Język

Gabriel Fauré, Cantique de Jean Racine op. 11

05:24
Verbe, égal au Très-Haut, notre unique espérance, Jour éternel de la terre et des cieux; De la paisible nuit nous rompons le silence, Divin Sauveur, jette sur nous les yeux! Répands sur nous le feu … Więcej
22:49

o. dr hab. Benedykt Jacek Huculak OFM, Kazanie podczas tradycyjnej Mszy Świętej poprzedzającej …

o. dr hab. Benedykt Jacek Huculak OFM, Kazanie wygłoszone 13.09.2014 w kościele Karmelitów podczas tradycyjnej Mszy Świętej poprzedzającej Marsz Viktorii Wiedeńskiej w Krakowie. Źródło: www.youtub… Więcej

Veni, Sancte Spiritus - Sequentia

02:51
Veni, Sancte Spíritus, et emítte cǽlitus lucis túæ rádium. Veni, pater páuperum, veni, dator múnerum, veni, lumen córdium. Consolátor óptime, dulcis hóspes ánimæ, dulce refrigérium. In labóre réquie… Więcej

Veni, Sancte Spiritus - Sequentia

Veni, Sancte Spíritus, et emítte cǽlitus lucis túæ rádium. Veni, pater páuperum, veni, dator múnerum, veni, lumen córdium. Consolátor óptime, dulcis hóspes ánimæ, dulce refrigérium. In labóre réquie… Więcej

Veni Creator - Hymnus

03:37
Veni Creátor Spíritus, mentes tuórum vísita, imple supérna grátia, quæ tu creásti péctora. Qui díceris Paráclitus, Altíssimi donum Dei, fons vivus, ignis cáritas, et spiritális únctio. Tu septifórmis… Więcej

Veni Creator - Hymnus

Veni Creátor Spíritus, mentes tuórum vísita, imple supérna grátia, quæ tu creásti péctora. Qui díceris Paráclitus, Altíssimi donum Dei, fons vivus, ignis cáritas, et spiritális únctio. Tu septifórmis… Więcej

O zachowaniu się w kościele – katolickie oczywistości w praktyce

+ M „Jest zrozumiałe, że modląc się w kościele, powinniśmy w sposób szczególny zachowywać się z szacunkiem i pobożnie, zarówno przez uszanowanie dla Najświętszego Sakramentu Ołtarza, w którym …

Dusza a losy świata

+ M Obiektywnie największy, dobroczynny wpływ na losy świata ma dusza najpełniej zjednoczona z Bogiem. Im pełniej dusza jest zjednoczona z Bogiem, tym większy, dobroczynny ma wpływ na losy świata.

O wpływie społeczności na wybory poszczególnych osób

„Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące” (Iz 10, 1). W każdych warunkach katolik może i powinien zachowywać wymogi moralne wynikające z wiary, czyniąc dobro i …

Mamy Królową!

+ M Mamy Matkę, Wspomożycielkę, Królową! Królowo Polski, módl się za nami! Królowa oczekuje poddanych rozumnych - świętych. Regina Poloniae, ora pro nobis!

"Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary" (Hbr 4, 14)

+ M Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Należy pytać o powody, o inicjatorów, o akceptującego... i akceptujących, o skutki. Pytania się mnożą. Rozbiór wiary katolicki…

Zasłyszane

. "Porządek powinien brać przykład z bałaganu i robić się sam".

W Okresie Wielkanocnym pozdrawiamy naszą Królową

+ M W Okresie Wielkanocnym zamiast modlitwy Anioł Pański odmawiamy lub śpiewamy modlitwę Regina caeli - Królowo Nieba. Najlepiej w języku Kościoła: Regina caeli I śpiewem pozdrawiamy naszą Królową…