Jazyk
Přítel

Medžugorská svätyňa sa rozšíri

V medžugorské kauze se často argumentuje okřídleným: "Podle ovoce suďte". Ovocem ale není nic jineho, než komerční zisky.
Přítel

Je Pápež mimo reality?

Ne všechno, co se nám od dětství předkládá jako realita, realitou je. Mnoho náboženských úvah je založeno na chybném základě.
Přítel

František popiera nepoškvrnené počatie: "Mária sa nenarodila svätou"

Nauka je v rozporu s Evangeliem, kde stojí černé na bílém, že Maria obětovala po svém očišťování. Čisté není třeba očišťovat nebo ano?
Přítel

Dogmata česky

Ježíš Kristus netlačil do lidí dogmata. Ukazoval, jak dobře žít. Také nestavěl kostely. Pravé náboženství je v jiné rovině.
Přítel

Spása je z víry

Jediný spasitelný skutek je Kristova oběť na kříži. Lidé budou spasení vírou v Krista.
Přítel

Archa úmluvy

Ježíš ukázal apoštolům vnitřní cestu. Bez kostelů a krajek. Kdo zůstal venku, nenašel úzkou bránu.
Přítel

Archa úmluvy

Ježíš apoštolům nedal pokyn ke stavění kostelů. Neporučil jim, aby se oblékali do krajek. Jeho církev je duchovní.
Přítel

Boží slovo na den 11.11. A.D. 2018

Vdova zapomněla na sebe a v důvěře se odevzdala Bohu. Tomu říkám víra.
Přítel

Dialóg je zlý

Na Glorii jsou některé dialogy velmi zlé. Příčinou toho je, že si lidé váží více vlastního rozumu, než lásky.
Přítel

František: "prestaňte šliapať na imigrantov"

Nejlépe zapomenout na všechno a důvěřovat Bohu. Bůh naši moudrost nepotřebuje vůbec k ničemu.
Přítel

Dogmata česky

Dírou v systému je možné vidět skryté funkce. Tento druh lidí díry vidět nemůže, protože je slepý.
Přítel

Pápež František objavuje škaredých nových bohov

Scéna na obrázku je pokračování kultu Terra Mater, totus tuus. Jan Pavel II. ztotožnil bohyni země s Pannou Marií.
Miluji tě, matko země, řekl 1.června papež Bergoglio.
Přítel

Dogmata česky

Není to otázka odvahy.
Bůh nemůže být v žádném případě předmětem přirozeného rozumového poznání. Bůh je lidským rozumem neuchopitelný. Poznávat můžeme pouze Boží vlastnosti, jakou jsou láska, milosrdenství, spravedlnost. Jak poznali Boha aktéři dnešní diskuze, kteří se nedokázali dohodnout, zda Bůh pouze miluje, nebo i nenávidí?
Dogma nemá oporu v přirozeném lidském rozumu.
Přítel

Ján Pavol II nacisticky salutoval

Jan Pavel II. vnesl do církve kult Terra Mater, bohyně země.
Přítel

Často kněz druhé zachrání, sebe zahubí navěky!

Když dovolíte, podle mého mínění jsou dogmata lidským dílem. Slouží pouze k zachování integrity světského uspořádání církve. Mají podobnou funkci jako ústava. Ježíš dogmata nekázal, jeho pojetí církve bylo zasazeno do duchovní roviny.