Sacerdos Hyacinthus
Gabriel Fauré, Cantique de Jean Racine op. 11 Verbe, égal au Très-Haut, notre unique espérance, Jour éternel de la terre et des cieux; De la paisible nuit nous rompons le silence, Divin Sauveur, …More
Gabriel Fauré, Cantique de Jean Racine op. 11
Verbe, égal au Très-Haut, notre unique espérance,
Jour éternel de la terre et des cieux;
De la paisible nuit nous rompons le silence,
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux!
Répands sur nous le feu de ta grâce puissante,
Que tout l'enfer fuie au son de ta voix;
Dissipe le sommeil d'une âme languissante, Qui la conduit à l'oubli de tes lois! O Christ, sois favorable à ce peuple fidèle Pour te bénir maintenant rassemblé. Reçois les chants qu'il offre à ta gloire immortelle, Et de tes dons qu'il retourne comblé!
05:24
Ave Maria. Giulio Caccini, Ave MariaMore
Ave Maria.
Giulio Caccini, Ave Maria
06:03
o. dr hab. Benedykt Jacek Huculak OFM, Kazanie podczas tradycyjnej Mszy Świętej poprzedzającej Marsz Viktorii Wiedeńskiej. o. dr hab. Benedykt Jacek Huculak OFM, Kazanie wygłoszone 13.09.2014 w kościele …More
o. dr hab. Benedykt Jacek Huculak OFM, Kazanie podczas tradycyjnej Mszy Świętej poprzedzającej Marsz Viktorii Wiedeńskiej.
o. dr hab. Benedykt Jacek Huculak OFM, Kazanie wygłoszone 13.09.2014 w kościele Karmelitów podczas tradycyjnej Mszy Świętej poprzedzającej Marsz Viktorii Wiedeńskiej w Krakowie.
Źródło: www.youtube.com/watch
(niezbyt dobra jakość nagrania)
22:49
Veni, Sancte Spiritus - Sequentia. Veni, Sancte Spíritus, et emítte cǽlitus lucis túæ rádium. Veni, pater páuperum, veni, dator múnerum, veni, lumen córdium. Consolátor óptime, dulcis hóspes …More
Veni, Sancte Spiritus - Sequentia.
Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis túæ rádium.
Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.
Consolátor óptime, dulcis hóspes ánimæ, dulce refrigérium. In labóre réquies, in æstu tempéries, in fletu solácium. O lux beatíssima, reple cordis íntima tuórum fidélium. Sine tuo númine, nihil est in hómine, nihil est innóxium. Lava quod est sórdidum, riga quod est áridum, sana quod est sáucium. Flecte quod est rígidum, fove quod est frígidum, rege quod est dévium. Da túis fidélibus, in te confidéntibus, sácrum septenárium. Da virtútis méritum, da salútis éxitum, da perénne gáudium. Amen. Alleluia. Fons: www.youtube.com/watch Textus recitatus: Veni Sancte Spiritus - Sequentia - - - Vedi quoque: sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/ sacerdoshyacinthus.wordpress.com/dicta/
02:51
01:42
Veni, Sancte Spiritus - Sequentia. Veni, Sancte Spíritus, et emítte cǽlitus lucis túæ rádium. Veni, pater páuperum, veni, dator múnerum, veni, lumen córdium. Consolátor óptime, dulcis hóspes …More
Veni, Sancte Spiritus - Sequentia.
Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis túæ rádium.
Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.
Consolátor óptime, dulcis hóspes ánimæ, dulce refrigérium. In labóre réquies, in æstu tempéries, in fletu solácium. O lux beatíssima, reple cordis íntima tuórum fidélium. Sine tuo númine, nihil est in hómine, nihil est innóxium. Lava quod est sórdidum, riga quod est áridum, sana quod est sáucium. Flecte quod est rígidum, fove quod est frígidum, rege quod est dévium. Da túis fidélibus, in te confidéntibus, sácrum septenárium. Da virtútis méritum, da salútis éxitum, da perénne gáudium. Amen. Alleluia. Cantus: Veni Sancte Spiritus - Sequentia - - - Vedi quoque: sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/ sacerdoshyacinthus.wordpress.com/dicta/
Veni Creator - Hymnus. Veni Creátor Spíritus, mentes tuórum vísita, imple supérna grátia, quæ tu creásti péctora. Qui díceris Paráclitus, Altíssimi donum Dei, fons vivus, ignis cáritas, et …More
Veni Creator - Hymnus.
Veni Creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.
Qui díceris Paráclitus,
Altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis cáritas, et spiritális únctio. Tu septifórmis múnere, dígitus patérnæ déxteræ, tu rite promíssum Patris sermóne ditans gúttura. Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus, infirma nostri córporis virtúte firmans pérpeti. Hostem repéllas lóngius pacémque dones prótinus; ductóre sic te prǽvio vitémus omne nóxium. Per Te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium, teque utriúsque Spíritum credámus omni témpore. Deo Patri sit glória, et Fílio, qui a mórtuis surréxit, ac Paráclito, in sæculórum sǽcula. Amen. Fons: www.youtube.com/watch Textus recitatus: Veni Creator - - - Vedi quoque: sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/ sacerdoshyacinthus.wordpress.com/dicta/
03:37
02:32
Veni Creator - Hymnus. Veni Creátor Spíritus, mentes tuórum vísita, imple supérna grátia, quæ tu creásti péctora. Qui díceris Paráclitus, Altíssimi donum Dei, fons vivus, ignis cáritas, et …More
Veni Creator - Hymnus.
Veni Creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.
Qui díceris Paráclitus,
Altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis cáritas, et spiritális únctio. Tu septifórmis múnere, dígitus patérnæ déxteræ, tu rite promíssum Patris sermóne ditans gúttura. Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus, infirma nostri córporis virtúte firmans pérpeti. Hostem repéllas lóngius pacémque dones prótinus; ductóre sic te prǽvio vitémus omne nóxium. Per Te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium, teque utriúsque Spíritum credámus omni témpore. Deo Patri sit glória, et Fílio, qui a mórtuis surréxit, ac Paráclito, in sæculórum sǽcula. Amen. Véni Sáncte Spíritus, réple tuórum córda fidélium, et túi amóris in éis ígnem accénde. V. Emítte Spíritum túum et creabúntur; R. Et renovábis fáciem térrae. Oremus: Déus, qui córda fidélium Sáncti Spíritus illustratióne docuísti: da nóbis in eódem Spíritu récta sápere, et de éius sémper consolatióne gaudére. Per …More

