Jazyk
Přítel

Stupně podřízenosti

V Kristu budou obživeni jenom ti, kteří jsou Kristu plně podřízeni. Nemá naději nikdo žijící světsky.
Beno se to líbí. 
Zobrazit dalších 2 líbí se mi to.
Přítel

Víra

Je to o víře. Věříte, že Bůh je láska?
Sard se to líbí. 
Přítel

Víra

Co kdybyste si vzájemně odpustili a začali se mít rádi, jak káže křesťanské učení. Stačí jen chtít.
pete13 se to líbí. 
Přítel

Víra

Také bych k tomu pár slov napsal. Mám ale s lidmi zde špatné zkušenosti. Jeden na druhého utočíte, jako byste nebyli křesťané. Copak neumíte tolerovat názory jiných lidí?
Přítel

Srovnání tradičního a nového ritu mše svaté

Miňokraft, rozjímal jsi můj odkaz 1. Korintským 11:23-34? Řešíme, zda se jedná o proměnu. Při zázracích uzdravení, rozmnožení chleba, proměně vody ve víno se každý přítomný mohl přesvědčit svými smysly o změně. U eucharistie to nelze. Objektivně nedochází ke změně. To oč tu jde, je v něčem jiném. Berme do úvahy, že na poli zpravidla vyroste, co se zasadí nebo naseje. V naší mysli také roste … Více
Přítel

Neodvracejte se od Božího Slova!

Dva budou přítomni u jedné události, když je požádáte o svědectví, každý z nich vám bude vyprávět něco jiného. Nezáleží jen na události samé, ale i na znalostech, zkušenostech a vyjadřovacích schopnostech svědků. Pokud se tedy chceme dobrat pravdy, nesmíme tyto skutečnosti přehlížet. Nezáleží pouze na tom, co svědek vypráví, my musíme zohlednit i to, kdo vypráví. To nebývá snadné.
Přítel

Srovnání tradičního a nového ritu mše svaté

Pokud někoho nezajímají mé názory, může je ignorovat. Liboru Halikovi za odpověď děkuji. Přesto si dál myslím, že to, čemu říkáme proměna u Eucharistie, není totéž, jako proměna vody ve víno v galilejskė Káně na svatbě. Zkuste porovnat můj názor s 1.Korintským 11:23-34.
Přítel

Srovnání tradičního a nového ritu mše svaté

Velmi mnoho věcí, které dnes považujeme za samozřejmé, nemá původ v Bohu, ale v lidech. Například kněžský stav, jak jej dnes známe, nemá oporu v Kristově evangeliu.
Přítel

Srovnání tradičního a nového ritu mše svaté

Smím také vyslovit svůj názor? Jsem přesvědčen, že k žádné proměně nedochází. Ježíš také neproměňoval. Jedná se ale o něco hlubšího, skrytého, duchovního. Skutek víry.
Přítel

Otevřený dopis pro pana Glasera a radu festivalu divadelní svět Brno 2018

Ještě přidám otázku. Co je posláním křesťanů, hlásat evangelium nebo organizovat podpisové akce?
Sard se to líbí. 
henta se to líbí. 
Přítel

Otevřený dopis pro pana Glasera a radu festivalu divadelní svět Brno 2018

Myslíte si, že podpisovou akcí hlasáte evangelium? Že se peticí křesťané zbaví odpovědnosti za zlé skutky? Já myslím že ne.
Sard se to líbí. 
henta se to líbí. 
Přítel

Nerozumíte

Kdo dnes může s jistotou říci, že zná Boží vůli?
Přítel

Nerozumíte

Některé skutečnosti není vhodné ventilovat na tomto fóru. Je to ožehavé téma pro uzavřenou společnost.
Sard se to líbí. 
Přítel

Nové technologické funkcie Gloria.tv a prospa o dar

Katolická církev není ušetřena bludů. Biskupi jsou také jenom omylní lidé. Proto je lepší držet se Písma. Apoštol Pavel byl mnohem blíže pravdě. Učení o Boží smrti je důkazem naprostého lidského selhání.
Segal se to líbí. 
Přítel

Nové technologické funkcie Gloria.tv a prospa o dar

Pokud by měl někdo problém se zveřejněním IP adresy, pak mu tento problém vyřešíme. I zpětně. Napište mi.
elbwarte@centrum.cz