언어
댓글 쓰기…
W skrócie 68 Bóg z miłości objawił się i udzielił człowiekowi. Przynosi w ten sposób ostateczną i przeobfitą odpowiedź na pytania, jakie stawia … 더보기
댓글 쓰기…
Quel
* rónież w przypadku objawień lefebrve ;-) Chodzi w tym wypadku o pewne religie niechrześcijańskie, a także o pewne ostatnio powstałe sekty, które … 더보기
66"Chrześcijańska ekonomia zbawienia, jako nowe i ostateczne przymierze, nigdy nie przeminie i nie należy już więcej oczekiwać żadnego publicznego … 더보기
댓글 쓰기…
66"Chrześcijańska ekonomia zbawienia, jako nowe i ostateczne przymierze, nigdy nie przeminie i nie należy już więcej oczekiwać żadnego publicznego … 더보기
67 W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne; niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu… 더보기
댓글 쓰기…
peccatoribus
Niektóre wyjaśnienia wierszy NT w rzeczonym KKK są bardziej "protestanckie" niźli katolickie - na zasadzie że...np. "fajka indiańskiego szamana, też … 더보기
51 "Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić samego siebie i ukazać tajemnicę swej woli, dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, … 더보기

Katechizm Kościoła Katolickiego - Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi

Katechizm Kościoła Katolickiego Rozdział drugi Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi 50 Za pomocą rozumu naturalnego człowiek może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego dzieł. Istnieje jednak …
댓글 쓰기…
Kościół ogłosił na Soborze Watykańskim I (1869–1870), że za pomocą rozumu naturalnego człowiek może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego … 더보기
50 Za pomocą rozumu naturalnego człowiek może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego dzieł. Istnieje jednak inny porządek poznania, do którego … 더보기

Katechizm Kościoła Katolickiego - W skrócie

Katechizm Kościoła Katolickiego W skrócie 44 Człowiek ze swej natury i powołania jest istotą religijną. Wychodząc od Boga i zdążając do Boga, człowiek tylko wtedy żyje życiem w pełni ludzkim, gdy w …
댓글 쓰기…
Katechizm Kościoła Katolickiego W skrócie 44 Człowiek ze swej natury i powołania jest istotą religijną. Wychodząc od Boga i zdążając do Boga, człowie… 더보기

Katechizm Kościoła Katolickiego - Jak mówić o Bogu?

Katechizm Kościoła Katolickiego IV. Jak mówić o Bogu? 39 Broniąc zdolności rozumu ludzkiego do poznania Boga, Kościół wyraża swoją ufność w możliwość mówienia o Bogu wszystkim ludziom i z wszystkimi …
댓글 쓰기…
Katechizm Kościoła Katolickiego IV. Jak mówić o Bogu? 39 Broniąc zdolności rozumu ludzkiego do poznania Boga, Kościół wyraża swoją ufność w możliwość… 더보기

Katechizm Kościoła Katolickiego - Jak mówić o Bogu?

Katechizm Kościoła Katolickiego IV. Jak mówić o Bogu? 39 Broniąc zdolności rozumu ludzkiego do poznania Boga, Kościół wyraża swoją ufność w możliwość mówienia o Bogu wszystkim ludziom i z wszystkimi …
댓글 쓰기…
Katechizm Kościoła Katolickiego IV. Jak mówić o Bogu? 39 Broniąc zdolności rozumu ludzkiego do poznania Boga, Kościół wyraża swoją ufność w możliwość… 더보기

Katechizm Kościoła Katolickiego - Poznanie Boga według nauczania Kościoła

Katechizm Kościoła Katolickiego III. Poznanie Boga według nauczania Kościoła 36 "Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób …
댓글 쓰기…
molot
@W obronie Tradycji Kościoła Ok, dzięki. Przejrzę to kiedy będę miał więcej wolnego czasu.
Można pobrać TUTAJ

Katechizm Kościoła Katolickiego - Drogi prowadzące do poznania Boga

Katechizm Kościoła Katolickiego II. Drogi prowadzące do poznania Boga 31 Człowiek stworzony na obraz Boga, powołany, by Go poznawać i miłować, szukając Boga, odkrywa pewne "drogi" wiodące do Jego …
댓글 쓰기…
31 Człowiek stworzony na obraz Boga, powołany, by Go poznawać i miłować, szukając Boga, odkrywa pewne "drogi" wiodące do Jego poznania. Nazywa się … 더보기