, через віру, щоби виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх» Кого видав Бог? Свого Сина Ісуса Христа. Для чого видав Бог свог…
49

Размышление над Словом жизни Рим. 3,23-24

«Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» Здесь слово Божие ясно говорит, что все согрешили. Конечно, …
73

Роздуми над Словом Життя Рим. 3,23-24

«Всі бо згрішили й позбавлені слави Божої, і оправдуються даром Його ласкою, що через відкуплення в Ісусі Христі» Тут Боже слово ясно каже, що всі згрішили. Звичайно, маленька дитина ще не …
49

Слово Патриарха Илии о благодарении - II часть: Как открыть свою жизнь Божьему действию

Иосафат, благочестивый царь Иудейский, однажды увидел, что его царство окружено большим войском. Он знал, что нет ни малейшей надежды на победу над такой большой силой. Поэтому он …
71

Слово Патріарха Іллі про дякування - II частина: як відкрити своє життя на Божу дію

Йосафат, побожний юдейський цар, одного дня побачив, що його царство оточене великим військом. Він знав, що немає ані найменшої надії на перемогу такої великої сили. Тому він упав долілиць …
58

В житті ми відповідаємо за себе і за інших

Помирати ми будемо тільки раз, а потім вже не повернемося назад. Нічого ми на цей світ не принесли і нічого не заберемо з собою. Який сенс нашого життя? Наш обов'язок – спасти свою душу, а …
66

Размышление над Словом жизни Ин. 5, 8-10

«Иисус говорит ему: Встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббот…
55

Роздуми над Словом Життя Ів. 5, 8-10

«Мовить Ісус до нього: „Устань, візьми ложе твоє і ходи!ˮ І відразу ж одужав той чоловік, взяв ложе своє і почав ходити. Того ж дня субота була, тому то сказали юдеї оздоровленому: «Є субота, і не …
60

2017 – SOS к Богу

Украинцы! Не ожидайте спасения ни с Востока, ни с Запада! Ваше спасение от Господа! Но Бог от каждого хочет покаяния! Те, которые по-настоящему любят себя, свою семью и свой народ, пусть …
57

2017 – SOS до Бога

Українці! Не очікуйте спасіння ні зі Сходу, ні зі Заходу! Ваше спасіння є від Господа! Але Бог від кожного хоче покаяння! Ті, які по-справжньому люблять себе, свою сім'ю і свій народ, хай моляться …
68

Является Франциск еретиком, или нет?

3 сторінок
Франциск в своем увещании Amoris laetitia де-факто отменил существование общих моральных норм и вместо объективной реальности продвигает лишь субъективные взгляды, которые приводят к … Ще
58

Є Франциск єретиком чи ні?

2 сторінок
Франциск у своїй ексгортації Amoris laetitia де-факто скасував існування загальних моральних норм і замість об'єктивної реальності просовує тільки суб'єктивні погляди, які призводять до скасування … Ще
64

Т. Голуб та єретична Amoris laetitia

1 сторінка
Т. Голуб та єретична Amoris laetitia У радіопередачі Т. Голуб (єпископ із ЧР) захищав і пропагував єретичну ексгортацію Amoris laetitia. Окрім інших, проти неї виступили і підписанти «Корекції». Ще
46

Т. Голуб и еретическая Amoris laetitia

1 сторінка
Т. Голуб и еретическая Amoris laetitia В радиопередаче Т. Голуб (епископ из ЧР) защищал и пропагандировал еретическое увещание Amoris laetitia. Помимо прочих, против нее выступили и подпи… Ще
62

Слово Патриарха Илии о благодарении - I часть «За все благодарите...»

Жизненным лозунгом одного человека Божия, который жил на рубеже 19-го и 20-го века, было: «Пусть моя жизнь будет постоянным благодарением Бога». Этой благодарности Богу должны …