Language

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.

142. Jakie jest działanie Ducha Świętego w Maryi? Duch Święty wypełnia w Maryi wszystkie oczekiwania i przygotowania Starego Testamentu na przyjście Chrystusa. W sposób jedyny i wyjątkowy napełnia Ją łaską i sprawia, że Jej dziewictwo staje się …
Write a comment …
142. Jakie jest działanie Ducha Świętego w Maryi? [More]

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

141. Co sprawił Duch Święty w Janie Chrzcicielu? Duch Święty napełnia Jana Chrzciciela, ostatniego proroka Starego Testamentu, którego posyła dla "przygotowania Panu ludu doskonałego" (Łk 1,17) i ogłoszenia przyjścia Chrystusa, Syna Bożego; nad …
Write a comment …
141. Co sprawił Duch Święty w Janie Chrzcicielu?

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

140. Co oznacza, że Duch Święty "mówił przez proroków"? Przez pojęcie prorocy rozumiemy tych wszystkich, których Duch Święty natchnął do mówienia w imieniu Boga. Duch Święty sprawia, że proroctwa Starego Testamentu w całej pełni wypełniają się w …
Write a comment …

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

139. Jakie są symbole Ducha Świętego? Są liczne: woda żywa, która wypływa z boku Chrystusa ukrzyżowanego i nasyca ochrzczonych; namaszczenie olejem, które jest sakramentalnym znakiem bierzmowania; ogień, który przekształca wszystko, czego dotyka; …
Write a comment …
139. Jakie są symbole Ducha Świętego? [More]

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

138. Jakie są imiona i określenia Ducha Świętego? "Duch Święty" jest imieniem własnym trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Jezus nazywa Go jeszcze: Parakletem (Pocieszycielem) i Duchem Prawdy. Nowy Testament nazywa Go także: Duchem Chrystusa, Pana, Boga, …
Write a comment …
138. Jakie są imiona i określenia Ducha Świętego? [More]

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

137. Dlaczego posłanie Syna i Ducha Świętego jest wspólne i nierozdzielne? W niepodzielnej Trójcy Świętej Syn i Duch Święty są odrębni, ale nierozdzielni. Od początku aż do końca czasów, kiedy Ojciec posyła Syna, posyła zawsze swojego Ducha, który …
Write a comment …
137. Dlaczego posłanie Syna i Ducha Świętego jest wspólne i nierozdzielne? [More]

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

137. Dlaczego posłanie Syna i Ducha Świętego jest wspólne i nierozdzielne? W niepodzielnej Trójcy Świętej Syn i Duch Święty są odrębni, ale nierozdzielni. Od początku aż do końca czasów, kiedy Ojciec posyła Syna, posyła zawsze swojego Ducha, który …
Write a comment …
137. Dlaczego posłanie Syna i Ducha Świętego jest wspólne i nierozdzielne? [More]

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

136. Co chce powiedzieć Kościół, gdy wyznaje: "Wierzę w Ducha Świętego"? Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi, i "z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i …
Write a comment …
136. Co chce powiedzieć Kościół, gdy wyznaje: "Wierzę w Ducha Świętego"?

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

135. Jak Chrystus będzie sądzić żywych i umarłych? Chrystus będzie sądził na mocy prawa, które nabył jako Odkupiciel świata, który przyszedł zbawić ludzi. Zostanie wtedy ujawnione postępowanie każdego człowieka względem Boga i bliźniego oraz …
Write a comment …
Młot na posoborowe
Poznaj też przekazywany od wieków Katechizm Kościoła Katolickiego kard, Gaspariego w szczepiony w Tradychę Kościoła. Jest o połowę cieńszy, i pisany … [More]
rysio
Sąd będzie sprawiedliwy i nieubłagalny. Straszne jest to, że wszyscy ludzie zobaczą nasze grzechy.

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

134. W jaki sposób dokona się chwalebne przyjście Chrystusa? Po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija, chwalebne przyjście Chrystusa urzeczywistni ostateczny triumf Boga w paruzji Chrystusa i w Sądzie Ostatecznym. W ten sposób …
Write a comment …
134. W jaki sposób dokona się chwalebne przyjście Chrystusa?

