Jazyk
Přítel

Boží slovo na den 11.11. A.D. 2018

Vdova zapomněla na sebe a v důvěře se odevzdala Bohu. Tomu říkám víra.
henta se to líbí. 
Přítel

Dialóg je zlý

Na Glorii jsou některé dialogy velmi zlé. Příčinou toho je, že si lidé váží více vlastního rozumu, než lásky.
Přítel

František: "prestaňte šliapať na imigrantov"

Nejlépe zapomenout na všechno a důvěřovat Bohu. Bůh naši moudrost nepotřebuje vůbec k ničemu.
henta se to líbí. 
Přítel

Dogmata česky

Dírou v systému je možné vidět skryté funkce. Tento druh lidí díry vidět nemůže, protože je slepý.
menhir se to líbí. 
Přítel

Pápež František objavuje škaredých nových bohov

Scéna na obrázku je pokračování kultu Terra Mater, totus tuus. Jan Pavel II. ztotožnil bohyni země s Pannou Marií.
Miluji tě, matko země, řekl 1.června papež Bergoglio.
henta se to líbí. 
Zobrazit dalších 2 líbí se mi to.
Přítel

Dogmata česky

Není to otázka odvahy.
Bůh nemůže být v žádném případě předmětem přirozeného rozumového poznání. Bůh je lidským rozumem neuchopitelný. Poznávat můžeme pouze Boží vlastnosti, jakou jsou láska, milosrdenství, spravedlnost. Jak poznali Boha aktéři dnešní diskuze, kteří se nedokázali dohodnout, zda Bůh pouze miluje, nebo i nenávidí?
Dogma nemá oporu v přirozeném lidském rozumu.
menhir se to líbí. 
Přítel

Ján Pavol II nacisticky salutoval

Jan Pavel II. vnesl do církve kult Terra Mater, bohyně země.
Přítel

Často kněz druhé zachrání, sebe zahubí navěky!

Když dovolíte, podle mého mínění jsou dogmata lidským dílem. Slouží pouze k zachování integrity světského uspořádání církve. Mají podobnou funkci jako ústava. Ježíš dogmata nekázal, jeho pojetí církve bylo zasazeno do duchovní roviny.
Přítel

Urážač pápež František káže proti urážkam

Papež tady má věrné a snaživé učedníky. Nad urážkami, které tady tak často padají, zůstává rozum stát. Pro některé asi náplň víry.
Přítel

Univerzita Kardinálov vo vážnych problémoch - kardinál Burke

Zajímavé komentáře od menhira. Jenom nejsou pro tenhle druh lidí. Menhire, mohl bys něco napsat o Božích synech, kteří si brali lidské dcery? Nejsou to ti, co dali židům desatero?
Přítel

Z Janova listu

Kdo nemá Božího Ducha, nemůže nic vysvětlit. Duch Boží se v kostele nerozdává.
Přítel

Dopis rabína, který přijal Krista.

Rabín konvertoval? To je žert?
menhir se to líbí. 
sulnadzlato se to líbí. 
Přítel

Poľsko: dvaja Rímsky kardináli chceli rehabilitovať Poľského homosexuálne zneužívajúceho arcibiskup…

Ve jménu pravdy nemůžeme o berle s Bafometem říkat, že se jedná o klasickou pastýřskou hůl. Stejně tak o ohavných skutcích falešných pastýřů neříkáme, že milovali blíženeckou láskou. Rozumíme si, Miňocrafte? Představitelé této organizace slouží Satanu.
apredsasatoci se to líbí. 
Přítel

František pobieha s diabolskou "feruľou"

Nechci se hádat. Csk.news píší, že Bergogliova berla je ďábelská. S tím souhlasím. Copak takto vypadá pastýřská hůl? Jistěže ne, Miňocrafte.
Přítel

František pobieha s diabolskou "feruľou"

Zednáři mají zvláštní zalíbení v symbolech. Na berle papeže je znázorněn Bafomet, trojúhelníková kozlí hlava s rohy. Hřebík v tomto případě symbolizuje piercing, kterým se lidé otevírají démonům. Bergoglio touto berlou manifestuje podřízenost Satanu.
menhir se to líbí.