Language
57

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii - J 5, 31-47

Ewangelia wg św. Jana 5, 31-47: 31 Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. 32 Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy. 33 Wysłaliście poselstwo do Jana …
Write a comment …
184

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii - J 5, 1-16

Ewangelia wg św. Jana 5, 1-16: 1 Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. 2 W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. 3 Wśród nich leżało mnóstwo chorych: …
Write a comment …
218

Komentarz biblijny do dzisiejszej Ewangelii - J 4, 43-54

Ewangelia wg św. Jana 4, 43-54: 43 Po dwóch dniach wyszedł stamtąd do Galilei. 44 Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. 45 Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli …
Write a comment …
1 4 701

Komentarz biblijny do dzisiejszej Ewangelii - J 9, 1-41

Ewangelia wg św. Jana 9, 1-41: 1 przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 2 Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice?» 3 Jezus odpowiedział: «Ani on nie …
Write a comment …
3 3 1.2k
Write a comment …
KochamZycie
parvus, nie można dwóm panom służyć jako czynisz :(
rysio
Ks. Sarbinowski mówi, że diabeł jest wierzący, lecz niepraktykujący.
2 406

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

25 marca - Zwiastowanie Pańskie Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej …
Write a comment …
2 315

Komentarz biblijny do dzisiejszej Ewangelii - Łk 11, 14-23

Ewangelia wg św. Łukasza 11, 14-23: 14 Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. 15 Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy»…
Write a comment …
4 697

Komentarz biblijny do dzisiejszej Ewangelii - Mt 5, 17-19

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 17-19: 17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni …
Write a comment …
3 4 1k
Write a comment …
katarynka
Nie zmienia to faktu, że w wielu przypadkach jak ktoś chce stanu łaski to musi zadośćuczynić złu i to w konkretny sposób, a nie jakiś enigmatyczny. … [More]
318

Komentarz biblijny do dzisiejszej Ewangelii - Mt 18,21-35

Ewangelia wg św. Mateusza 18, 21-35: 21 Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 22 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedem…
Write a comment …
2 551

Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

19 marca - Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Osobą św. Józefa zajmują …
Write a comment …