Jazyk
3 4 427

Chí-Ró nebo Chronos?

2 stránky
Jeden symbol, více významů
Napsat komentář
Hebel
Květ života je drahý kámen v základech nebeského Jeruzaléma.
Svatožár
Písmeno i, hebrejský ekvivalent yod, řecký iota, je symbolem života. Proto je symbol IX základem květu života. Srovnej: Já jsem vzkříšení i život. … Více
8 1 345

Dobrý pastýř

2 stránky
Sjednocující symbol
Napsat komentář
Samson1
No určitá pravda v tom je. Bůh je určitě dárcem života všech, nakonec i Lucifera. Jenže, ten svou pýchou od Boha odpadl a díla Boží kazí. V tom … Více
Redlich
Dva obrázky k doplnění znalostí o kulturně-náboženském původu jednoho symbolu. Viz též Mezinárodní logo Katechismu katolické církve Více
13 3 352

Zeus s hromoklínem

Je zcela nepochybné, že Zeus, zobrazený na amfoře datované 480 - 460 let před narozením Krista drží v ruce stejnou zbraň, jako malý Ježíš v Hostýně.
Napsat komentář
Redlich
Na skrytém vlákně doporučení ohledně příštího setkání. Pro vstup na vlákno musíte být přihlášení.
Redlich
Chvála Kristu! Pravidelné setkání zítra 22.10. v 19:00.
9 5 819

Svědectví o Židech, kteří poznali Mesiáše

06:41
Výprava do jednoho z míst, kde se shromažďovali Židé, kteří první věřili v Ježíše
Napsat komentář
menhir
Hebrejština je řečí andělů. Moudří lidé si tohoto jazyka velice váží.
Redlich
Vložil jsem ho pro vás.