Język
Napisz komentarz
Weronika.S
To ciekawe, że taka inicjatywa Mattei pojawia się akurat w czasie tego pontyfikatu...Jak dotychczas żaden teolog nie wpadł na taką rewelacyjną … Więcej
Weronika.S
Nabożeństwo do papieża Mattei zrównuje z nabożeństwem do Niepokalanej Dziewicy, Matki Bożej, a to skandal, albo ktoś nadużywa jego, Mattei, nazwiska.
Napisz komentarz
informacyjny wirus
Temat ten jest w mojej ocenie kompletnie niezrozumiały w Polsce. Znaczna część Polaków to posoborowe lajtowe lemingoe chrześcijaństwo. Na kapłanów … Więcej
masada
Lud, zrozumiał, i przybył do Łagiewnik w wielkiej liczbie. Aby ogłosić Jezusa Królem Polski. Wystarczyło tylko dodać jedno słowo w Akcie , przymiotni… Więcej
Napisz komentarz
Weronika.S
@Stonka Ziemniaczana.Utracone dziecięctwo Boże przywrócił nam Chrystus. W czasie Chrztu kapłan mówi do nowo ochrzczonych: ,,staliście się dziećmi … Więcej
Stonka Ziemniaczana
Nie da się zaprzeczyć, że w pewnym sensie jest to prawda: 1. Wszyscy jesteśmy braćmi mając za ojca Pana Boga 2. Żydzi jako naród wybrany byli świadka… Więcej
Napisz komentarz
Pius XI Encyklika "Ubi arcano Dei": «Na tym właśnie polega Królestwo Chrystusowe. Jezus Chrystus bowiem króluje w umysłach jednostek przez naukę … Więcej
Jeszcze dodam: niektórzy myślą, że akt intronizacji działa w sposób magiczny. Nie troszczą się o swoje wewnętrzne nawrócenie i uświęcenie, lecz … Więcej

Bp Bernard Fellay powtarza za Benedyktem XVI: Żydzi są naszymi braćmi i łączy nas Stary Testament

Bp Bernard Fellay FSSPX: Żydzi są "naszymi starszymi braćmi" w tym sensie, że mamy coś wspólnego, to znaczy, Stare Przymierze. Benedykt XVI Adhortacja Verbum Domini 43: Gdy rozważamy ścisłe powią…
Napisz komentarz
Ks. prof. Chrostowski ma na myśli wiarę chrześcijańską, dlatego bardzo słusznie przypomina, że obecni Żydzi nie są naszymi starszymi braćmi w wierz… Więcej
Napisz komentarz
Radek33
Posłuszeństwo Kościołowi-zawsze TAK!miłość i posłuszeństwo papieżowi -zawsze TAK!wychwalanie schizmatyckich religii,podanie ręki grzechowi i głoszeni… Więcej
«Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone» (Kol 1, 16).

Szatan stworzył człowieka, czyli o herezji katarów

Kataryzm to najsłynniejsza średniowieczna herezja. Ta dualistyczna doktryna porwała za sobą całe rzesze, stała się przedmiotem ostrego ataku Kościoła, który słusznie upatrywał w niej wielkie …
Napisz komentarz
Manichejczycy pogardzali światem i pogardzali doczesnością ("liczy się tylko zbawienie duszy"). Janseniści głosili karykaturę Boga i pogardzali … Więcej
Manichejczycy pogardzają światem i pogardzają doczesnością ("liczy się tylko zbawienie duszy"). Janseniści głosili karykaturę Boga i pogardzali … Więcej