Jazyk
3 3 420

Chí-Ró nebo Chronos?

2 stránky
Jeden symbol, více významů
Napsat komentář
Hebel
Květ života je drahý kámen v základech nebeského Jeruzaléma.
Svatožár
Písmeno i, hebrejský ekvivalent yod, řecký iota, je symbolem života. Proto je symbol IX základem květu života. Srovnej: Já jsem vzkříšení i život. … Více
8 1 335

Dobrý pastýř

2 stránky
Sjednocující symbol
Napsat komentář
Beno
19Co tedy říkám? Že maso obětované modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? 20Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům, a … Více
Beno
29Nebo je snad Bůh pouze Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Ano, i pohanů! 30Vždyť je přece jeden Bůh, který ospravedlní obřezané z víry a neobřezané … Více
13 3 347

Zeus s hromoklínem

Je zcela nepochybné, že Zeus, zobrazený na amfoře datované 480 - 460 let před narozením Krista drží v ruce stejnou zbraň, jako malý Ježíš v Hostýně.
Napsat komentář
Redlich
Na skrytém vlákně doporučení ohledně příštího setkání. Pro vstup na vlákno musíte být přihlášení.
Redlich
Chvála Kristu! Pravidelné setkání zítra 22.10. v 19:00.
9 5 816

Svědectví o Židech, kteří poznali Mesiáše

06:41
Výprava do jednoho z míst, kde se shromažďovali Židé, kteří první věřili v Ježíše
Napsat komentář
menhir
Hebrejština je řečí andělů. Moudří lidé si tohoto jazyka velice váží.
Redlich
Vložil jsem ho pro vás.