O zachowaniu się w kościele – katolickie oczywistości w praktyce

+ M „Jest zrozumiałe, że modląc się w kościele, powinniśmy w sposób szczególny zachowywać się z szacunkiem i pobożnie, zarówno przez uszanowanie dla Najświętszego Sakramentu Ołtarza, w którym obecny …

Dusza a losy świata

+ M Obiektywnie największy, dobroczynny wpływ na losy świata ma dusza najpełniej zjednoczona z Bogiem. Im pełniej dusza jest zjednoczona z Bogiem, tym większy, dobroczynny ma wpływ na losy świata.

O wpływie społeczności na wybory poszczególnych osób

„Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące” (Iz 10, 1). W każdych warunkach katolik może i powinien zachowywać wymogi moralne wynikające z wiary, czyniąc dobro i …

A kto jeszcze nie słuchał...

+ M A kto jeszcze nie słuchał, niechże zechce posłuchać, bo temat dla rzymskiego katolika podstawowy... AUDIO: Ks. Jacek Bałemba SDB, O świętej Tradycji O Tradycji - elementarz: sacerdoshyacinthus…

Aktualne na niedzielę i przecież nie tylko.

+ M Aktualne na niedzielę i przecież nie tylko: sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/ks-prof-dr-hab-…

Mamy Królową!

+ M Mamy Matkę, Wspomożycielkę, Królową! Królowo Polski, módl się za nami! Królowa oczekuje poddanych rozumnych - świętych. Regina Poloniae, ora pro nobis!
00:06
Regina Poloniae, ora pro nobis. Regina Poloniae, ora pro nobis. - - - Vedi quoque: sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/ sacerdoshyacinthus.wordpress.com/dicta/More
Regina Poloniae, ora pro nobis.
Regina Poloniae, ora pro nobis.
- - -
Vedi quoque:
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/dicta/

Droga pewna

+ M Tekst nieco dłuższy, wymagający lektury uważnej. Wprowadzenie zbędne. Oto: sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2013/02/12/droga-pewna/

"Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary" (Hbr 4, 14)

+ M Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Należy pytać o powody, o inicjatorów, o akceptującego... i akceptujących, o skutki. Pytania się mnożą. Rozbiór wiary katolickiej …

Wyczytane

. "Świecąc przykładem poprawiasz bilans energetyczny kraju".

Zasłyszane

. "Porządek powinien brać przykład z bałaganu i robić się sam".

W Okresie Wielkanocnym pozdrawiamy naszą Królową

+ M W Okresie Wielkanocnym zamiast modlitwy Anioł Pański odmawiamy lub śpiewamy modlitwę Regina caeli - Królowo Nieba. Najlepiej w języku Kościoła: Regina caeli I śpiewem pozdrawiamy naszą Królową... …