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

133.Jak teraz króluje Pan Jezus? Pan wszechświata i historii, Głowa swego Kościoła, Chrystus uwielbiony pozostaje w sposób tajemniczy na ziemi, gdzie Jego królestwo jest już obecne jako zalążek i zaczątek Kościoła. Pewnego dnia powróci w chwale, …
Write a comment …
rysio
Kościół jest królestwem Pana Jezusa.
133. Jak teraz króluje Pan Jezus? [More]

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

132. Co przedstawia Wniebowstąpienie? Po czterdziestu dniach, odkąd Jezus objawił się swoim Apostołom, gdy Jego chwała pozostawała jeszcze zakryta pod postacią zwyczajnego człowieczeństwa, Chrystus wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Jest …
Write a comment …
132. Co przedstawia Wniebowstąpienie?

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

131. Jaki jest sens i znaczenie zbawcze Zmartwychwstania? Zmartwychwstanie jest szczytem tajemnicy Wcielenia. Potwierdza prawdę o Boskości Jezusa, jak również stanowi potwierdzenie tego wszystkiego, co Chrystus czynił i czego nauczał, oraz wypełnia …
Write a comment …
131. Jaki jest sens i znaczenie zbawcze Zmartwychwstania? [More]

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

130. W jaki sposób Zmartwychwstanie jest dziełem Trójcy Świętej? Zmartwychwstanie Chrystusa jest transcendentnym dziełem Boga. Działają w nim równocześnie trzy Osoby Boskie, według tego, co jest im właściwe: Bóg Ojciec ukazuje swą moc; Syn …
Write a comment …
130. W jaki sposób Zmartwychwstanie jest dziełem Trójcy Świętej? [More]

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

129. Jaki jest stan zmartwychwstałego człowieczeństwa Chrystusa? Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego. Zmartwychwstałe ciało, w którym się ukazuje, jest tym samym ciałem, które zostało ukrzyżowane i nosi ślady Jego męki, …
Write a comment …
129. Jaki jest stan zmartwychwstałego człowieczeństwa Chrystusa?

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

128. Dlaczego Zmartwychwstanie jest jednocześnie wydarzeniem transcendentnym? Zmartwychwstanie jako wydarzenie historyczne, które można stwierdzić na podstawie pustego grobu i świadectw ludzi, którzy Zmartwychwstałego widzieli, pozostaje jednak …
Write a comment …
128. Dlaczego Zmartwychwstanie jest jednocześnie wydarzeniem transcendentnym?

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

127. Jakie "znaki" potwierdzają Zmartwychwstanie Jezusa? Oprócz tak istotnego znaku, jakim był pusty grób, Zmartwychwstanie Jezusa zostało potwierdzone przez niewiasty, które pierwsze spotkały Jezusa i były pierwszymi zwiastunami tej nowiny dla …
Write a comment …
127. Jakie "znaki" potwierdzają Zmartwychwstanie Jezusa?

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

126. Jakie miejsce w naszej wierze zajmuje Zmartwychwstanie Chrystusa? Zmartwychwstanie Jezusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa i stanowi, tak samo jak Krzyż, istotną część Misterium Paschalnego. 631; 638 ruda_parafianin.republika.p…
Write a comment …
126. Jakie miejsce w naszej wierze zajmuje Zmartwychwstanie Chrystusa?

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

125. Co oznacza, że Jezus "zstąpił do piekieł"? Kraina zmarłych, do której zstąpił Chrystus po śmierci, nazwana przez Pismo Święte "piekłem" - nie należy utożsamiać go z piekłem potępionych - oznacza los tych wszystkich zmarłych, zarówno sprawiedliw…
Write a comment …
125. Co oznacza, że Jezus "zstąpił do piekieł"?

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

124. W jakim stanie było ciało Jezusa, gdy było w grobie? Jezus doświadczył prawdziwej śmierci i prawdziwego złożenia do grobu. Moc Boża zachowała Jego ciało przed zniszczeniem. 624-630 ruda_parafianin.republika.p
Write a comment …
rysio
Trzeba poznawać wiarę katolicką.
124. W jakim stanie było ciało Jezusa, gdy było w grobie? [More]